Dyrekcja MCDN

dr Łukasz Cieślik
dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
e-mail: l.cieslik@mcdn.edu.pl
Napisz wiadomość
Halina Wesołowska
wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
e-mail: h.wesolowska@mcdn.edu.pl
Napisz wiadomość
Małgorzata Dutka-Mucha
wicedyrektor ds. Ośrodka w Krakowie
e-mail: m.dutka-mucha@mcdn.edu.pl
Napisz wiadomość
Zygmunt Fryczek
wicedyrektor ds. Ośrodka w Nowym Sączu
e-mail: z.fryczek@mcdn.edu.pl
Napisz wiadomość
Barbara Ledwoń
wicedyrektor ds. Ośrodka w Oświęcimiu
e-mail: b.ledwon@mcdn.edu.pl
Napisz wiadomość
Ewa Sojat
wicedyrektor ds. Ośrodka w Tarnowie
e-mail: e.sojat@mcdn.edu.pl
Napisz wiadomość

Struktura organizacyjna MCDN