Najbliższe wydarzenia edukacyjne

01.09.2023
Rozpoczęcie kursu: kwiecień 2024r.
Terminy spotkań podamy wkrótce
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: i.nowak@mcdn.edu.pl
Kurs nadający uprawnienia

KU-3 „Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
01.09.2023
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: m.bubula@mcdn.edu.pl
Kurs nadający uprawnienia

KU-1 „Kurs na kierownika wypoczynku”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
01.09.2023
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: m.bubula@mcdn.edu.pl
Kurs nadający uprawnienia

KU-2 „Kurs na wychowawcę wypoczynku”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2024
godz. 16.30-18.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć online

„Chemiczne dylematy” – sieć dla nauczycieli chemii szkół podstawowych – IV spotkanie podsumowujące

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2024
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego – III spotkanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.03.2024
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna w ramach Nowe Technologie w edukacji dla nauczycieli i szkół

AI (artificial intelligence) „koniem trojańskim” współczesnego pokolenia

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.03.2024
godz. 14.00-16.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – III spotkanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2024
godz. 16.00-17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych – IV spotkanie podsumowujące

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2024
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna w ramach Nowe Technologie w edukacji dla nauczycieli i szkół

Fraktale – łatwiej zrealizować niż zrozumieć. Matematyka, przyroda i algorytmy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2024
godz. 13.00-15.15
Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, Łużna 597, 33-322 Łużna
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Technika wokół nas – To takie proste! – Wielkanoc

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2024
godz. 15:30-17:00 i 20.03.2024 godz. 15:30-17:00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów – uczeń z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2024
godz. 13.00-15.15
Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, Łużna 597, 33-322 Łużna
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Ceramika w szkole

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2024
godz. 15.30-17.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Linoryt na plastyce

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna

Cywilizacje według Konecznego i Huntingtona

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2024
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F11. Gry i zabawy dydaktyczne jako narzędzie rozwijające kompetencje matematyczne uczniów I etapu edukacyjnego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2024
godz. 09.00-15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F63. Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

„Pachnie ziemia, fiołki rosną, lapbook tworzę – jak to wiosną”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.03.2024
godz. 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Jak budować i wzmacniać u dzieci poczucie własnej wartości

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2024
godz. 15:00-18:15 i 19.03.2024 godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

C++ z ARDUINO. Podstawowe projekty w szkolnym Laboratorium Przyszłości

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2024
godz. 16.00-17.30
Zapisy tylko dla zakwalifikowanych uczestników Akademii Pogranicze
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę Moodle
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online w ramach Akademii Pogranicze

Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych na Słowacji i Sądecczyźnie – Łemkowie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2024
w godzinach: 13:00-16:45
CENTRUM KONGRESOWE UNIWERSYSTETU ROLNICZEGO - al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja

Wiedza i umiejętności w rozwijającym się świecie – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2024
godz. 17.30-19.00
Zapisy tylko dla zakwalifikowanych uczestników Akademii Pogranicze
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę Moodle
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online w ramach Akademii Pogranicze

Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych na Słowacji i Sądecczyźnie – Romowie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2024
Czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty - cykl czterech spotkań online

F42. Przyrodnicze inspiracje plastyczne – wiosna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
godzina 17.00 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online

Wizualizacja w edukacji. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F19. Dialog w szkole, czyli o narzędziach pracy nauczyciela w oparciu o aktywną komunikację z uczniem

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
godz. 14.30-18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F61. Na półmetku w drodze do stopnia nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
w godzinach: 16:00-19:15
Konferencja odbędzie się online
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja

Doradztwo zawodowe w szkole – szczególne wyzwania i realne cele – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F71. Gry i zabawy w świetlicy szkolnej wyzwalające twórczą aktywność dziecka. Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji”

HUMANISTYCZNY „KrAIobraz” – sztuczna inteligencja na przedmiotach humanistycznych i artystycznych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
godz. 15.00-17.15
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Maniowach, ul. Szkolna 2, 34-436 Maniowy
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Po pierwsze: zaciekawić! Modelowanie w ekopracowni (i poza nią)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Klawiatura czy kredka – o problemach w przygotowaniu dzieci do nauki pisania

