Bogusława Bebak

Nauczyciel konsultant ds. zarządzania oświatą, prawa oświatowego oraz procesowego wspomagania szkół

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • zarządzanie, organizacja i dokumentowanie pracy szkoły
 • prawo oświatowe
 • awans zawodowy i rozwój zawodowy nauczyciela
 • organizowanie sieci współpracy i samokształcenia
 • innowacyjne rozwiązania na zajęciach z uczniami
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • szkolnictwo zawodowe

Wykształcenie: mgr ekonomii, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, finanse i rachunkowość

Kontakt: (48) 33 844 43 14 wew. 37

Wyślij wiadomość b.bebak@mcdn.edu.pl


Dorota Długosz

Nauczyciel konsultant ds. metodyki nauczania matematyki

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • planowanie i warsztat pracy nauczyciela matematyki
 • dydaktyka nauczania matematyki, podstawy programowe, programy, podręczniki, materiały edukacyjne
 • metodyka nauczania matematyki
 • monitorowanie realizacji podstaw programowych
 • ocenianie osiągnięć edukacyjnych, motywowanie uczniów do nauki
 • organizowanie sieci współpracy i samokształcenia
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • praca z uczniem zdolnym

Wykształcenie: mgr matematyki, studia podyplomowe z zakresu matematyki i informatyki

Kontakt: (+48) 33 844 43 14 wew. 38

Wyślij wiadomość d.dlugosz@mcdn.edu.pl


dr Ilona Dudzik-Garstka

Nauczyciel konsultant ds. opieki, wychowania i profilaktyki, doradztwa zawodowego, zagadnień psychologiczno-pedagogicznych, procesowego wspomagania szkół

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • opieka, wychowanie, profilaktyka – instruktor programu profilaktyczno-wychowawczego
  „Golden Five”
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe, diagnoza umiejętności i wsparcie dla ucznia
 • rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualne wsparcie uczniów
 • praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi
 • profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – uzależnienia behawioralne
 • radzenie sobie z uczniami trudnymi wychowawczo, dyscyplina w klasie, komunikacja
  w sytuacjach trudnych
 • zachowania agresywne uczniów – profilaktyka zachowań agresywnych
 • komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje
 • współpraca z rodzicami
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek
 • rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem
  zawodowym

Wykształcenie: mgr psychologii; dr nauk humanistycznych; studia podyplomowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą

Kontakt: (+48) 33 844 43 14 wew. 37

Wyślij wiadomość i.garstka@mcdn.edu.pl


 Barbara Ledwoń

Nauczyciel konsultant ds. dydaktyki nauczania języka polskiego

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • procesowe wspomaganie szkół w rozwoju
 • wychowanie do wartości
 • kreatywne rozwiązania dydaktyczne na przedmiotach humanistycznych
 • komunikacja interpersonalna

Wykształcenie: mgr języka polskiego, studia podyplomowe z zakresu historii, wicedyrektor ds. Ośrodka w Oświęcimiu

Kontakt: (+48) 602 259 323

Wyślij wiadomość b.ledwon@mcdn.edu.pl


Grażyna Polak  

Nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej, wychowania i opieki, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowania do życia w rodzinie, etyki, reformy programowej kształcenia ogólnego, programów, metod nauczania

Obszar wsparcia nauczycieli:

 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • organizacja sieci współpracy i samokształcenia
 • moderacja szkoleń e-learningowych
 • wychowanie i opieka
 • wychowanie do wartości
 • dydaktyka nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • indywidualizacja pracy z uczniem
 • organizacja i zarządzanie oświatą: podstawy programowe, programy, ewaluacja w szkole
 • kompetencje kluczowe
 • Techniki Aktywizujących Myślenie – TOC
 • aktywizujące metody nauczania
 • kształcenie ogólne: podstawy programowe, programy, podręczniki, materiały edukacyjne
 • praca zespołowa w szkole
 • współpraca z rodzicami

Wykształcenie: mgr historii; studia podyplomowe: etyka i wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, wychowanie prorodzinne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna; kursy kwalifikacyjne: przygotowujący do pracy edukatorskiej,  organizacja i zarządzanie oświatą; trener Technik Aktywizujących Myślenie – TOC

Kontakt: (+48) 33 844 43 14 wew. 38

Wyślij wiadomość g.polak@mcdn.edu.pl