Najbliższe wydarzenia edukacyjne

15.10.2021
Pierwsze spotkanie: 4 lutego 2022 r
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Kurs kwalifikacyjny

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.10.2021
w godz. od 18:00 - 19:30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Twórczy wuefista” dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 18:00-19:30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

SIEĆ nauczycieli wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – wychowanie fizyczne – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.11.2021
w godz.: 16:00-19:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Turystyka rowerowa – jako forma zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – konferencja

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w 16:00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedszkoli
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Edukacja zdrowotna w przedszkolu – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2021
w godz. od 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, gmina wielka Wieś – ul. Krakowska 172, sala gimnastyczna.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekka atletyka przykładem zajęć wychowania fizycznego na ten czas

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.11.2021
w godz. od 17:00-20:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

WUEFISTA MOTYWATOR, energia i wsparcie od nauczyciela dla ucznia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F58 Promocja zdrowego stylu życia – wykorzystanie metody projektu lokalnego w działaniach wychowawczych szkoły

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2021
w godz. od 15.30 do 17.00
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Joga w pracy z młodzieżą

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Nie rodzic, nie nauczyciel, zatem kto?….- na lekcjach wdż w poszukiwaniu autorytetów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2021
w godz. od 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, gmina wielka Wieś – ul. Krakowska 172, sala gimnastyczna.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekka atletyka przykładem zajęć wychowania fizycznego na ten czas (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2021
w godz. 16.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Edukacja zdrowotna w szkole – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zasady oceniania na wychowaniu fizycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31