Najbliższe wydarzenia edukacyjne

01.10.2023
Zajęcia odbywać się będą od marca 2024 r. do grudnia 2024 r. w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin pierwszego spotkania zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (2023/2024)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.10.2023
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy.
Liczba godzin: 300 (w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych)
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
kurs kwalifikacyjny

KK-4 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.03.2024
poniedziałek w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Ekorozwój w kontekście rozbudzania zainteresowań geografią Ameryki Północnej i Południowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.03.2024
poniedziałek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Polonista-projektant gier i zabaw edukacyjnych w szkole podstawowej cz.2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.03.2024
wtorek godz. od 15:00 do 18:00 i czwartek 7.03.2024 godz. od 15:00 do 18:00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele kontraktowi kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego według dotychczasowych przepisów
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

F63 Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.03.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach (nie realizują stażu)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Awans bez stażu, czyli nowa ścieżka do dyplomowania (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”) gr. V

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.03.2024
wtorek godz. od 15.30 do 18.45
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 168
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.03.2024
w godz: od 10.00 do 15.00
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w Ośrodku w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Standardy ochrony małoletnich – jak przygotować i wdrożyć (gr. IV) – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.03.2024
środa godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Gramatyka w akcji – język polski ( szkoła podstawowa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.03.2024
środa godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Metoda IBSE w naukach przyrodniczych łączy ludzi i ich pomysły

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.03.2024
czwartek w godz. od 14:00 do 18.15
Konferencja odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Adresaci: dyrektorzy szkół i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

XIII Salon Edukacyjny – Perspektywy Polskiej Edukacji. „Ucz się – jak to łatwo powiedzieć”. Rozwijanie uczniowskich kompetencji w zakresie uczenia się

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.03.2024
czwartek godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Edukacja zdrowotna kapitałem na przyszłość i podstawą udanej kariery zawodowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.03.2024
poniedziałek godz. od 18.00 do 20.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych z Krakowa.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Sztuczna inteligencja na lekcjach języka niemieckiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.03.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Mam grać? – Grać! – gra na instrumentach na lekcjach edukacji muzycznej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.03.2024
w godzinach: 13:00-16:45
CENTRUM KONGRESOWE UNIWERSYSTETU ROLNICZEGO- al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
konferencja

Wiedza i umiejętności w rozwijającym się świecie – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.03.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty – cykl czterech spotkań online

F42 Przyrodnicze inspiracje plastyczne – wiosna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.03.2024
w godzinach: 14:30 do 17:30
Zajęcia odbędą się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek spełniający zasady rekrutacji
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Gdy słuchasz i mówisz (mikrokurs komunikacji budującej relacje)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.03.2024
środa godz. od 16.30 do 19.45
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach, ul. Kościuszki 23
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Dwa łyki matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.03.2024
w godzinach: 16:00-19:15
Konferencja odbędzie się online.
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
konferencja

Doradztwo zawodowe w szkole – szczególne wyzwania i realne cele – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.03.2024
środa godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

„Panie, niech Pan odpocznie! Takie tempo to absurd…”/ J. Tuwim/ – Nauczycielu, z myślą o Tobie, czyli raz jeszcze o konieczności odpoczynku i źródłach inspiracji w pracy nauczyciela wdż i nie tylko

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.03.2024
środa w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8 szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

EDUKACJA STEAMOWA na lekcjach języka polskiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.03.2024
(środa), godz. 16:30-19:00
Szkoła Podstawowa w Zielonkach – hala sportowa / aula konferencyjna, ul. Ks. J. Michalika 2, gmina Zielonki
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
konferencja

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO ISTOTNA WARTOŚĆ SZKOŁY JUTRA – WSPÓLNA DEBATA

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.03.2024
w godzinach: 16:00-19:15
Konferencja odbędzie się online.
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
konferencja

Poznajemy świat pracy – branża transportowo-logistyczna – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.03.2024
czwartek godz. od 15:00 do 18:00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele początkujący realizujący przygotowanie do zawodu
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

F61 Na półmetku w drodze do stopnia nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.03.2024
czwartek godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe zasady)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
BRAK WOLNYCH MIEJSC. ZAPRASZAMY NA GRUPĘ III 16.04.2024
seminarium

Koniec stażu i co dalej, czyli stara ścieżka do dyplomowania gr. II (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.03.2024
piątek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online.
Adresaci: dyrektorzy szkół i nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Jakie prace domowe wspierają szkolne uczenie się?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.03.2024
w godzinach: 16:00-19:15
Konferencja odbędzie się online.
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Człowiek pracujący w zdigitalizowanym świecie – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.03.2024
w godz. od 10.00 do 13.15
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w Ośrodku w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Toksyczność w relacjach ” – wsparcie zdrowia psychicznego dyrektora – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.03.2024
poniedziałek godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych z Krakowa.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Frohe Ostern – pomysły na lekcje świąteczne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.03.2024
wtorek godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni, Trzemeśnia 306
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Bystre oko! – zabawy wspierające rozwój percepcji wzrokowej przedszkolaków

