Najbliższe wydarzenia edukacyjne

06.02.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
warsztaty

Samorząd Uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość – (I-11)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.02.2019
Data rozpoczęcia, 21.02.2019r. i 25.02.2019r. w godzinach od 15.00 do 18.15
w

Gniewny, wycofany, zbuntowany… – modelowanie zachowania uczniów –(I-17)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
warsztaty

Dopalacze- zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela – (I-24)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.04.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
W

Wspieranie uczniów w radzeniu sobie ze stresem szkolnym (I-18)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Mediacje – standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej (I-20)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Seminarium

Janusz Korczak – wychowanie do wolności i odpowiedzialności. W poszukiwaniu podmiotowości. Korczakowskie inspiracje we współczesnych placówkach edukacyjnych (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Mediacja – kultura dialogu i współodpowiedzialność za kształtowanie klimatu w szkole – (I-21)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
W

Mobbing rówieśniczy – pomóc uczniowi, pomóc sobie – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.06.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Trudny uczeń – jak motywować go do właściwych zachowań i nauki – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej