Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) jest publiczną akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli, prowadzoną przez Samorząd Województwa Małopolskiego i działającą na terenie całej Małopolski. Siedziba MCDN znajduje się w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23.

W skład MCDN wchodzą:

  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Kraków ul. Garbarska 1
  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, Nowy Sącz ul. Jagiellońska 61
  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Bema 4
  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, Tarnów ul. Nowy Świat 30

Organem prowadzącym MCDN jest Województwo Małopolskie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad MCDN jest Małopolski Kurator Oświaty.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ze zm. (Dz.U.2018.996 z dnia 2018.05.24),
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zm. (Dz.U.2018.967 z dnia 2018.05.22),
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2016.1591 z dnia 2016.09.30),
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2018.2029 z dnia 2018.10.23).
  5. Statut MCDN. Załącznik do uchwały nr. 102/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.

 

Statut MCDN