Najbliższe wydarzenia edukacyjne

03.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Budowanie strategii postepowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze. Profilaktyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.12.2020
08 –11 grudnia 2020 r.
Każdego dnia w godzinach od 16:00 – 17:30 (4 x 2 godz. dyd.)
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
cykl bezpłatnych seminariów online

Wsparcie rodziców i nauczycieli w sytuacjach trudnych dotyczących dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

23. Samorządność – proces wychowawczy i formalna struktura uczniowskiej samodzielności

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.12.2020
godzina 15.00-18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
konferencja online

Niepokojące skutki braku możliwości zaspakajania potrzeb psychicznych u dzieci w czasie izolacji rówieśniczej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.40
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Dzieci są jak zegarki – czego „zegarmistrzowie” mogą nauczyć się z różnych koncepcji pedagogicznych? – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 15.00
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
konferencja online

„One są wśród nas” – o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams
seminarium online

Uczeń ofiarą, uczeń sprawcą – prawny obowiązek reakcji szkoły na przestępstwo

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Arteterapia dzieci i młodzieży jako element profilaktyki zdrowia psychicznego – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.12.2020
godzina 15.00-18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
konferencja online

Autoagresja, depresja, zagrożenie samobójstwem dzieci i młodzieży. Modele pomocy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.12.2020
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu – zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką: dyrektorów i nauczycieli, wychowawców i pedagogów do udziału w konferencji „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.
konferencja

Konferencja „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.01.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

24. Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.02.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

22. Zbudować więź – sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.02.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

61. Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.02.2021
w godz. 16.30 – 19.30
Warsztaty w formie online na platformie MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Film na receptę. Praktyczne wykorzystanie filmu w pracy wychowawczej i dydaktycznej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.03.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
warsztaty online

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

59. Spraw, by troska o zdrowie była super przygodą

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej