Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 11.03.2021
od godz. 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

72. „Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.03.2021
Warsztaty prowadzonych zdalnie poprzez platformę MS Teams. Po zalogowaniu uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
Seminarium on-line

Oferta specjalna. „Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Techniki motywacyjne”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

75. Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 18.00

Warsztaty

„Jak efektywnie realizować zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę?”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2021
godz. 15:00 - 18:00
MCDN Ośrodek w Tarnowie – platforma MS Teams
Konferencja dydaktyczna on-line

W szkole wcale nie chodzi o szkołę – nowatorski pomysł na kształtowanie kompetencji kluczowych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.03.2021
godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Lapbook jako metoda aktywizująca

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.03.2021
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 17.15
Termin kolejnego spotkania: 1.04.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
14.04.2021
od 9.00 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
seminarium
Seminarium on-line

Informacja publiczna w szkole – Akademia Zarządzania – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej