Najbliższe wydarzenia edukacyjne

28.09.2020
TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW - Termin drugiego spotkania: 29.10.2020 r. w godz. od 15.00 – 17.15
Sieć prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieci współpracy i samokształcenia Wychowanie i Profilaktyka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.09.2020
TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW - Termin drugiego spotkania: 26.11.2020 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel na starcie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.09.2020
TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW - Termin drugiego spotkania: 24.11.2020 r. w godz. od 10.00 do 12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia Dyrektor na starcie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.10.2020
w godz. od 15.00 do 16.30
TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW - TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA PODAMY WKRÓTCE
Miejsce realizacji: sieć prowadzona będzie w formie zdalnej.
sieć online

Sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciele bibliotekarze

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.10.2020
w godz. od 15.00 – 18.15
TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW - TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA PODAMY WKRÓTCE
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli świetlicy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.10.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Polonista” (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.10.2020
godz.16.00 – 18.15
Pierwsze spotkanie prowadzone będzie w formie zdalnej.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
sieć online

Sieci współpracy i samokształcenia ”Pracownia matematyczna’’ – cykl spotkań (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
29.10.2020
w godz. 17.00 do 19.00
Sieć prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
sieć współpracy - spotkanie online na platformie MS Teams

Sieć współpracy dla nauczycieli muzyki „Nowe wyzwania” (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2020
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych
objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej