Projekt: „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego”

Projekt: „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego” był projektem innowacyjnym, testującym województwa małopolskiego realizowanym z działania 9. 6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu realizowanego do 01. 04. 2013 r. do 31. 12. 2015 r. było Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Celem projektu było podniesienie jakości nauczania w województwie małopolskim dzięki wdrożeniu i zastosowaniu metod nauczania opartych na technologii informacyjno – komunikacyjnej na lekcjach przedmiotów nieinformatycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Produktem projektu był wypracowany nowy model wspierania szkół i nauczycieli, którego innowacyjność opiera się na porzuceniu dotychczasowego schematu wspierania szkół i nauczycieli opartego dotąd na szkoleniach poświęconych wyłącznie obsłudze konkretnych programów czy obsłudze sprzętu komputerowego na rzecz wsparcia kompleksowego. W kompleksowym ujęciu proponowany w projekcie nowy model wspierania szkół i nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach nieinformatycznych uwzględniał metodykę nauczania konkretnego przedmiotu, a także potrzebę organizacyjnej zmiany w odniesieniu do pracy szkoły jako całości. Oprócz samego nowego modelu wspierania szkół i nauczycieli w projekcie powstały produkty cząstkowe ułatwiające zarówno instytucjom prowadzącym szkolenia, dyrektorom szkół oraz szczególnie samym nauczycielom wdrażanie dydaktyki cyfrowej do specyfiki szkoły i swojego przedmiotu. Wypracowany w projekcie model wspierania szkół i nauczycieli, a także jego produkty zostały przetestowane przez nauczycieli małopolskich szkół i pozytywnie przeszły proces walidacji.

Wśród nich można znaleźć: programy podnoszenia kompetencji dla nauczycieli, programy przygotowania dyrektorów do cyfrowej zmiany w szkole, a także poradniki i zestawy materiałów metodyczno-edukacyjnych dla nauczycieli. Produkty te stanowią nie tylko część składową wypracowanego modelu jako całości ale mogą też być wykorzystane samodzielnie wspierając pracę szkół i nauczycieli.

Strona projektu – zobacz

Kierownikiem projektu był Mariusz Gdowski

Kierownikiem Merytorycznym był Arkadiusz Nalepka

Projekt był realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”

arrow
Facebook
YouTube