Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wiodącym realizatorem zadań edukacyjnych wyłonionych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród realizowanych zadań znajdują się projekty ukierunkowane na wsparcie innowacji, rozwój pasji i kompetencji kluczowych, wyrównywania szans edukacyjnych oraz doskonalenia nauczycieli. W obecnej edycji realizujemy 7 przedsięwzięć, obejmując nimi teren całej małopolski. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych zadań jak również do udziału w zajęciach.

Kontakt:
Mariusz Gdowski
tel. 12 61 71 102
m.gdowski@mcdn.edu.pl

 

My też możemy programować – zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego

Czytaj więcej

 

Zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej w Radłowie

Czytaj więcej

 

Raźniej w przyszłość – zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania oraz języka angielskiego

Czytaj więcej

 

Programowanie to język przyszłości

Czytaj więcej

 

3-2-1 Dobry Start dla Twojego dziecka

Czytaj więcej

 

„Każde dziecko może wszystko” – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci z powiatu olkuskiego

Czytaj więcej

 

Nasza szkoła programuje – warsztaty z programowania dla uczniów szkół wiejskich powiatu olkuskiego

Czytaj więcej