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.03.2024
wtorek godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Metoda projektów w realizacji teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.03.2024
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w Ośrodku w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Emerytury dla nauczycieli bez tajemnic – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.03.2024
wtorek w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Kobylanach, ul. Jana Pawła II, Kobylany
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Budowanie relacji w grupie i integracja zespołu klasowego z pomocą proaktywnego nauczyciela wychowawcy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.03.2024
środa godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jeżówce
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Gramatyka w akcji – język polski ( szkoła podstawowa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.03.2024
środa od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkoły podstawowej klas 4 - 8
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Gamifikacja na matematyce. Od czego zacząć

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.03.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Zrozumieć zadanie testowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.03.2024
środa godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Gdybym ja to wiedział (-a)wcześniej… Dlaczego nikt nam tego nie powiedział, czyli o udanym małżeństwie i wartości rodziny nie tylko na lekcjach wdż

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.03.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie realizujący ścieżkę awansu zawodowego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Czy uczeń czyta cytaty z Tacyta? – sposobów kilka na promowanie czytelnictwa u dzieci w szkole podstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.03.2024
środa w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, bibliotekarze, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

„Książka ma moc!”

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.03.2024
środa godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

O olimpizmie przed Igrzyskami 2024 r.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.03.2024
czwartek, w godz. od 15.30 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online
Adresaci: dyrektorzy szkół oraz nauczyciele lub zespoły przygotowujące statuty lub zmiany w statutach szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów w statucie szkoły

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.03.2024
czwartek i 22.03.2024 piątek w godz. od 12.00 do 18.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorzy, edukatorzy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Laboratorium Edukacji CDT – Mikrokontrolery. Warsztaty prowadzone w ramach projektu Edukacja dla przyszłości.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.03.2024
(tj. piątek) w godzinach: 09:00 do 16:10
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. E.J.Jerzmanowskiego w Wieliczce, ul.Krzyszkowicka 18A
Adresaci: dyrektorzy, nauczycieli klas I-III i IV-VIII pracujący z uczniami z niepełnosprawnościami, pedagodzy i psychologowie oraz specjaliści szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
konferencja

Edukacja bez barier – dobre praktyki w szkole

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.03.2024
poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbędą się online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych z Krakowa.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Kreatywna praca z komiksami na lekcjach języka niemieckiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.03.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Funkcje gleby i edukacja gleboznawcza w Krakowie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.04.2024
środa godz. od 16.15 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele pracujący w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach edukacji, ośrodkach kultury, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz wszyscy zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Dziecko z FAS w przedszkolu i w szkole

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.04.2024
środa godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Metoda IBSE w naukach przyrodniczych w pracowni STEAMowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.04.2024
piątek w godz. od 15.00 do 18.00
WARSZTATY TERNOWE. ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRZY PLACU ŚW. DUCHA (OBOK TEATRU SŁOWACKIEGO)
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Pomiędzy wschodem i zachodem, czyli o wielokulturowości w Krakowie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.04.2024
godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
warsztaty

Podstawy programowania w języku C++ – nie tylko dodawanie i odejmowanie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.04.2024
środa w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, Lipnica Murowana 59A
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, bocheńskiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Bystre oko! – zabawy wspierające rozwój percepcji wzrokowej przedszkolaków

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.04.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

„Sportowe Talenty” od A do Z czyli diagnoza sprawności fizycznej w szkole

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.04.2024
(tj. środa) w godzinach: 15:00 do 19:00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele świetlicy, pedagodzy i psychologowie pracujący z dziećmi i najmłodszymi uczniami
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
konferencja

Świat małego dziecka – literackie inspiracje, praktyczne rozwiązania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.04.2024
czwartek w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbędą się online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Z notatnika nauczyciela praktyka – praktyczne wskazówki, inspiracje nauczyciela wdż

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.04.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach (nie realizują stażu)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Awans bez stażu, czyli nowa ścieżka do dyplomowania (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”) gr. VI

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.04.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Zespole Szkół Nr3 w Olkuszu.
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Zumba jako sposób na atrakcyjną lekcję wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.04.2024
wtorek godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe zasady)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Koniec stażu i co dalej, czyli stara ścieżka do dyplomowania gr. III (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.04.2024
środa w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym w Lubniu, Lubień 885
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Dwa łyki matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.04.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych i inni zainteresowani nauczyciele objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

W rytmie dwóch serc- macierzyństwo i ojcostwo

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.04.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Walory edukacyjne Nadleśnictwa Olkusz

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.04.2024
środa w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych z Krakowa.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Wiosenne EKO – inspiracje. Zróbmy coś razem!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.04.2024
środa w godz. od 16:30 do 19:45
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu w Nowym Wiśniczu, ul. Kościelna 2
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, bocheńskiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Wiosenne granie i rymowanie!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.04.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, ul. Mirtowa 2, 30-698 Kraków
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Ekoscenariusz w Ekopracowni

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.04.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w Trzebini, ul. Głogowa 6 (hala przy ZSECH)
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Gry i zabawy ruchowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.04.2024
środa w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Sposób na zwiększenie aktywności młodzieży? Projekty!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.05.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F42 Przyrodnicze inspiracje plastyczne – lato

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
arrow
Facebook
YouTube