Najbliższe wydarzenia edukacyjne

24.11.2022
godz. 14.00-18.45
Terminy kolejnych spotkań: 26.11.2022; 01.12.2022; 03.12.2022; 08.12.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: i.nowak@mcdn.edu.pl
Kurs nadający uprawnienia

KU-3 „Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2022
godz. 14.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online

F23. O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2022
w godz. od 11.30 do 15.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Seminarium online

Ocenianie w szkolnej codzienności – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.12.2022
godz. 17.00-18.30
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę Moodle
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców zawodowych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.12.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Każde dziecko jest kreatywne. Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych, menedżerskich i przywódczych w ramach przedmiotu „Biznes i zarządzanie”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Jak przygotować uczniów do pisania wypracowań maturalnych w języku angielskim?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godz. 15.30-17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

„Laboratoria Przyszłości”, narzędzia podstawowego zestawu – Stacje lutownicze

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.12.2022
Termin pierwszego spotkania: 20.12.2022, godz. 17.00-18.30
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty w ramach sieci
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

„Warsztat pracy biologa i przyrodnika” – sieć współpracy dla nauczycieli biologii i przyrody szkół podstawowych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.01.2023
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty w ramach sieci współpracy
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – III spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.01.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F30. Projekt edukacyjny i WebQuest na lekcji historii

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.01.2023
godz. od 15.30 do 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego – III spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.01.2023
w godz. 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Warsztaty

Programowanie wirtualnej płytki Arduino – pierwszy krok do Laboratorium Przyszłości (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2023
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F58. Żółw czy Pyton? O grafice żółwia w języku Python

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

„Minimum kodu, maksimum zabawy”, inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczniów w ciekawy i interesujący sposób

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2023
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F8. Przygotowanie arkuszy zadań na konkursy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2023
w godz. 15.00-17.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Warsztaty on-line

Narzędzia pomocne w procesie uczenia się (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.01.2023
w godz. 15.00-19.00
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Warsztaty

Myśl, trenuj, rozwiązuj – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie ucznia klas 4-8, wspierające jego naukę podczas edukacji zdalnej i stacjonarnej (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.01.2023
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Warsztat kreatywnego wychowawcy świetlicy” – III spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.01.2023
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F67. „Żywe srebro” – praca z uczniem z ADHD

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2023
w godz. 15.00-18.10
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Warsztaty

Kształcenie umiejętności uczenia się oraz samodzielności ucznia podczas pracy zdalnej (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2023
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Trudna sztuka dialogu, czyli jak rozwiązywać konflikty w klasie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2023
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online

F47. Jak przygotować zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.01.2023
godz. 15.30-17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. Pomysły i inspiracje plastyczne – III spotkanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.01.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Która godzina? Nauka zegara poprzez zabawy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.01.2023
godz. 15:00-18:15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Strategia pracy z uczniem mającym problemy w nauce w kontekście egzaminu maturalnego z języka polskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.01.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F46. Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.01.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F29. Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.01.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Miś to bardzo fajne zwierzę – świętujemy Dzień Niedźwiedzia tworząc lapbook

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.01.2023
w godz. 15.00-19.00
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Warsztaty

„Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów klas 1-3 wspierające ich naukę w edukacji zdalnej i stacjonarnej (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2023
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2023
godz. 14.30-17.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Podstawy programowania w języku Python – nie tylko dodawanie i odejmowanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2023
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Święci w dziejach narodu polskiego w ujęciu nauk Feliksa Konecznego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.02.2023
godz.15.00 – 17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 18 443 71 72 w. 22
Seminarium online; oferta specjalna

Egzamin maturalny z historii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku. Grupa 2.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.02.2023
godz. 14.30-17.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Podstawy programowania w języku Python – pierwsze pętle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.02.2023
godzina 14.00 – 16.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – III spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2023
w godz. 15.00-18.00
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Warsztaty

Pracujemy w Szkolnym Laboratorium Przyszłości zgodnie z modelem STEAM – pracownia druku 3d (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2023
godz. 16.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Dzieje Polski. Pedagogika dumy narodowej czy pedagogika wstydu

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.02.2023
godz. 14.30-17.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Podstawy programowania w języku C++ – pierwsze pętle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.02.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.03.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F80. Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej. Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.03.2023
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Edukacja wzbogacająca życie, czyli język żyrafy w szkole

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2023
w godz. 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Warsztaty

„Rozpoznanie obrazu własnego ja, jako klucz do bramy samorozwoju osobistego” (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2023
Termin realizacji: 07.03.2023 r. w godz. 15.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.04.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F24. Edukacja konsumencka ucznia

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31