Najbliższe wydarzenia edukacyjne

15.10.2020
godz. 16:00-17:30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: Seminarium jest adresowane do wychowawców klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapisanych do sieci „Jestem skutecznym wychowawcą klasy”, którzy nie uczestniczyli we wrześniowym spotkaniu stacjonarnym.
warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia „Jestem skutecznym wychowawcą klasy”- spotkanie uzupełniające dla nowych uczestników

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.10.2020
Termin drugiego spotkania: 28.10.2020
Termin trzeciego spotkania: 30.10.2020
Termin czwartego spotkania: 02.11.2020
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej w terminie od 26 października do 2 listopada br. w trybie asynchronicznym z wykorzystaniem materiałów na platformie Moodle oraz w dniach 26, 28 października i 2 listopada 2020 r. w trybie synchronicznym na spotkaniach online z wykorzystaniem platformy MS Teams (w godz. 16.00 – 19.15.)
warsztaty

F50 Scenografia edukacji zdalnej – przewodnik dla nauczyciela: jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne on-line

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.10.2020
godz. 16.00-18.15
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA OPIEKUNÓW STAŻU – I spotkanie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2020
godz. 17.00-18.30
Spotkanie organizacyjne - forma zdalna.
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa -platforma teams

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. 15:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych Edukacji dla Bezpieczeństwa województwo małopolskie
warsztaty

Jak odczarować ucznia po zdalnym nauczaniu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. 16:30 - 18:45
DRUGIE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW SIECI
TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW
Zajęcia odbędą się zdalnie poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
sieć współpracy

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wdż szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2020
godz. 15:15-17:30
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu (gm. Łapanów)
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.11.2020
godz. od 16:00-18:15
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Szkolenie jest adresowane do zainteresowanych nauczycieli.
seminarium online

Wspieraj młodzież coachingowo – czyli o rozmowach wewnętrznie motywujących

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

warsztaty

F65 Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole – co musisz wiedzieć

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2020
Godz.15.45 – 19.00
Konferencja przeprowadzona zostanie zdalnie w wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Konferencja online

UCZEŃ I NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI – kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

F11 Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F48 Kształcenie branżowe drogą do przebudowy jakości szkoły zawodowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2020
godz. 15:00-19:00
Termin drugiego spotkania: 12.11.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F52 Tworzymy interaktywne gry i historyjki w Scratchu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2020
godz. 15:45 do 17:15
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu (gm. Łapanów)
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Jak poprowadzić zdalną lekcję lub zajęcia pozalekcyjne?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2020
godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 19.11.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
warsztaty

F79 „Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.11.2020
godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
wykład interaktywny

Jak dzieci i młodzież eksperymentują z narkotykami – co nauczyciel wiedzieć powinien?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2020
godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

Projektowanie i drukowanie w technice 3D

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
warsztaty

F25 Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele świetlicy, wychowawcy placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi
warsztaty

F17 Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży wyzwaniem dla domu i szkoły

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2020
godz. 15:00-18:15
Warsztaty składają się z dwóch spotkań:
Termin drugiego spotkania 23.11.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F20 Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.11.2020
godz. 16:30-18:00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
warsztaty

Wykorzystanie TIK na lekcjach biologii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2020
17:00 - 20:00
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach, ul. Kościuszki 23
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
warsztaty

Wypełnianie i przygotowywanie (arkusz WOPFU i IPET dla dzieci z orzeczeniem)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2020
godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
warsztaty

„Nauczyć dziecko, co to jest rytm przyrody i zapach świąt. I tego, że podając rękę, trzeba patrzeć człowiekowi prosto w oczy.”/Anna Dymna/- małe formy teatralne na lekcjach wdż jako element kształtujący wzajemne relacje i rozbudzający fascynację tradycją (DM)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2020
godz. 15:00-18:00
Termin drugiego spotkania: 24.11.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F78 Zmierzmy się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F26 Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2020
godz. 16:00 do 18:15
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu (gm. Łapanów)
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2020
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
seminarium

F49 Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2020
godz. 16:30 - 18:45
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.11.2020
godz. 15:00-18:15
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: opiekunowie stażu i inni zainteresowani nauczyciele
warsztaty

F75 Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2020
godz. 15:00 - 17:15
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu (gm. Łapanów)
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2020
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
warsztaty

F24 Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2020
godz. 09:00-14:00
Termin drugiego spotkania: 12.12.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F55 Grafika komputerowa w pracy nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej