Najbliższe wydarzenia edukacyjne

25.08.2020
16.00 – 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS,
otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
Warsztaty online

Wideolekcje – jak budować relacje z uczniami pracując zdalnie.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.08.2020
godz. 13.00-16.00
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams
seminarium - Akademia Zarządzania

Oferta specjalna – Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 Przygotowanie do nauki w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym – grupa I

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.08.2020
godz. 13:00 - 16:15
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS,
otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online

Magia matematyki. Rozmowy o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.08.2020
godz. 10.00 – 13.15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do platformy Google Classroom.

seminarium - Akademia Zarządzania

Szkoła na odległość – zdalna edukacja jako wsparcie i alternatywa dla tradycyjnego nauczania.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.08.2020
godz. 10.00-13.00
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams
seminarium - Akademia Zarządzania

Oferta specjalna – Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Przygotowanie do nauki w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym – grupa II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F70 Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.09.2020
godz. 10:00-13:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
seminarium

F3 Projektowanie szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego organizacji pracy i kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F69 Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F71 Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F23 Samorządność – proces wychowawczy i formalna struktura uczniowskiej samodzielności

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F63 Wsparcie dziecka i ucznia z orzeczeniem w przedszkolu, w szkole ogólnodostępnej – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F46 Organizacja doradztwa zawodowego w szkole – warsztat pracy doradcy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.09.2020
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
seminarium

F49 Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.09.2020
godz. 10:00-13:15
Warsztaty składają się z czterech spotkań:
Termin pierwszego spotkania: 21.09
Termin drugiego spotkania: 16.10
Termin trzeciego spotkania: 05.11
Termin czwartego spotkania: 15.12
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F5 Pierwsze kroki dyrektora w zarządzaniu przedszkolem, szkołą, placówką oświatową

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.09.2020
godz. 15:00-19:00
Termin pierwszego spotkania: 21.09.2020
Termin drugiego spotkania: 23.09.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F28 Lekcja historii on-line. Cyfrowe narzędzia internetowe wspomagające uczenie się historii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F48 Kształcenie branżowe drogą do przebudowy jakości szkoły zawodowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F19 „Jestem odpowiedzialny za swoje życie”- kształtowanie dobrych nawyków nastolatka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.09.2020
godz. 15:00-18:15
Warsztaty składają się z dwóch spotkań:
Termin pierwszego spotkania: 22.09.2020
Termin drugiego spotkania 28.09.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F20 Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F18 Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.09.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F54 Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.09.2020
godz. 9:00-15:30
Warsztaty składają się z dwóch spotkań:
Termin pierwszego spotkania: 26.09.2020
Termin drugiego spotkania: 03.10.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F56 Moodle – kładka między nauczycielem a uczniem

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.10.2020
godz. 10:00-13:15
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
seminarium

F1 Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.10.2020
Termin pierwszego spotkania: 8.10.2020 r.
Termin drugiego spotkania: 14.10.2020 r.
godz. 15:00-19:00
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
warsztaty

F78 Zmierzmy się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.10.2020
godz. 9.00 - 15.30
Miejsce: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Wykład interaktywny

Złota Piątka czyli kilka prostych rzeczy, które mają w edukacji MOC!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.10.2020
godz. 9:00-15:15
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
warsztaty

F76 „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” – ABC młodego wychowawcy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.10.2020
godz. 15:00-19:00
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
warsztaty

F64 Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.10.2020
Termin drugiego spotkania: 27.10.2020
godz. 15:00-18:15
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
warsztaty

F66 Jak wspierać ucznia z dysleksją

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej