Nauczyciele konsultanci

Jarosław Chodźko
nauczyciel konsultant
Napisz wiadomość
Jolanta Czuchnowska
kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa MCDN ODN w Krakowie
Napisz wiadomość
Małgorzata Goryczka
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
Daria Grodzka
nauczyciel konsultant, redaktor naczelny "Hejnału Oswiatowego"
Napisz wiadomość
dr Małgorzata Jaśko
kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa MCDN ODN w Tarnowie
Napisz wiadomość
dr Mariola Komorowska
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
Mariola Kozak
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Krakowie.
Napisz wiadomość
Marta Madura
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
Tadeusz Marczewski
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Krakowie
Napisz wiadomość
Jerzy Marek
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
Arkadiusz Nalepka
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
ks. dr hab. Jacek Siewiora
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
Anita Stinia
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
Mariusz Stinia
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Krakowie
Napisz wiadomość
Małgorzata Wojnarowska-Grzebień
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Krakowie
Napisz wiadomość
Janusz Żak
nauczyciel konsultant MCDN ODN
w Tarnowie
Napisz wiadomość
Alicja Kolbusz
Kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Wojciech Papaj
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Kazimierz Bobko
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Barbara Orłowska
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Małgorzata Karwala
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Witoslaw Sala
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Magdalena Bubula
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Iwona Nowak
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Irena Małecka
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Robert Kulpa
nauczyciel konsultant
Napisz wiadomość
Krystyna Dynowska - Chmielewska
nauczyciel konsultant,
kierownik projektu
kierownik ds. wsparcia merytoryczno - metodycznego kadry oświatowej
Napisz wiadomość
Anna Podbielska
nauczyciel konsultant realizujący zadania eksperta ds. metodyczno-merytorycznych szkoleń
Napisz wiadomość
Otylia Pulit - Parszewska
nauczyciel konsultant realizujący zadania eksperta ds. metodyczno-merytorycznych szkoleń
Napisz wiadomość
Andrzej Kasprzyk
nauczyciel konsultant koordynator sieci współpracy i samokształcenia w Projekcie ARS
Napisz wiadomość
Polak Grażyna
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu
Napisz wiadomość
dr Ilona Dudzik- Garstka
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu
Napisz wiadomość
Bogusława Bebak
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu
Napisz wiadomość
Marta Szałach
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Krakowie
Napisz wiadomość
Halina Pulchny
nauczyciel konsultant MCDN ODN w Krakowie
Napisz wiadomość

Struktura organizacyjna