Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 25.09.2020
godz. 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta Specjalna- Co będę robił jesienią, kiedy liście się zaczerwienią – schowam ją do lapbooka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2020
godz. 14.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

31. Rozwijanie sprawności stylistycznej uczniów w kontekście przygotowań do egzaminacyjnego wypracowania argumentacyjnego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
29.09.2020
godz. 10.00-12.15
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję w dn. 20.10.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Seminarium

Oferta specjalna- Strategia i alians w kierowaniu i zarządzaniu placówką od 1 września 2020

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2020
godz. 15.00 do 18.45
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
Warsztaty online

37. Trendy w nauczaniu matematyki w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2020
godz. 15.30 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli klas IV-VIII wykorzystujących TIK w swojej pracy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
29.09.2020
godz. 16.30 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams.
Seminarium online

Oferta Specjalna. Co po kształceniu na odległość? – muzyka w szkołach ogólnokształcących, realizacja podstawy programowej.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2020
godz. od 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

82. Szkoła wobec „infodemii” – kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji i zarządzania nimi na lekcji stacjonarnej i zajęciach zdalnych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

71. Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Gr II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.10.2020
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-7.10.2020 r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty e-learningowe

Oferta Specjalna- Niezbędnik bibliotekarza (i nie tylko…) – zabawy i ćwiczenia na nagłe zastępstwa – warsztaty zdalne na platformie Moodle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
02.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Termin kolejnego spotkania: 9.10.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Warsztaty

4. Obserwacja w pracy dyrektora

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
05.10.2020
Termin: 5.10 – 14.10.2020 godzina 13.00
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty online

Oferta specjalna.Tworzenie prezentacji on-line – warsztaty zdalne na platformie Moodle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

64. Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
06.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

26. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

19.”Jestem odpowiedzialny za swoje życie” – kształtowanie dobrych nawyków nastolatka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2020
godz. 14.30 do 18.30
Warsztaty

35. Jak zaktywizować ucznia? – efektywna nauka języka obcego w szkole i w domu

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2020
godz.14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Seminarium

1. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2020
godz. 14.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

46. Organizacja doradztwa zawodowego w szkole – warsztat pracy doradcy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

9. Matematyka wokół nas

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
08.10.2020
godz. 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

40. Rozumowanie matematyczne w przedmiotach przyrodniczych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.10.2020
godz. 9.00 – 15.00
Termin kolejnego spotkania: 05.12.2020r. godz. 9.00 – 15.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

5. Pierwsze kroki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2020
godz. 15.30 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta Specjalna. Sieć nauczycieli klas I-III wykorzystujących TIK w swojej pracy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

42. Geografia XXI wieku – jak zaciekawić współczesnego nastolatka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.10.2020
godz. 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

62. Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Seminarium

6. Rola dyrektora w tworzeniu warunków dla pracy nauczyciela wspomagającego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2020
godz. 9.00 do 15.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta Specjalna- Bajkoterapia

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.10.2020
godz. 9.00 do 15.30
Termin kolejnego spotkania: 24.10.2020 r. godz. 9.00 do 15.20
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

56. Moodle – kładka między nauczycielem a uczniem

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!
godz. 10.00-12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Seminarium

Oferta specjalna. Strategia i alians w kierowaniu i zarządzaniu placówką od 1 września 2020 r. Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2020
godz. 14.30 do 17.45
Termin kolejnego spotkania: 29.10.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

78. Zmierzmy się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

81. „Nie bój się użyć główki, ruszaj na planszówki” – gry edukacyjne w nauczaniu przedmiotowym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

75. Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2020
godz. 14.30 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

10. Zapraszamy na dywanik! Gry i zabawy na zajęciach z języka angielskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna „Atrakcyjne rozwiązania w realizacji lekcji wychowania fizycznego prowadzone stacjonarnie lub w formie zdalnej w szkole ponadpodstawowej.”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2020
godzina 9.00 do 11.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Dołącz do eTwinning

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2020
godzina 11.30 do 13.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Załóż projekt eTwinning

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta Specjalna- Jak efektywnie realizować zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2020
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 26.10 - 04.11.2020.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.

Warsztaty online

33. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2020
godz. 14.00 do 17.10
Termin kolejnego spotkania: 03.11.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

32. Różne inspiracje w nauczaniu języka polskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
27.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Termin kolejnego spotkania: 03.11.2020r. godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

68. Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. 14.30 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

54. Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2020
godz. 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

38. Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2020
godz. 14.30 do 17.45
Termin kolejnego spotkania: 4.11.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

66. Jak wspierać ucznia z dysleksją

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

65. Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole – co musisz wiedzieć?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2020
Początek kursu: 29.10.2020 r. godzina 15.00 do 18.15
Termin realizacji: październik 2020 – lipiec 2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61 lub zdalnie
kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
05.11.2020
godz. 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.11.2020
godz. 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

15. Cyfrowy przybornik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – jak wykorzystać zasoby edukacyjne w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.11.2020
godz. 14.00 -18.00
Termin kolejnego spotkania: 14.11.2020 godz. 09.00 -13.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

51. Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2020
godz. 15.00-17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Bądź Kulturalny! Kreacja w formach ekspresji twórczej. Działania indywidualno-zespołowe rozwijające kapitał społeczny.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.11.2020
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

21. Dyscyplina i ład w klasie czyli rzecz o zarządzaniu klasą

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2020
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

25. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.11.2020
godzina 14.00-18:00
Termin kolejnego spotkania: 30.11.2020 r. godzina 14.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

52.Tworzymy interaktywne gry i historyjki w Scratchu.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.11.2020
godz. 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Seminarium

49. Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
30.11.2020
godzina 15.00-18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej