08.07.2020

Rola muzeów w edukacji patriotycznej

Kształtowanie postaw patriotycznych jest jednym z zadań szkoły. Warto się więc zastanowić, w jaki sposób efektywnie je realizować. Z pomocą przychodzą nam muzea.

Czytaj więcej
07.07.2020

Wizja szkoły oczami uczniów

Jak uczniowie widzą przyszłość edukacji i szkolnictwa, zwłaszcza w perspektywie doświadczeń przejścia na edukację zdalną? Jak oceniają kształcenie zdalne w dobie COVID-19? VULCAN zapytał 5 tys. uczniów o edukację przed, podczas i po pandemii.

Czytaj więcej
06.07.2020

Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualne wytyczne

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej
03.07.2020

Co nauczyciele biologii „złapali w sieci”?

Jak radzili sobie nauczyciele biologii w realizacji lekcji nauczania zdalnego w szkole podstawowej? Na czym bazowali? Co udało się osiągnąć w ramach sieci współpracy i samokształcenia?

Czytaj więcej
03.07.2020

Bezpłatne webinarium dla rad pedagogicznych – trwa nabór

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dedykowane pracy zdalnej. Ze szkoleń mogą skorzystać rady pedagogiczne (zespoły nauczycieli) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego województwa małopolskiego.

Czytaj więcej
02.07.2020

Lekcja teatru – warsztaty dla nauczycieli z aktorami Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Za nami druga edycja warsztatów „Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Już 25 sierpnia ruszamy z kolejnymi warsztatami teatralnymi dedykowanymi wideolekcjom.

Czytaj więcej
01.07.2020

Zdalna realizacja szkoleń projektowych

MCDN Ośrodek w Tarnowie zrealizował szkolenia w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”.

Czytaj więcej
29.06.2020

W Myślenicach powstała pierwsza w Małopolsce szkoła ćwiczeń

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa partnerska pomiędzy Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli a Gminą Myślenice na realizację wspólnego projektu pn. Myślenicka Szkoła Ćwiczeń.

Czytaj więcej
29.06.2020

Konkurs na projekt edukacyjny realizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych rozstrzygnięty

Kolejna inicjatywa w ramach projektu „Małopolskie Talenty” zakończona. W konkursie na najlepszy projekt edukacyjny zmierzyło się 25 zespołów projektowych. Najlepsze prace nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Czytaj więcej
26.06.2020

Kultura, edukacja, polityka społeczna, rozwój zawodowy – w perspektywie przyszłości

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy włączyło się w realizację międzysektorowej konferencji online pt. „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”.

Czytaj więcej
26.06.2020

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Minister Edukacji Narodowej skierował list do szkół i placówek oświatowych na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czytaj więcej
25.06.2020

Małopolskie talenty spotkały się podczas forum

22 i 23 czerwca odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ oraz obejrzeli wybrane prezentacje efektów prac zespołów projektowych.

Czytaj więcej
24.06.2020

Bibliotekarze w sieci

Już po raz piąty bibliotekarze współpracowali w ramach sieci współpracy i samokształcenia realizowanej przez Ośrodek w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
23.06.2020

Wychowanie fizyczne z pomysłem

Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym? Absurd? Genialne rozwiązanie? Swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami przedmiotowymi dzielili się nauczyciele w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Czytaj więcej
22.06.2020

Uczniowie zdolni spotkają się zdalnie na Forum Młodych Talentów

Uczestnicy zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozwijali swoje uzdolnienia w projekcie „Małopolskie Talenty”, wezmą udział w Forum Młodych Talentów. Wydarzenie to stanowi jednocześnie podsumowanie pracy siedemdziesięciu CWUZ w mijającym roku szkolnym.

Czytaj więcej
19.06.2020

Królowa jest tylko jedna…

Konferencja online „Matematycznie połączeni. O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności”, zorganizowana w dniach 3 i 9 czerwca przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, cieszyła się z dużym zainteresowaniem. W obu turach konferencji wzięło udział 124 nauczycieli – nie tylko matematyki, ale także innych przedmiotów.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widoczna jest trójka dzieci z plecakami, idąca szlakiem.
18.06.2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Czytaj więcej
17.06.2020

Międzysektorowa konferencja online

Nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Ale chcemy się na nią przygotować – wspólnie. Szukamy połączeń i nowych pól współpracy między kulturą, edukacją, rynkiem pracy i polityką społeczną.

Czytaj więcej
16.06.2020

Ruszyły egzaminy ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym jest przeprowadzany od 16 do 18 czerwca. W 2020 r. do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół.

Czytaj więcej
15.06.2020

Czerwiec z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Czerwiec to dla szkół miesiąc podsumowań całorocznej pracy, a dla nauczycieli okres wzmożonej aktywności nie tylko ze względu na kończący się rok szkolny, ale w szczególności z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju oraz konieczność prowadzenia zdalnego nauczania.

Czytaj więcej
12.06.2020

Fabryka pomysłów w wirtualnej bibliotece

Mimo tego, że sieć nauczycieli bibliotekarzy „Fabryka pomysłów w wirtualnej bibliotece” zakończyła swoją działalność, to uczestniczki nadal są aktywne na platformie, nadal działają i dzielą się swoimi pomysłami.

Czytaj więcej
10.06.2020

Matematyczne rozwiązania sieci współpracy i samokształcenia

Nauczyciele matematyki – uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia aktywnie pracują, korzystając z platformy Moodle i aplikacji MS Teams.

Czytaj więcej
09.06.2020

Sieć współpracy i samokształcenia – „Ruszmy z posad geografię w szkole”

Nauczanie zdalne stało się rzeczywistością polskiej szkoły. W związku z wyzwaniami stojącymi przed nauczycielami w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Ruszmy z posad geografię w szkole” wsparcie znaleźli nauczyciele szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych z różnych części Małopolski.

Czytaj więcej
09.06.2020

Egzamin maturalny 2020 rozpoczęty

Ponad 272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło 8 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które będą trwały do 29 czerwca. W dniu dzisiejszym maturzyści zmagają się z matematyką, jutro z angielskim.

Czytaj więcej
08.06.2020

Jak zmotywować niezmotywowanych online i offline?

Motywacja – to słowo klucz do całego procesu edukacyjnego, a przede wszystkim do sukcesu naszego ucznia. Profesor Jacek Pyżalski od wielu lat zajmuje się tym zagadnieniem. Zapraszamy na wspólne poszukiwanie sposobów efektywnego motywowania naszych uczniów.

Czytaj więcej
08.06.2020

Drodzy Maturzyści (i drodzy Nauczyciele Maturzystów)!

Trzymamy za Was kciuki i mamy nadzieję, że pomimo specjalnych okoliczności na egzaminach pójdzie Wam bardzo dobrze!

Czytaj więcej
05.06.2020

Zdalne nauczanie – zmaganie czy wyzwanie dla edukacji jutra? Z perspektywy nauczycieli-doradców metodycznych

Zdalne nauczanie, które jeszcze do niedawna było domeną studentów raczej niż uczniów szkół podstawowych i średnich, z dnia na dzień zaistniało w naszej rzeczywistości, zmuszając do zmiany tak wielu utartych schematów w ramach organizacji pracy szkoły czy metodycznych rozwiązań.

Czytaj więcej
Trzy osoby uczące się
05.06.2020

Od potrzeby do działania

Inny tryb pracy, nowe zadania, refleksja nad dotychczasowymi metodami nauczaniai poszukiwanie przydatnych narzędzi to rzeczywistość, w której nagle znaleźli się nauczyciele. Pomocne okazały się być sieci współpracy.

Czytaj więcej
04.06.2020

Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego

W czasach nauczania zdalnego trzeba szukać nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich jest oprogramowanie FastStone Capture. Jedna mała aplikacja – mnóstwo kreatywnych zastosowań.

Czytaj więcej
Klasa z ławkami, bez uczniów
04.06.2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca

3 czerwca podpisane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłużające kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych do 26 czerwca br.

Czytaj więcej
03.06.2020

Matematycznie połączeni – trwa drugi nabór

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zapraszają na bezpłatną konferencję online pt. „Matematycznie połączeni. O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności”. Wpisuje się ona w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kompetencji matematycznych uczniów.

Czytaj więcej
03.06.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

W ubiegłym roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w nowym wydaniu „Hejnału Oświatowego” autorzy tekstów przypominają wydarzenia 1920 roku, a także poruszają zagadnienia związane z wychowaniem do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej
02.06.2020

Sieć współpracy i samokształcenia „Angielski na start!”

W obliczu utrudnień spowodowanych zawieszeniem stacjonarnych zajęć edukacyjnych,  nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej znaleźli wsparcie w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciel na starcie”.

Czytaj więcej
01.06.2020

IX Salon Wydawców z przesłaniem dla DOBRA DZIECKA

Wielkie wydarzenie edukacyjne realizowane cyklicznie od kilku lat przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Salon Wydawców – Edukacja XXI wieku – drobiazgowo planowane i dwukrotnie przekładane – zostało zrealizowane online 27 i 28 maja dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych.

Czytaj więcej
29.05.2020

Nauczyciel wspomagający – niezbędne wsparcie w rozwoju dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdalnie? Jak realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w nauczaniu online i czy jest to możliwe? Jak wspierać rodziców w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty?

Czytaj więcej
28.05.2020

Co słychać w sieci nauczycieli wychowania przedszkolnego?

W jaki sposób nauczyciele przedszkola realizują nauczanie zdalne? Jak radzą sobie z opracowywaniem materiałów wspierających naukę dziecka? Wsparciem w pracy okazała się sieć nauczycieli przedszkoli.

Czytaj więcej
27.05.2020

Meety z klasą – pierwsze doświadczenia w nauczaniu on-line w edukacji wczesnoszkolnej

Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i dyscypliny na zajęciach zdalnych z uczniami, prowadzenie zdalnie nauczania spersonalizowanego dla uczniów – to tylko niektóre zagadnienia, które będą tematem seminarium on-line.

Czytaj więcej
26.05.2020

Warsztaty e-learningowe: „Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne!”

Atrakcyjna interaktywna prezentacja? Lekcja? Quiz? A może interaktywny plakat? Dzięki Genial.ly to proste!

Czytaj więcej
25.05.2020

Nauczyciel wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży – IX SALON WYDAWCÓW – EDUKACJA XXI WIEKU

Obecne pokolenie dzieci i młodzieży – nazywane czasami iGeneracją – nie zna telefonów z przyciskami. Znajomych ma nie w sąsiednim bloku tylko na Facebooku. Kiedy potrzebuje notatki z lekcji, nie idzie do kolegi z sąsiedniej klatki, ale dostaje zdjęcia na Messengera. A nawyk przesuwania palcem po ekranie i wyszukiwanie głosem jest najbardziej naturalnym interfejsem łączącym je […]

Czytaj więcej
22.05.2020

W odpowiedzi na wyzwania awansu zawodowego

Osoby pełniące funkcję opiekuna stażu mają przed sobą podwójne wyzwanie. Oprócz tego, że sami muszą się uporać z pracą na odległość to wypełniają jeszcze swoją mentorską rolę wobec nauczyciela realizującego staż.

Czytaj więcej
21.05.2020

Jak pomóc sobie i uczniom w kryzysie?

Z czym się zmagamy w czasie pandemii i czego potrzebujemy, by sobie poradzić z jej konsekwencjami? Czy kryzys może mieć pozytywne konsekwencje? Co zrobić, by je dostrzegać, wypowiadać…?  Jakie strategie radzenia sobie z kryzysem najlepiej zastosować?

Czytaj więcej
21.05.2020

Współpraca z rodzicami podczas pracy zdalnej

Edukacja zdalna wymaga współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Każda współpraca ma swoje blaski i cienie. Jak ją prowadzić w obecnej sytuacji, by była skuteczna i efektywna? – odpowiedź znajdziecie Państwo w trakcie warsztatów 27 maja.

Czytaj więcej
21.05.2020

Projektowanie testów, quizów i materiałów interaktywnych na potrzeby edukacji zdalnej

Test wiedzy ucznia online? Szybka powtórka materiału w warunkach edukacji zdalnej? Oczywiście, że testy to nie wszystko. Kiedy jednak trzeba zorganizować sprawdzian online lub efektywną i atrakcyjną powtórkę materiału wówczas pokażemy – co i jak warto wykorzystać!

Czytaj więcej
20.05.2020

Dwa lata RODO – praktyczny audyt wdrożenia systemu w placówce oświatowej

Chociaż przepisy RODO obowiązują od dwóch lat to nadal pojawia się dużo pytań i wątpliwości. Jak sprawdzić stan wdrożenia wymagań RODO i zasad prawa branżowego? Jak kontrolować monitoring wizyjny? Jak przepisy RODO rzutują na rekrutację do szkół?

Czytaj więcej
20.05.2020

Majowa oferta specjalna

Kontynuując naszą pomoc w doskonaleniu warsztatu nauczycieli, przygotowaliśmy specjalną ofertę w formie e-learningowej na miesiąc maj.

Czytaj więcej
19.05.2020

Motywowanie ucznia do pracy i aktywności podczas nauki zdalnej

Samoocena ucznia podczas zdalnego nauczania, formy, sposoby i narzędzia przydatne w procesie przekazywania informacji zwrotnej uczniom – to tylko niektóre zagadnienia, które będą tematem seminarium online.

Czytaj więcej
Kamera zamontowana na budynku.
19.05.2020

Monitoring wizyjny w placówce oświatowej

Monitoring wizyjny pomaga, ułatwia… ale nie jest łatwym zadaniem. Trzeba przede wszystkim pamiętać o podstawach prawnych i ochronie danych osobowych. Jak to zrobić – począwszy od planowania poprzez wymagane dokumenty i zasady bezpieczeństwa – pokażemy na warsztatach.

Czytaj więcej
Aleksandra-Majcherczyk
19.05.2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jan Paweł II w Małopolsce”

Z dużą przyjemnością w dniu 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny Jan Paweł II w Małopolsce, który po raz pierwszy został zorganizowany on-line.

Czytaj więcej
18.05.2020

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

Dzisiaj 18 maja przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, człowieka szczególnie bliskiego sercom wszystkich Małopolan. Z tej okazji redakcja „Hejnału Oświatowego” przygotowała specjalny numer w całości poświęcony postaci Wielkiego Polaka.

Czytaj więcej
18.05.2020

Teams w pracy nauczyciela

Pracujesz z uczniami w MS Teams? Odczuwasz niedosyt po swoich zajęciach? Spędzasz zbyt wiele czasu nad przygotowaniem i sprawdzeniem prac uczniów? Teams to tylko niewielka część programu Office 365, która wpiera pracę nauczycieli.

Czytaj więcej
Klawiatura pod szkłem powiększającym.
15.05.2020

RODO dla nauczycieli

RODO w szkołach obowiązuje już od dwóch lat. Jest to temat wiążący dla każdego pracownika szkoły. Czy wszystko robimy zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy dane osobowe przekazujemy bezpiecznie zwłaszcza w sytuacji zdalnej edukacji? – o tym na warsztatach online 19 maja.

