Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 26.01.2021
godzina 14.00 – 18.00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty online

26. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka – grupa III

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 4

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
godzina 15.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 2)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 4

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
Spotkanie odbędzie się online w Teams.
godzina: 15:15-18:15
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021 gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
godzina 15.00 -18.15
Seminarium on-line

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2021. Grupa II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce: Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do sieci.
Warsztaty elerningowe

15. Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży – wyzwaniem dla domu i szkoły

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.01.2021
godz. 16.00 – 19.15.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online

Oferta specjalna „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021r ”/gr II/

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
godzina 14.00 – 17.15
Seminarium on-line

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 4)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.01.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
godz. 15.00 – 18.15.
Warsztaty

Oferta specjalna „Bezpieczne dziecko w sieci. Porady dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa dziecka w Internecie”.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.02.2021
Miejsce: Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.02.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty

33. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.02.2021
godz. 15:00 - 18:00
Szkolenie online w oparciu o platformę Microsoft Teams
Konferencja online

Kompetencje cyfrowe kluczem kreatywnej edukacji

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.02.2021
MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 16:00 do 18:15
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z matematyki

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
02.02.2021
godzina 14.00-18.00
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

43. Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.02.2021
godzina: 14.00-19.00
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
od 14.00 do 18.00
Warsztaty e-lerningowe

41. Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów-kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
Seminarium on-line

Oferta specjalna. Odpowiedzialność uczniów za swoje zachowanie – kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams.
Termin:
8.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
16.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
Warsztaty e-lerningowe

„Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
od godz. 14.00 – 17.10
MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

„Jak oceniać uczniów w ramach kształcenia na odległość – dostosowanie zasad oceniania przedmiotowego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę Moodle. W trakcie całego kursu uczestnik zapoznaje się z prezentacją treści zawartych w programie kursu.
Termin: Pierwsze spotkanie 8.02.2021 r. godzina 16.00 – 18.15; warsztaty trwają do 26.02.2021
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna. Nauczanie zdalne z wykorzystaniem narzędzi platformy MS Teams

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.02.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do zajęć.
godzina 14.30 – 16.45
16.02.2021 r., godzina 14.30 – 16.45
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna. Gry i zabawy dydaktyczne w pracy z uczniem uzdolnionym polonistycznie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 10.00 do 14.00
Warsztaty

2. Dyrektor – kreatorem i przywódcą

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2021
w godz. od 12.00 do 13.30
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online

Organizacja szkoleń branżowych nauczycieli obowiązkiem dyrektora szkoły – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.02.2021
godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Lapbook jako metoda aktywizująca

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
godz. 15.00 – 18.15.
Warsztaty

Oferta specjalna „Infografiki edukacyjne – nowa jakość, wygoda i skuteczność”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
godzina 15.00 – 18.00
Seminarium on-line

Oferta specjalna. Jak wspomagać i co robić aby wspomóc uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.02.2021
godzina 14.00 – 18.00
Adresat: nauczyciele historii klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
warsztaty

30. Strategia kształcenia wyprzedzającego na lekcji historii w pracy zdalnej z uczniami

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.02.2021
godz. 14.30 – 17.30
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Prawo autorskie w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.02.2021
16, 18 i 23 lutego 2020 r. w godz. 15.30 – 18.45
Miejsce realizacji: Warsztaty odbędą się w trybie stacjonarnym w tarnowskim Ośrodku MCDN (ul. Nowy Świat 30)
Warsztaty; oferta specjalna

Cyfrowa grafika dla nauczyciela – laika czyli ABC technicznych kompetencji graficznych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do zajęć.
godzina 14.30 – 16.45
24.02.2021 r., godzina 14.30 – 16.45
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna. Od celu lekcji do zadania domowego – jak przeprowadzić ciekawą lekcję

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 14.00-17.00
Warsztaty

Oferta specjalna. „Dzieciaki to kochają – cudeńka z papieru wyczyniają”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 18-24.02.2021r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty elerningowe

Oferta specjalna. „Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2021
od 15.00 do 18.45
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Wyruszamy z Wandą Chotomską do krainy fantazji – zabawy czytelnicze dla dzieci na podstawie utworów autorki.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 22-25.02.2021 r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty e-learningowe

Oferta specjalna. „Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.02.2021
w godz. 16.30 – 19.30
Warsztaty w formie online na platformie MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Film na receptę. Praktyczne wykorzystanie filmu w pracy wychowawczej i dydaktycznej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
w godzinach 15.00- 17.15
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia „Opracowanie programów nauczania w szkołach branżowych i technikach”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna. Wypalenie zawodowe – przejściowy dołek czy stan krytyczny

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
Warsztaty

Oferta specjalna. Przygotowanie materiałów do lekcji z wykorzystaniem aplikacji Thinglink.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.02.2021
godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
27.02.2021
godzina 9.00-15.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy, pedagodzy szkolni
warsztaty

Oferta specjalna. Bajkoterapia Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.03.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna.Genial.ly – jeszcze więcej genialnych materiałów edukacyjnych!

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.03.2021
godzina 15.00-18.45
Adresat: nauczyciele świetlicy
Miejsce realizacji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

18. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2021
godz. 14.00 do 17.10
Następny termin 9.03.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

32. Różne inspiracje w nauczaniu języka polskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 9-15.03.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty elerningowe

Oferta specjalna. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne! (gr. 3)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 11.03.2021
od godz. 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

72. „Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
Warsztaty online; oferta specjalna

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 14.00-17.00
Warsztaty

Oferta specjalna. „Fotografia, film kolego – to nic trudnego! Nowe media w edukacji plastycznej”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.03.2021
godz. 15.00 do 18.45
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2020 r. od 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

45. Prace plastyczne z matematyką w tle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

75. Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna „Atrakcyjne rozwiązania w realizacji lekcji wychowania fizycznego prowadzone stacjonarnie lub w formie zdalnej w szkole ponadpodstawowej.”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

13. Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2021
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

34. Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty; oferta specjalna

Egzamin z geografii w 2022 r – jak przygotować uczniów?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.03.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 18.30
Warsztaty

„Jak profesjonalnie przygotować i dokumentować lekcje/zajęcia otwarte dla nauczycieli”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.03.2021
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 17.15
Termin kolejnego spotkania: 1.04.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej