Od października b.r. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu – Państwowymi Zbiorami Sztuki realizuje Akademię Wawelską dla nauczycieli wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych.

Celem Akademii jest przygotowanie jej uczestników do kreatywnego i innowacyjnego wykorzystywania w codziennej praktyce dydaktyczno-wychowawczej zbiorów muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu i historii Wzgórza Wawelskiego oraz pogłębienie wiedzy historycznej polskiego i europejskiego dziedzictwa.
Zajęcia w ramach kursu odbywają się w soboty na ekspozycjach wawelskich. Prowadzą je eksperci z Zamku Królewskiego na Wawelu.

 

L.p.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
DataTreściZajęcia w Zamku Królewskim na Wawelu
1.9.10.2021 r.
(sobota)
„Dzieje i historyczna rola Skarbca Koronnego”

  • Dariusz Nowacki, kustosz, kurator zbiorów
 

 

Godziny sobotnich zajęć:   

zbiórka w budynku nr 7
o godzinie

– 9.30 grupa I
– 12.00 grupa II

(limit 15 osób podczas zajęć)

 

 

 

 

2.23.10.2021 r.
(sobota)
„Powrót arrasów”

  • Magdalena Ozga, kustosz, kurator zbiorów
3.6.11.2021 r.
(sobota)
„Wawel w początkach państwowości polskiej”

  • Andrzej Kukliński, starszy kustosz, kierownik Działu Badań Archeologicznych
4.20.11.2021 r.
(sobota)
„Wawel – cytadela austriacka. Zmiany w układzie przestrzennym wzgórza w XIX wieku”

  • Hanna Billik, starszy kustosz
5.4.12.2021 r.
(sobota) 
„Konserwacja wawelskich muzealiów”

  • Oliwia Buchwald-Zięcina, starszy konserwator,  kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i Ram,
  • Piotr Jarek, kierownik Pracowni Mebli zabytkowych,
  • Jerzy Holc, kierownik Pracowni Konserwacji Tkanin.
 

Godzina rozpoczęcia zajęć w dniu 4.12.2021 r.
 
Wejście o godz. 9.30

(podział na grupy po 10 osób, które wchodzą do poszczególnych pracowni wymiennie: malarstwa, mebli, tkanin)

6.16.12.2021 r.
(czwartek)
„Zabytki wawelskie w kształceniu  i wychowaniu dzieci i młodzieży”

  • Daria Grodzka i Halina Wesołowska, nauczyciele konsultanci

Zajęcia online 16.00-19.00

Kontakt:
e-mail: h.wesolowska@mcdn.edu.pl
e-mail: d.grodzka@mcdn.edu.pl
telefon: 608 020 201