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
13.03.2024
Data rozpoczęcia konferencji: 13.03.2024, w godz.: 13.00 do 15:30
Konferencja odbywać się będzie w formule hybrydowej – stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61 oraz na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Konferencja

Cykl „Porozmawiajmy o wartościach” – Wychowanie w wartościach i do wartości społecznych – dylematy współczesności

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2024
godz. 15.00-17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Nastolatki wobec pornografii cyfrowej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2024
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F37. Aktywność ucznia warunkiem skutecznego uczenia się matematyki

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2024
w godzinach: 16:00-19:15
Konferencja odbędzie się online
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja

Poznajemy świat pracy – branża transportowo-logistyczna – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2024
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online

F13. Czy Korczak korzystałby z fb? – budowanie zespołu klasowego opartego na pozytywnych relacjach

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.03.2024
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online

Awans zawodowy nauczyciela początkującego – obowiązki dyrektora wobec nauczyciela w drugim roku przygotowania do zawodu – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.03.2024
w godzinach: 16:00-19:15
Konferencja odbędzie się online
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja

Człowiek pracujący w zdigitalizowanym świecie – IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.03.2024
godz. 11.30-14.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Autonomia nauczyciela

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

„Teatr to magia, teatr to czary” – zabawy teatralne w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2024
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji”

SYMULACJE I EKSPERYMENTY Z AI w nauczaniu przedmiotów ścisłych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F65. Prawa dziecka i ucznia jako ważne kryterium oceny pracy nauczyciela

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Trudna sztuka dialogu, czyli jak rozwiązywać konflikty w klasie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F67. Biblioteka szkolna miejscem dla kreatywnych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.03.2024
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F25. Bliska historia w działaniu, czyli jak aktywnie poznawać historię lokalną i regionalną

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.03.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online

F15. Nasze dzieci wobec nowoczesnych technologii – jak przeciwdziałać zagrożeniom behawioralnym. Gr. III

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.03.2024
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F53. Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów – w kierunku budowania zasobów osobistych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F43. Pierwsza rozmowa rekrutacyjna – jak się do niej przygotować? Mały poradnik dla ucznia

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.03.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Przepis na dobrą ucztę, czyli od jajka aż do jabłek. Początek lekcji nadaje kierunek, a koniec uruchamia refleksję

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna

Prymas Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II w obronie narodu polskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online

F28. Tekst ikoniczny. Słowo i obraz w procesie dydaktycznym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.04.2024
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F20. Jak nie przegrać z trudnym uczniem

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.04.2024
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – V spotkanie podsumowujące

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.04.2024
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji”

W JAKIM JĘZYKU MÓWI SZTUCZNA INTELIGENCJA? Narzędzia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.04.2024
godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Podstawy programowania w języku C++ – nie tylko dodawanie i odejmowanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Teczka pomysłów na nagłe zastępstwa

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium

F77. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Każde dziecko jest kreatywne. Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Oswoić stres przed egzaminem – pomysły na godzinę z wychowawcą

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Która godzina? Nauka zegara poprzez zabawy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.04.2024
godz. 15.00-17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium, oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji”

PROJEKTY PRZEDMIOTOWE I MIĘDZYPRZEDMIOTOWE w pracy z uczniami młodszymi i starszymi z wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Gry i zabawy ruchowe jako naturalny trening współpracy i współdziałania w grupie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.04.2024
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F39. Matematyka jakiej nie znacie, czyli jak rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2024
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Wykorzystanie wybranych elementów metody Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) podczas zajęć z dziećmi

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
godz. 15.30-17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Ceramika na Dzień Mamy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna

Profilaktyka szkolna wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Technologiczne pułapki – jak zapobiegać i nie ulec?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.04.2024
godz. 15.00-18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Bajkoterapia w praktyce

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.04.2024
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium

F68. Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.05.2024
godz. 15.30-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Escape Room czyli pokój zagadek jako metoda aktywizująca w pracy z uczniem

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna

Walka o pamięć. Jak uczyć o przeszłości w zgodzie z prawdą historyczną?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna

Bunt czy depresja nastolatka z perspektywy wychowawcy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
arrow
Facebook
YouTube