Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wiodącym realizatorem zadań edukacyjnych wyłonionych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród realizowanych zadań znajdują się projekty ukierunkowane na wsparcie innowacji, rozwój pasji i kompetencji kluczowych, wyrównywania szans edukacyjnych oraz doskonalenia nauczycieli. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych zadań prosimy o kontakt:
Mariusz Gdowski
Telefon: 500 08 41 57
Adres e-mail: m.gdowski@mcdn.edu.pl

 

 

 

arrow
Facebook
YouTube