Najbliższe wydarzenia edukacyjne

24.10.2019
terminy kolejnych spotkań: 14.11.2019, 28.11.2019, 5.12.2019
godz. od 15.30 do 18.30
Miejsce: MCDN ul. Lubelska 23 – sala multimedialna
Seminarium

Spotkania z historią najnowszą

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 19.11.2019 godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

76 Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Grabarska 1
Warsztaty

54 Prawa i obowiązki nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 20.11.2019
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

12 Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Jak zaplanować międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów i kadry pedagogicznej szkół szkolnictwa branżowego – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

64 Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

9 Praca z uczniem ze SPE w szkołach ogólnodostępnych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15.00 -18.15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Realizacja zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zgodnych z rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa zawodowego – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

32 Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 14.00 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,
Kraków ul. Grochowska 20
Seminarium

Inscenizacja historyczna w wychowaniu patriotycznym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

73 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

11 Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15:00 – 19:00
Termin kolejnego spotkania 03.12.2019 godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

69 Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty – gr. 2

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

10 Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze SPE

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

33 Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

55 ABC notowania graficznego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

25 Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 30.11.2019 godz. 9:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

81 Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2019
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

58 Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci – II Grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.12.2019
godz. 15:00 – 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

68 Aktywnie i kreatywnie na matematyce II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.12.2019
godz. 15:00 -18:00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

13 Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.12.2019
godz. 15:30 - 18:30
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Lubelska 23
sala nr 201
Seminarium

Nasz orzeł, nasz mundur. Historia Polski dla najmłodszych – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 11.12.2019 godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

71 Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 10.12.2019 godz. 15:00 – 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2019
godz. 9:00 - 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

97 Uczymy się programować wizualnie w środowisku Scratch

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2019
godz. 9:00 - 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

65 Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2019
godz. 15.00 – 19.00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Odkrywamy talenty w edukacji czyli jak znaleźć w sobie i innych to co wychodzi nam najlepiej – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2019
godz. 15:00 – 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

91 Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela i wychowawcy

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 16.12.2019 godz. 15:00 -18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Seminarium

31 Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2019
godz. 9:00 -15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

93 Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2019
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Sztuka pozytywnego myślenia – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

89 Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą? – III grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.01.2020
Godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

40 Zarządzanie sobą w czasie – sposób na stres w zawodzie nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15.00-19.00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

32 Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15:00 -19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

44 Lapbook jako metoda aktywizująca – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
11.01.2020
godz. 9.00-15.30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska1
Warsztaty

98 Programujemy wizualnie w środowisku Scratch na drugim etapie edukacyjnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Pierwszy krok w uzależnienie ? Ryzykowne zachowania nastolatków ze środkami psychoaktywnymi – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2020
godz. 15:00-19:00
Termin kolejnego spotkania:
16.01.2020 godz. 15:00-19:00
Miejsce: MCDN ODN w Krakowie
ul. Garbarska 1
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2020
godz. 15:00 -18:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

59 Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia ?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
15.01.2020
godz. 15:00 – 19;00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

87 Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

79 Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.01.2020
godz. 9:00 – 13:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

37 Jak kształtować kreatywność uczniów?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska1
Warsztaty

95 Uniwersalne oprogramowanie do tablic interaktywnych. Technika i metodyka pracy

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.01.2020
godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
sala nr 2
Warsztaty

Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
23.01.2020
godz. 15.00 - 19.00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

13 Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.01.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

42 Asertywność w pracy nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

34 Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2020
godz. 9:30 – 16:00
Termin kolejnego spotkania 29.01.2020 godz. 9:30 – 16:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

83 Pierwsze kroki z językiem C++ – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15.00-18.15 cz. 1
24 lutego 2020 - w godz. 15.00-18.15 cz. 2
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

60 Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce zajęć MCDN ODN
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:10
Termin kolejnego spotkania 25.02.2020 godz. 15:00 - 18:10
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

88 Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej