Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 12.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem. Grupa II

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.02.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty; oferta specjalna

Jak organizować szkolny system wspierania uzdolnień

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 15.15
Warsztaty; oferta specjalna

BAJKOTERAPIA

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.02.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej a sukces edukacyjny dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń niesłyszący i słabo słyszący w klasie szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.03.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjaln

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera w klasie szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Nauczanie włączające w praktyce szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej