Najbliższe wydarzenia edukacyjne

12.04.2021
Rozpoczęcie kursu: 31/05/2021
Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez platformę MS Teams. Po zalogowaniu uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams.
godzina 15.00 – 16.30

kurs nadający uprawnienia; on-line

KU-2 Kurs na wychowawcę wypoczynku

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
21.04.2021
w godz. 15:00-18:30
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online.
Konferencja on-line

Inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej – konferencja

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
21.04.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzinach 15:00- 17:15
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia „Opracowanie programów nauczania w szkołach branżowych” – warsztaty „Kryteria weryfikacji efektów kształcenia a egzamin w formule 2019” – spotkanie 3

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
Warsztaty

Oferta specjalna. „Każde dziecko jest kreatywne. Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
22.04.2021
Seminarium prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do zajęć.
godzina 14.30 – 17.30
Seminarium on-line

Tekst popularnonaukowy na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2021
w godz. 16.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty on-line

Upominki na różne okazje wykonane techniką origami – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.04.2021
godz. 15.00 - 18.00
Warsztaty on-line

Zagadki i łamigłówki matematyczno–logiczne a kompetencje kluczowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.04.2021
godz. 16.00-17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium on-line

Jak uczniowie mogą uczyć się na błędach? – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.04.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty on-line

Gry dydaktyczne w procesie uczenia (się) matematyki – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.04.2021
Spotkanie w trybie synchronicznym za pomocą platformy Teams

od 16.00 do 17.30
Sieć współpracy on-line

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli „Praca z uczniem zdolnym” – spotkanie IV

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.04.2021
w godz. 16.00 – 19.15
Pełen harmonogram znajduje się poniżej w ofercie.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie ZOOM
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
kurs doskonalący

Grywalizacja w edukacji małego dziecka – kurs doskonalący – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
27.04.2021
od 12.00 do 14.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacyjnych
Warsztaty on-line

Wystąpienia publiczne dyrektora szkoły i przedszkola – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.04.2021
w godz. 16:00-17:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium on-line

Biało-czerwona dla przedszkolaka – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
28.04.2021
godz. od 17:00-17:45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych – spotkanie IV – podsumowanie pracy sieci

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
28.04.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Konferencja prowadzona zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja on-line

Na ścieżce międzyprzedmiotowej, czyli jak to widzi doradca metodyczny – oferta specjalna (DM)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.04.2021
w godz. 16.00 – 19.15
Pełen harmonogram znajduje się poniżej w ofercie.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie ZOOM
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas IV – VIII i szkół ponadpodstawowych
kurs doskonalący

Grywalizacja w edukacji – zastosowanie, metody, narzędzia – kurs doskonalący – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
29.04.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams . Po zalogowaniu uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams.
godz. 14.00- 17.00/
Warsztaty on-line

Diagramy, wykresy i infografiki – tworzenie, opisywanie, interpretacja. Bierz swoje dane i nadaj im, wizualnie zrozumiałą formę. Oferta specjalna.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
29.04.2021
godz. 10.00 – 13.00
warsztaty online z użyciem platformy MS Teams
Warsztaty on-line

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
29.04.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
15.00-18.15

Warsztaty

Gry i zabawy na lekcjach fizyki. Oferta specjalna.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.04.2021
w godz. 17.00-18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty on-line

Bibułkowe kwiatki na Dzień Matki – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.05.2021
godz. od 14:00-17:15
Miejsce realizacji: Ośrodek w Nowym Sączu, ul .Jagiellońska 61
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia „Programowanie i robotyka w szkole podstawowej” – IV spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.05.2021
godz. 13.30 – 15.00
Konferencja odbywać się będą zdalnie online.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
konferencja

Dwujęzyczność, konieczność tu i teraz! – konferencja

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.05.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty on-line

Bezpieczny emocjonalnie powrót do szkoły – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.05.2021
w godz: 16.30 – 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Jak i jakie? – narzędzia TIK na lekcjach muzyki spotkanie 3

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.05.2021
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów szkół, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi i oraz inni zainteresowan
Seminarium on-line

„Zasada 1%”, czyli jak osiągać sukcesy dzięki drobnym zmianom – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
11.05.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams . Po zalogowaniu uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams.
Warsztaty on-line

Oferta specjalna. Jak wspomagać i co robić aby wspomóc uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki? Grupa II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
12.05.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty on-line

Jak przerwać nudę, czyli gry na matematyce podczas edukacji zdalnej – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
12.05.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 15.00-18.00
Warsztaty

Oferta specjalna. Planowanie i organizacja egzaminów zawodowych formuła 2019. Ocena stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego (gr. 3)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.05.2021
MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
godz. od 14.00 do 17.10
Warsztaty on-line

„Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego – praktyczne wskazówki”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
18.05.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 18-24.05.2021 r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty e-learningowe

Oferta specjalna. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne! (gr. 4)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2021
godz. od 15.00 – 18.15.
Miejsce realizacji: Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna „Anaglify – tworzymy dynamiczne konstrukcje geometryczne dla matematyków i fizyków”.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
19.05.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Konferencja odbywać się będą zdalnie online.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego objęci doradztwem metodycznym.
konferencja

Innowacyjny nauczyciel dla kreatywnego ucznia – konferencja

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.05.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.00
Warsztaty

Oferta specjalna. „Myśl, trenuj, rozwiązuj” – zagadki i łamigłówki rozwijające logiczne myślenie uczniów klas 4-8

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
25.05.2021
godz. 10.00 – 14.30
Miejsce konferencji: Centrum św. Maksymiliana w Harmężach,
ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja w formie hybrydowej

Wychowanie w trosce o wartości. Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30