Najbliższe wydarzenia edukacyjne

15.10.2021
Pierwsze spotkanie: 4 lutego 2022 r
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Kurs kwalifikacyjny

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.10.2021
w godz. 15.30 – 18.0
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczycieli matematyki klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ciekawe zadania, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać kompetencje kluczowe – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.10.2021
w godz. od 18:00 - 19:30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Twórczy wuefista” dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele klas IV‑VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F81 „Ocenianie pod lupą” – techniki obiektywnego i motywującego oceniania ucznia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F18 Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 17.30 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

„Eksperymentuj z biologią i przyrodą w szkole podstawowej” – drugie spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół podstawowych – rekrutacja uzupełniająca

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F40 „Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lepsza jakość nauczania- innowacje pedagogiczne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. 15:30-18:00
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, pedagodzy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

MIMO WSZYSTKO-DZIECI MYŚLĄ! – konferencja

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. 16.15-18.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

O brandingu na lekcjach plastyki. Identyfikacja wizualna i style wizualne w kreowaniu wizerunku w mediach społecznościowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Rozemocjonuj uczniów!- metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 18:00-19:30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

SIEĆ nauczycieli wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 14:00-15:30
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Spotkania Sieci synchroniczne odbywać się będą hybrydowo: zdalnie na platformie MS Teams oraz dla chętnych stacjonarnie w Ośrodku w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Uczenie(się) matematyki przez działanie” (spotkanie II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 16.15 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Mietniów 354
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jesienne rymowanie- najlepsze na dywanie!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Bo przecież o dobro dziecka chodzi nam wszystkim… – nauczyciel wdż w dialogu z rodzicami

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 17.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Katecheza – Lekcja inna niż inne lekcje

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2021
w godz. 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy świetlic, wychowawcy, pedagodzy
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Historie w ruchu. O tym jak skakanie i turlikanie poprawia humor o dba o zdrowie najmłodszych – Festiwal Małej Literatury

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – wychowanie fizyczne – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2021
w godz. 14.00 – 17.15
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku, ul. Piastowska 2b
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.11.2021
w godz.: 16:00-19:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Turystyka rowerowa – jako forma zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – konferencja

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F10 Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Spotkania Sieci synchroniczne odbywać się będą hybrydowo: zdalnie na platformie MS Teams oraz dla chętnych stacjonarnie w Ośrodku w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Drugie spotkanie sieci „Aktywnie na matematyce w szkole ponadpodstawowej” – rekrutacja uzupełniająca

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w godz. 16.00-18.15
Drugie spotkanie sieci odbywać się będzie online na platformie Teams
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Opiekun stażu mentorem nauczyciela – drugie spotkanie sieci

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w 16:00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedszkoli
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Edukacja zdrowotna w przedszkolu – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w godz. od 16.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach, ul. Kościuszki 23
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jesienne rymowanie – najlepsze na dywanie! (gr.II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w godz. od 16.00-18.15
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie oraz online przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak dzieci i młodzież eksperymentują z narkotykami – co nauczyciel wiedzieć powinien?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Katecheta wobec trudnych pytań uczniów gr. 1

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2021
w godz.: 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku ul. Piastowska 2b
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2021
w godz. 15:00-17.15
Miejsce realizacji: IV LO w Krakowie, ul. Krzemionki 11 Kraków
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Twórz świetne materiały wizualne w Canvie! Warsztaty dla początkujących

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2021
w godz. od 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, gmina wielka Wieś – ul. Krakowska 172, sala gimnastyczna.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekka atletyka przykładem zajęć wychowania fizycznego na ten czas

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.11.2021
w godz. 16.45- 20.00
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele VII i VIII klas szkoły podstawowej, wychowawcy klas
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Rób to, do czego jesteś stworzony”- predyspozycje zawodowe a odkrywanie swojej osobowości – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.11.2021
w godz. od 17:15 do 18:45
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej (szczególnie początkujący nauczyciele)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Być katechetą dziś – Jak odnaleźć się na katechezie we współczesnym świecie? – drugie spotkanie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F45 Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.11.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: Nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach Kraków i powiat krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wprowadzanie do geograficznych systemów informacji oraz kształtowanie kompetencji geoinformacyjnych na lekcjach geografii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.11.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem szkolenia
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Myślenie wizualne. Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów – wykorzystanie prostych rysunków w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F80 Zmotywowany nauczyciel inspiracją dla ucznia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.11.2021
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach, Plac Zgody 9
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.11.2021
w godz. 15.30 – 18.45
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej
Adresaci: nauczyciele matematyki i historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

„Królowa nauk” w parze z „nauczycielką życia” z cyklu Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia – konferencja