Czytaj więcej
Laptop, telefon, karteczka, notes, przekąska, tulipany. Na zdjęciu widoczne ręce trzymające karteczkę.
15.05.2020

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Lista słówek? PIN? Daty? Z tymi metodami to łatwe! Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach e-learningowych prezentujących metody i techniki skutecznego zapamiętywania przydatne zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Czytaj więcej
14.05.2020

Potrzeby psychiczne u dzieci a izolacja rówieśnicza

„Jakie potrzeby i jaki styl ich zaspokajania – taki człowiek”. Co wiecie jako nauczyciele o potrzebach waszych uczniów? Czy znacie sposoby zaspakajania tych potrzeb? W czasie epidemii i konieczności pozostania uczniów w domach większość potrzeb psychicznych nie jest w pełni zaspakajana. Jakie zatem mogą pojawić się niepokojące skutki braku możliwości zaspakajania tych potrzeb?

Czytaj więcej
Mężczyzna prowadzący szkolenie.
13.05.2020

Szkolenia zespołów nauczycieli w oparciu o aplikację MS Teams

Odpowiadając na oczekiwania szkół w związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi nowymi przepisami prawnymi przedstawiamy ofertę szkoleń zespołów nauczycieli dotyczącą różnych aspektów edukacji zdalnej.

Czytaj więcej
12.05.2020

Ocenianie i klasyfikacja roczna w kontekście nauczania zdalnego

Klasyfikacja w sytuacjach nietypowych, warunki ustalania ocen klasyfikacyjnych, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy, system oceniania, arkusze ocen, świadectwa – to tylko niektóre zagadnienia, które będą tematem przygotowanych szkoleń.

Czytaj więcej
Spotkanie z Siostrami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie
11.05.2020

Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli włączyło się w kampanię społeczno-informacyjną „Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!”. Jej głównym celem jest pokazanie solidarności mieszkańców Małopolski w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach oraz informowanie o różnych formach pomocy dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Czytaj więcej
11.05.2020

Ruch kadrowy w okresie pandemii

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii szkoły – chcąc realizować swoje podstawowe zadania – powinny dostosowywać formy i sposoby realizacji do nowej rzeczywistości. Jak prowadzić politykę kadrową w tym trudnym czasie? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi podczas warsztatów.

Czytaj więcej
11.05.2020

Bezpieczeństwo podczas zdalnej pracy i zdalnego nauczania w aspekcie RODO

Chociaż przepisy RODO obowiązują już od dwóch lat to w związku z edukacją zdalną pojawiły się nowe pytania. Jakie są wytyczne prawodawcy? Jak chronić dane osobowe używając różnych narzędzi edukacyjnych? Przed nami klasyfikacja, stąd pytanie jak przeprowadzić rady pedagogiczne online?

Czytaj więcej
08.05.2020

Na ostatniej prostej przed awansem

Osoby kończące staże mają przed sobą trudne tygodnie. Na intensywną pracę, związaną z kończącym się rokiem szkolnym w warunkach pracy na odległość, nałoży się procedura związana z awansem.

Czytaj więcej
Twarze skierowane do siebie, w tle regały książek.
07.05.2020

Sieć nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Ilość materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie – przeraża. Ich jakość – zwala z nóg! W szkole nie ma platformy zdalnego nauczania. Kontakt online – tylko przez dziennik elektroniczny. Przyzwyczajenia nauczyciela – w jak najlepszym znaczeniu tego słowa – nie przystają do nowej sytuacji dydaktycznej.

Czytaj więcej
06.05.2020

Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna – w czasie pandemii jest możliwa!

W związku z zaistniałą w kraju i na świecie sytuacją epidemiczną oraz koniecznością prowadzenia nauczania zdalnego dla pedagogów, psychologów i terapeutów pracujących w szkołach pojawiły się nowe wyzwania.

Czytaj więcej
05.05.2020

Język polski w wersji lekcji zdalnych

Do tej pory układ był prosty: uczniowie czytali lektury w domu, na lekcji w szkole je omawiali. Uczyli się sami w domu (lub z pomocą rodziców) wierszy na pamięć, a w szkole je recytowali. W klasie pracowali w grupach, dyskutowali, szukali kompromisowych rozwiązań i zacieśniali więzi. Tworzyli plakaty, prezentowali je na forum klasy. Skład grup […]

Czytaj więcej
04.05.2020

Wideo lekcja w praktyce

Wciąż nie wiesz jakiej platformy używać w szkole na zajęciach zdalnych z uczniami? A może twoja platforma wydaje ci się niewystarczająca? Poznaj MS Teams – nawet jeżeli uważasz, że wiesz o tej platformie sporo!

