Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel. 12 623 76 46/56, 617 11 16
NIP 677-23 -51-458; REGON 121385785
www.mcdn.edu.pl
biuro@mcdn.edu.pl

Rachunek bankowy

PKO BP SA
67 1020 2906 0000 1202 0404 9508
dochody własne

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP
(w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli”)


Ośrodek w Krakowie

ul. Garbarska 1
31-131 Kraków
tel. 12 422 43 81
tel. 12 422 93 06, 422 86 13
krakow@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK) :
tel. 12 422 14 49
kom. 513 042 381
bok.krakow@mcdn.edu.pl
Kasa – pok.11, tel. 12 422 93 06 w. 142

Ośrodek w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 71 72
nowysacz@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK):
tel. 18 443 71 72 w. 25 lub 42
kom. 513 042 386
bok.nowysacz@mcdn.edu.pl

Ośrodek w Oświęcimiu

ul. M. Kolbego 8
32-600 Oświęcim (Collegium  Sub Horologio )
tel. 33 844 43 14
oswiecim@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK): 
tel. 0-33 8 444 314 w. 33
kom. +48 513 042 427
bok.oswiecim@mcdn.edu.pl

Ośrodek w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30
33-100 Tarnów
tel. 14 688 88 10
tarnow@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK):
tel. 14 688 88 10 w. 118
kom. 513 042 389
bok.tarnow@mcdn.edu.pl

arrow
Facebook
YouTube