Dyrekcja

dr Łukasz Cieślik
dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Napisz wiadomość
Halina Wesołowska
wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Napisz wiadomość
Małgorzata Dutka-Mucha
wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie
Napisz wiadomość
Barbara Ledwoń
wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oświecimiu
Napisz wiadomość
Ewa Sojat
wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
Napisz wiadomość

Pracownicy MCDN

Struktura organizacyjna