Czytaj więcej
04.05.2020

Zaprojektuj swój WebQuest! Czyli sposób na metodę projektu w epoce zdalnego nauczania!

Jak zorganizować projekt uczniowski na odległość? Jak zadbać przy tym o kształtowanie kompetencji kluczowych? Jak nauczyć uczniów wyszukiwania i zarządzania informacją? Po co wyważać otwarte drzwi – jest przecież WebQuest!

Czytaj więcej
04.05.2020

Doradcy zawodowi w sieci współpracy

Przepisy prawa oświatowego dają dyrektorom szkół i doradcom zawodowym dużą swobodę w zakresie sposobów realizacji w szkołach obowiązkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Ta swoboda – w obliczu wprowadzonego od 26 marca 2020 roku obowiązku zdalnego nauczania – stała się dodatkowym wyzwaniem. Szkolni doradcy zawodowi odnaleźli się w nowych warunkach.

Czytaj więcej
30.04.2020

Matematyczne spotkania „face to face”

Nieoczekiwana zmiana nauczania tradycyjnego na e-learning pokazała jak ważna jest synergia samokształcenia i współpracy. Dzięki niej nauczyciele nie tylko realizują podstawę programową, ale także budują pozytywne relacje w zmieniającym się świecie.

Czytaj więcej
30.04.2020

W trosce o zdrowie psychiczne uczniów

W czasie pandemii pomoc pedagogów jest potrzebna uczniom bardziej niż kiedykolwiek. Jak wspierać dzieci i młodzież w nowej sytuacji? O tym na szkoleniu online 15 maja.

Czytaj więcej
27.04.2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach

Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej
24.04.2020

Uczę zdalnie, czyli narzędziownik nauczyciela

Skąd wziąć pomysły? Jak skorzystać bezpiecznie z zasobów Internetu? Jak odnaleźć się w warunkach pracy zdalnej? Odpowiadając na wyzwania, przed którymi stoją obecnie nauczyciele, proponujemy narzędziownik.

Czytaj więcej
24.04.2020

Gry i grywalizacja w edukacji

Dla współczesnego ucznia środowisko gier jest czymś naturalnym. Pseudonimy, ranking, misja, poziomy… Pojawia się więc pytanie: jak wykorzystać to w procesie edukacyjnym i to jeszcze w warunkach edukacji zdalnej? Jakie mechanizmy możemy bezpiecznie stosować? Jak zaprojektować grę?

Czytaj więcej
23.04.2020

Obchody Roku Św. Jana Pawła II

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II, a to z racji na przypadającą 18 maja setną rocznicę urodzin Papieża Polaka. Z tej okazji przygotowaliśmy szereg działań, których zamierzeniem jest uczczenie naszego Rodaka.

Czytaj więcej
22.04.2020

Co słychać w sieci u polonistów?

Zdalne nauczanie, w obliczu którego stanęło szkolnictwo, oprócz zaskoczenia przyniosło wiele wyzwań. Dość szybko nauczyciele odnaleźli się w nowej rzeczywistości, w czym niewątpliwie pomogły pilnie uruchomione przez MCDN sieci współpracy i samokształcenia.

Czytaj więcej
21.04.2020

Neurobiologia w praktyce nauczania – inspiracje dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Badania nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu rozwijają się bardzo dynamicznie. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli stworzyło nauczycielom i dyrektorom możliwość poszerzenia i aktualizacji wiedzy w dziedzinie neurobiologii i neurodydaktyki.

Czytaj więcej
20.04.2020

Warsztaty online – zabawy w rozpoznawanie uczuć i emocji

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej
17.04.2020

System Numicon w edukacji matematycznej i terapii pedagogicznej – szkolenie on-line

System Numicon to przygotowany przez Oxford University polisensoryczny system wspierania rozwoju kompetencji matematycznych dziecka, oparty na różnokolorowych klockach o określonym rozmiarze i wartości liczbowej odpowiadającej ilości dziurek.

