Najbliższe wydarzenia edukacyjne

23.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

23. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.09.2019
godz. 15:00
Warsztaty

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.09.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 01.10.2019 godz. 15.00
Warsztaty

38. Uczę i uczę się doskonale

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
26.09.2019
godz. 15:00
Seminarium

Statut szkoły ponadpodstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2019
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2019 r.(piątek) o godz. 16.00
Termin realizacji kursu: wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r.
Kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.09.2019
godz.10:00 - 14:00
Termin kolejnego spotkania zostanie uzgodniony na pierwszych zajęciach.
Miejsce zajęć: MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1

Warsztaty

2. Kompetencje kluczowe w planie pracy i planie nadzoru pedagogicznego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.09.2019
godz. 9.00
W

43. Sprawdzanie wiedzy ucznia. Jak otrzymać szybką informację zwrotną?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
01.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

21. Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
01.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

58 Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
01.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

74 Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
02.10.2019
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

7. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
02.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

20 „ Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych uczniów

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
03.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

24. Substancje zabronione – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
03.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

89 Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.10.2019
godz. 15:00
W

85 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.10.2019
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 15.10.2019. godz. 15:00 - 18:15
Warsztaty

35 WebQuest – tworzenie krok po kroku

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
W

30 Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty

16. Praktycznie o motywowaniu uczniów

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
W

87 Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
10.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.10.2019
godz. 9:00 – 15:30
Warsztaty

96 Programowanie komputerowe od podstaw

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
15.10.2019
godz. 9:00 -15:00
W

80 Moje laboratorium

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
W

22 Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15:00 – 18:15
Termin kolejnego spotkania 17.10.2019 godz. 15:00 – 18:15
W

27 Naucz dziecko Internetu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15.00 - 18:15
Seminarium

3. Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
17.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 22.10.2019 godz. 15:00
W

60 Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

61 Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 29.10.2019 godz. 15:00
Warsztaty

69 Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.10.2019
godz. 15:00
W

36 Samorząd uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.10.2019
godz. 15.00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 28.10.2019 godz. 15.00 -18:15
Warsztaty

15. Zostań mistrzem dialogu, czyli jak prowadzić rozmowy z wymagającymi rozmówcami?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

7 nawyków skutecznego nauczyciela – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2019
godz. 15:00
W

56 Obserwacja zajęć i ich omawianie z nauczycielem

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

62 Jak uczyć języka angielskiego w klasach I-III?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2019
godz. 15:00
Seminarium

88 Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

68 Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

63 Eureka! Odkrywamy świat wokół nas

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania : 12.11.2019
Warsztaty

66 Poznajemy z dziećmi świat sterowania urządzeniami cyfrowymi

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 12.11.2019
Warsztaty

14 Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 12.11.2019 godz. 15:00
Warsztaty

70 Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
06.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

44 Lapbook jako metoda aktywizująca

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.11.2019
godz. 9:00
W

6 Wykorzystanie diagnozy ucznia w procesie rozpoznawania, zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.11.2019
godz. 9:00
Termin kolejnego spotkania 23.11.2019 godz. 9:00
Warsztaty

83 Pierwsze kroki z językiem C++

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

17 Kształtowanie postaw patriotycznych w szkole – od celebracji do wychowania. Przykłady rozwiązań na lekcję wychowawczą i nie tylko…

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Sztuka pozytywnego myślenia – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Pierwszy krok w uzależnienie ? Ryzykowne zachowania nastolatków ze środkami psychoaktywnymi – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 19.11.2019 godz. 15:00
Warsztaty

76 Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

54 Prawa i obowiązki nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
15.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 16.11.2019 godz. 9:00
Warsztaty

94 Alternatywa dla PowerPointa i Prezi – prezentacje on-line

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

12 Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 20.11.2019
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
W

72 Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
5

9 Praca z uczniem ze SPE w szkołach ogólnodostępnych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

64 Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

32 Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

73 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

11 Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

13 Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

33 Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

10 Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze SPE

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

55 ABC notowania graficznego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

25 Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 30.11.2019 godz. 9:00
Warsztaty

81 Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 11.12.2019 godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

71 Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 10.12.2019 godz. 15:00 – 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2019
godz. 9:00 - 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

97 Uczymy się programować wizualnie w środowisku Scratch

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2019
godz. 9:00 - 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

65 Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2019
godz. 15:00 – 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

91 Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela i wychowawcy

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 16.12.2019 godz. 15:00 -18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Seminarium

31 Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2019
godz. 9:00 -15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

93 Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
Warsztaty

34 Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Krakowie
Czytaj więcej