04.09.2023

Akademia Oceniania

Grafika promująca Akademię Oceniania

Systemy oceniania stosowane w szkołach nieraz budzą wiele wątpliwości zarówno wśród uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli. Wszyscy są jednak zgodni, że ocenianie jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym jak i wychowawczym.

W przestrzeni publicznej toczy się dyskusja na temat konieczność zmiany systemu oceniania na lepszy, to znaczy taki, który pozwalałby na właściwe weryfikowanie i wspomaganie rozwoju uczniów. W tym roku szkolnym Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie zaprasza do udziału w Akademii Oceniania.
Organizowane w ramach Akademii szkolenia mają na celu doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

19 września br., w godz. 16.00 – 19.00 zapraszamy do udział w bezpłatnej konferencji online inaugurującej działalność Akademii Oceniania.

Tytuł konferencji brzmi: Ocenianie jako element procesu nauczania i wychowania” i jest adresowana do dyrektorów i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Celem konferencji jest aktualizacja wiedzy na temat warunków i sposobu oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w szkole oraz celów oceniania wewnątrzszkolnego, doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych.

Zapraszamy do zapisów: https://mcdn.edu.pl/krakow/ocenianie-jako-element-procesu-nauczania-i-wychowania/

 

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube