Dyrekcja

dr Łukasz Cieślik
dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Napisz wiadomość
Halina Wesołowska
wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Napisz wiadomość
Małgorzata Dutka-Mucha
wicedyrektor ds. Ośrodka w Krakowie
Napisz wiadomość
Zygmunt Fryczek
wicedyrektor ds. Ośrodka w Nowym Sączu
Napisz wiadomość
Barbara Ledwoń
wicedyrektor ds. Ośrodka w Oświęcimiu
Napisz wiadomość
Ewa Sojat
wicedyrektor ds. Ośrodka w Tarnowie
Napisz wiadomość

Pracownicy MCDN

Struktura organizacyjna