Archiwum zakładowe Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli znajduje się przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie. W zasobie archiwum znajduje się dokumentacja od 1959 roku, w skład której wchodzą materiały dotyczące kursów, szkoleń, konferencji, dokumentacja osobowo-płacowa, jak również obrazująca działalność jednostki. Archiwum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 

W przypadku składania wniosków o wystawienie zaświadczeń lub świadectw z ukończonych kursów na podstawie dokumentacji archiwalnej, należy podać datę i pełną nazwę tego kursu oraz numer kontaktowy przy adresie zamieszkania, by móc poinformować Państwa o zrealizowanym zamówieniu lub niemożliwości wykonania kwerendy, w przypadku braku dokumentacji. Wnioski o wydanie zaświadczeń lub świadectw wysyłane poprzez zwykłą elektroniczną skrzynkę e-mail nie będą rozpatrywane.

 

Zachęcamy również do korzystania z zasobu archiwalnego w filiach archiwum zakładowego w Ośrodkach Doskonalenia mieszczących się w Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie.

 

Kontakt z archiwistą:
mgr Filip Frąckowiak
tel.12 623-76-46 wew.108 lub 126
f.frackowiak@mcdn.edu.pl

arrow
Facebook
YouTube