Czytaj więcej
16.04.2020

Ruszył nabór w ramach Akademii Kresów

Zapraszamy nauczycieli historii i innych specjalności – zainteresowanych rozwijaniem problematyki kresowej – do udziału w IV edycji Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej
16.04.2020

Z myślą o edukacji zdalnej

Szukając możliwości wsparcia przygotowaliśmy projekt, który przewiduje zakup sprzętu umożliwiającego realizację zadań statutowych w trybie edukacji zdalnej i doskonalenia zawodowego nauczycieli na odległość.

Czytaj więcej
14.04.2020

Nie martw się na zapas! Rób, co możesz, by było lepiej!

Jak wspierać dzieci i młodzież w czasie epidemii – to krótki poradnik dla rodzica i nauczyciela, w którym przypominamy, o czym nie wolno zapominać w czasie trwającej epidemii koronawirusa, a więc w czasie, gdy towarzyszy nam uczucie lęku i strachu. Szczególnie mocno odczuwają te emocje dzieci i młodzież. W aktualnej sytuacji nauczania zdalnego – bez kontaktów osobistych […]

Czytaj więcej
09.04.2020

Organizacja kształcenia zawodowego

Jak koordynować kształcenie zawodowe na odległość? Co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli? Jak realizować podstawę programową? Z jakich narzędzi i materiałów korzystać? Prezentujemy vademcum wspierające szkoły w realizacji pracy zdalnej.

Czytaj więcej
08.04.2020

Ostatnie miejsca na sieci współpracy i samokształcenia dedykowane pracy zdalnej

W związku z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed szkołami przygotowaliśmy specjalną ofertę sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Nasza platforma Moodle wesprze edukację domową i zdalną.

Czytaj więcej
27.03.2020

Nauka w dowolnym miejscu i czasie – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – dostępne są w sieci, aby pomóc i wesprzeć nauczycieli oraz dyrektorów w procesie uczenia w trybie zdalnym.

Czytaj więcej
26.03.2020

Zasoby edukacyjne online

Uruchamiamy bazę materiałów i narzędzi przydatnych do pracy zdalnej z uczniami. Zebrane zasoby edukacyjne mają być nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale także wsparciem w ich pracy.

Czytaj więcej
25.03.2020

„Wiosna, wiosna, wiosna – ach to ty…”

Promienie słoneczne coraz częściej zaglądają do naszych okien. Serce ciągnie do ciepła, lata, spacerów…. A my przedstawiamy propozycje prac plastycznych dotyczące świąt wielkanocnych i kwitnących kwiatów.

Czytaj więcej
19.03.2020

Platforma edukacyjna MERIDIAN – inspirujące narzędzie dla nauczycieli i uczniów do edukacji domowej

W związku z obecną sytuacją w szkołach wydawnictwo Meridian udostępniło nauczycielom oraz uczniom wszystkie zasoby multimedialne bezpłatnie do końca roku szkolnego. Platforma ma wesprzeć edukację domową i zdalną w całej Polsce.

Czytaj więcej
16.03.2020

Sztuka łączenia czyli edukacja w szkole i muzeum

Niestandardowe spojrzenie na historię, kulturę i tradycję to cel projektu realizowanego we współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Czytaj więcej
Zdjęcie nawiązujące do epidemii koronawirusa – komputer z wizerunkiem kobiety w masce oraz w tle obraz przedstawiający płuca i wirusy
13.03.2020

Koronawirus – wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Czytaj więcej
Uwaga
13.03.2020

Zmiana terminów zajęć!

