Wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Oświęcimiu

Barbara Ledwoń

Nauczyciel konsultant ds. dydaktyki nauczania języka polskiego

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • procesowe wspomaganie szkół w rozwoju
 • wychowanie do wartości
 • kreatywne rozwiązania dydaktyczne na przedmiotach humanistycznych
 • komunikacja interpersonalna
 • nadzór pedagogiczny
 • prawo oświatowe
 • prawne aspekty pracy nauczycieli
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • rozwój zawodowy nauczyciela

Wykształcenie: mgr języka polskiego, studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie, etyka w szkole, Nazizm-Faszyzm-Holocaust, egzaminator OKE.

Kontakt: (+48) 602 259 323

Wyślij wiadomość b.ledwon@mcdn.edu.pl


Bogusława Bebak

Nauczyciel konsultant ds. zarządzania oświatą, prawa oświatowego oraz procesowego wspomagania szkół

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • zarządzanie, organizacja i dokumentowanie pracy szkoły
 • prawo oświatowe
 • awans zawodowy i rozwój zawodowy nauczyciela
 • organizowanie sieci współpracy i samokształcenia
 • innowacyjne rozwiązania na zajęciach z uczniami
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • szkolnictwo zawodowe

Wykształcenie: mgr ekonomii, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, finanse i rachunkowość

Kontakt: (48) 33 844 43 14 wew. 37

Wyślij wiadomość b.bebak@mcdn.edu.pl


Gabriela Dolińska

Nauczyciel konsultant ds. matematyki

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • warsztat pracy nauczyciela matematyki
 • dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, podstawy programowe, programy, podręczniki, materiały edukacyjne
 • indywidualizacja nauczania, innowacja, eksperyment
 • stosowanie aktywnych i aktywizujących metod nauczania
 • myślenie projektowe, myślenie krytyczne w kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz kompetencji 4K
 • tworzenie projektów edukacyjnych, zarządzanie projektem
 • STEAM oraz TIK w edukacji, zdalne nauczanie synchroniczne i asynchroniczne
 • coaching, tutoring, mentoring w edukacji

Wykształcenie: mgr matematyki; studia podyplomowe z zakresu: nauczania matematyki, zarządzania w oświacie z elementami wdrażania projektów unijnych, andragogiki i coachingu oraz tutoringu w edukacji; egzaminator OKE.

Kontakt: (+48) 33 844 43 14 wew. 38    lub komórka:   789 076 741

Wyślij wiadomość g.dolinska@mcdn.edu.pl


dr Ilona Dudzik-Garstka

Nauczyciel konsultant ds. opieki, wychowania i profilaktyki, doradztwa zawodowego, zagadnień psychologiczno-pedagogicznych, procesowego wspomagania szkół

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • opieka, wychowanie, profilaktyka – instruktor programu profilaktyczno-wychowawczego
  „Golden Five”
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe, diagnoza umiejętności i wsparcie dla ucznia
 • rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualne wsparcie uczniów
 • praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi
 • profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – uzależnienia behawioralne
 • radzenie sobie z uczniami trudnymi wychowawczo, dyscyplina w klasie, komunikacja
  w sytuacjach trudnych
 • zachowania agresywne uczniów – profilaktyka zachowań agresywnych
 • komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje
 • współpraca z rodzicami
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek
 • rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem
  zawodowym

Wykształcenie: mgr psychologii; dr nauk humanistycznych; studia podyplomowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą

Kontakt: (+48) 33 844 43 14 wew. 37

Wyślij wiadomość i.garstka@mcdn.edu.pl


Ewa Kantyka

 Nauczyciel konsultant ds. zarządzania oświatą, prawa oświatowego, procesowego wspomagania szkół, organizacji kształcenia specjalnego, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, edukacji polonistycznej.

 Obszar wsparcia nauczycieli:

 • procesowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • organizacja i zarządzanie oświatą;
 • prawo oświatowe, w tym prawne aspekty pracy dyrektora i nauczycieli;
 • sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów oraz nauczycieli;
 • organizacja kształcenia specjalnego oraz organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i szkołach – aspekt prawny;
 • obowiązki przedszkola i szkoły w zakresie współpracy z rodzicami;
 • edukacja polonistyczna.

 Wykształcenie: magister filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą samorządową oraz z matematyki, egzaminator OKE

Kontakt: (48) 33 844 43 14 wew. 38

Wyślij wiadomość e.kantyka@mcdn.edu.pl


Magdalena Bielenin

Nauczyciel konsultant ds. opieki, wychowania i profilaktyki, logopedii, pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagadnień psychologiczno-pedagogicznych, procesowego wspomagania szkół

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualne wsparcie uczniów, diagnoza funkcjonalna,
 • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z zaburzeniami w rozwoju komunikacji,
 • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi,
 • organizacja kształcenia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • współpraca z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem rodziców ucznia realizującego kształcenie specjalne,
 • diagnoza przesiewowa w przedszkolu i szkole,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca w placówce,
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek

Wykształcenie: mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki; kurs kwalifikacyjny z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych; Szkoła Trenerów I stopnia

Wyślij wiadomość m.bielenin@mcdn.edu.pl

arrow
Facebook
YouTube