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 15.11.2021
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F21 Zaburzone zachowania uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.11.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Narzędziownik polonisty czyli nowa matura praktycznie gr. I

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.11.2021
w godz. od 17:00-20:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

WUEFISTA MOTYWATOR, energia i wsparcie od nauczyciela dla ucznia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.11.2021
w godz.: 16.00-19.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: Nauczyciele starszych grup przedszkolnych oraz klas 1-3
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wprowadzenie do kodowania offline – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F58 Promocja zdrowego stylu życia – wykorzystanie metody projektu lokalnego w działaniach wychowawczych szkoły

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.11.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia będą się odbywać w MCDN Kraków, Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Mnemotechnika kluczem do sukcesu nauczyciela i ucznia – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele techniki szkoły podstawowej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F41 „Mój przyjaciel prąd”. Konkurs ciekawym pomysłem na lekcję powtórzeniową z techniki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Pomoc dla ucznia i nauczyciela. Zintegrowana Strategia Umiejętności – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2021
w godz. od 15.30 do 17.00
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Joga w pracy z młodzieżą

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zabawy teatralne w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F24 Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz. 17:00-20:00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zmiany w nomenklaturze związków organicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi IUPAC

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Nie rodzic, nie nauczyciel, zatem kto?….- na lekcjach wdż w poszukiwaniu autorytetów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz.: 16.00 – 19.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F39 Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

PO(MOC) – TIK na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Metody nauczania wspierające proces uczenia się matematyki (gr. III)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Narzędziownik polonisty czyli nowa matura praktycznie gr. II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2021
w godz. od 15.45 do 18.15
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Ekokonferencja

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2021
w godz. od 10:00 do 12:15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli rozpoczynających sprawowanie funkcji
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć Dyrektorów Przedszkoli

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 25.11.2021
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F53 Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2021
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11 Eksperymentowanie na ekranie – spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wielojęzyczność drogą do kreatywnego myślenia i sukcesu na rynku pracy – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 23.11.2021 r.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pełniący funkcję lidera zespołu przedmiotowego, problemowego lub zadaniowego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F77 Pierwszy wśród równych, czyli jak być skutecznym liderem?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 22.11.2021
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F29 Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2021
w godz. od 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, gmina wielka Wieś – ul. Krakowska 172, sala gimnastyczna.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekka atletyka przykładem zajęć wychowania fizycznego na ten czas (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.11.2021
w godz. 17.00-19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Nauczycielski work-life balance – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.11.2021
23-26.10.2021 r. w godz.: 15:00-18:15
Uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F52 Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F5 Laboratorium przedszkolaka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele języków obcych na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F8 To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.11.2021
godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

„Wizualny mastermind” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki szkół ponadpodstawowych miasta Kraków i powiatu krakowskiego – spotkanie drugie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F42 Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.11.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Inspirujący nauczyciel, kreatywny uczeń na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – drugie spotkanie sieci (DM)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.11.2021
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa przez nauczycieli przedmiotów zawodowych – Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.11.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F78 Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Katecheta wobec trudnych pytań uczniów gr. 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2021
w godz. 16.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Edukacja zdrowotna w szkole – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jestem OK taki, jaki jestem. Jak małe dzieci budują poczucie własnej wartości? – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2021
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43, sala konferencyjna
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zabawy dramowe w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2021
w godz.: 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online – cykl czterech spotkań online

F38 Plastyczny live – ozdoby świąteczne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.11.2021
w godz. 17:00-20:00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Matura 2023 – czyli co możemy wywnioskować z nowego informatora maturalnego? Jak przygotować uczniów do matury w roku 2023?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2021
w godz. od 9.30 do 11.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Katecheta wobec trudnych pytań uczniów gr. 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2021
w godz.: 09:00-15:30
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F56 Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2021
w godz.: 09:00-15:30
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F63 Wsparcie ucznia z zespołem Aspergera – niezbędnik nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 6.12.2021
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F12 Akademia robotyki dla najmłodszych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zasady oceniania na wychowaniu fizycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F62 W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2021
w 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F68 Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
01.12.2021
w godz. 16.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tworzeniem własnego programu lub działania innowacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Własny program lub innowacja – to łatwiejsze, niż myślisz – oferta specjalna (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
01.12.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem szkolenia
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Krytyczne myślenie – zabawy na serio – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F30 By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F25 Chronologiczne łamigłówki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F23 Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.12.2021
w godz. od 9.30 do 11.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Katecheta wobec trudnych pytań uczniów gr. 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F34 Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2021
w godz. 15.30 – 18.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wykorzystanie zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w pracy z uczniami – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2021
w 09.00-15:15
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów nauczycielskich
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F2 Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F67 Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.01.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 10.01.2022
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F54 Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31