Szanowni Państwo, mając na względzie przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, została podjęta decyzja o przeniesieniu terminów zajęć stacjonarnych, które zostały zaplanowane w dniach 12 marca-14 kwietnia br. na terminy późniejsze. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco. W przypadku form zaplanowanych od dnia 15 kwietnia br. prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej https://mcdn.edu.pl/. Zachęcamy […]

Czytaj więcej
Hejnał Oświatowy logotyp
12.03.2020

Nowy Hejnał – warto przeczytać

Redakcja „Hejnału Oświatowego” poleca artykuł „W świecie patotreści. O psychologicznych zagrożeniach cyberprzestrzeni najmłodszych użytkowników Internetu”.

Czytaj więcej
Lapbook wykonany przez uczestników warsztatów o Janie Pawle II
11.03.2020

Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II – nauczyciele świętowali tworząc lapbooki

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, włączając się w akcję obchodów Roku Świętego Jana Pawła II, 5 marca zorganizowało warsztaty w ramach oferty specjalnej, których efektem są „książki na kolanach”.

Czytaj więcej
10.03.2020

Neurobiologia w praktyce nauczania – inspiracja dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz dyrektorów szkół na bezpłatną konferencję metodyczną „Odkrycia neurobiologii i proces uczenia się”.

Czytaj więcej
09.03.2020

Model współpracy partnerskiej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dyrektorze! Nie zwlekaj, pomyśl o rozwoju kadry pedagogicznej i dołącz do naszego partnerstwa!

Czytaj więcej
06.03.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego

Regionalny Program Stypendialny to przedsięwzięcie mające na celu docenienie potencjału uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych.

Czytaj więcej
05.03.2020

O platformie edukacyjnej MERIDIAN w tarnowskim ośrodku – inspirujące narzędzie dla nauczycieli

Mapa to narzędzie edukacyjne niezbędne do realizacji treści podczas wielu przedmiotów. Nauczyciele nie zawsze dysponują odpowiednią ilością atlasów czy map ściennych. Rozwiązaniem tego problemu jest platforma edukacyjna – skarbnica map, ćwiczeń i materiałów interaktywnych.

Czytaj więcej
03.03.2020

Metoda Montessori jako aktywna pomoc w rozwoju dziecka

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, odpowiadając na potrzeby nauczycieli wychowania przedszkolnego, zorganizowało warsztaty w Tarnowskim Przedszkolu Montessori. Sukces warsztatów potwierdziły wysokie oceny pedagogów oraz duże zaangażowanie i zainteresowanie uczestników.

Czytaj więcej
02.03.2020

Strategiczne kierowanie i zarządzanie placówką oświatową

Jak pokazują badania odnośnie zarządzania placówkami oświatowymi, klimat funkcjonowania szkoły w dużej mierze zależny jest od sposobu pełnienia funkcji przez jej dyrektora.

Czytaj więcej
25.02.2020

Szkoła branżowa przyszłością nowoczesnego biznesu

Współpraca z przedstawicielami biznesu na rzecz kształcenia zawodowego to główny temat organizowanej 25 marca konferencji dla kadry kierowniczej szkół branżowych i szkół podstawowych, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz tych, którzy związani są z edukacją zawodową.

Czytaj więcej
21.02.2020

Matematyczny powiew wiosny

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w warsztatach przygotowanych w oparciu o zalecenia Najwyższej Izby Kontroli oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Nasza oferta specjalna jest sukcesywnie rozwijana i modyfikowana, adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

Czytaj więcej
20.02.2020

Ocenianie, wymagania w klasach 4-8 – jak to zrobić lepiej?

Ocenianie uczniów jest jednym z zadań nauczycieli, w ramach którego trzeba formułować i komunikować wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne.

Czytaj więcej
19.02.2020

Filmoteka Szkolna w tarnowskim Ośrodku. Ujęcie 1. Akcja!

Dlaczego rozpoczęliśmy cykl spotkań w Tarnowie, na który zapraszamy nauczycieli? Bo film w szkole to nie tylko adaptacje filmowe lektur. To metajęzyk, dzięki któremu nie tylko łatwiej osiągnąć cele kształcenia, ale przede wszystkim… po prostu kochamy kino!

Czytaj więcej