Najbliższe wydarzenia edukacyjne

05.03.2024
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.03.2024
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Wyzwanie – Python! Pierwsze kroki, pierwsze spotkanie – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.03.2024
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

“GrajMY, śpiewajMY – razem możeMY wszystko” – muzyczne aktywności grupowe w przedszkolu – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.03.2024
godzina 15.30 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F47. Praktyczne zastosowanie robotów edukacyjnych na lekcji

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F25. Bliska historia w działaniu, czyli jak aktywnie poznawać historię lokalną i regionalną

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Myślenie wizualne na matematyce – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Troska o dobrostan ucznia – kluczem do sukcesu ucznia – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Cywilizacje według Konecznego i Huntingtona

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
Termin realizacji: 7.03.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć rozbudzanie motywacji wewnętrznej uczniów do uczenia się

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godzina 15.30 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F51. Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach ekspansji informacji

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Miś to całkiem fajne zwierzę! – zabawy czytelnicze dla dzieci – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godzina 15.30 - 18.45
Drugie spotkanie: 14 marca 2024 r. w godz. od 15.30 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F63. Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2024
godzina 16.00 - 17.30 II spotkanie
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Sieć współpracy i samokształcenia - online

Aplikacja Genially w sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.03.2024
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Modelowanie matematyczne w zadaniach egzaminacyjnych z matematyki – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2024
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F19. Dialog w szkole, czyli o narzędziach pracy nauczyciela w oparciu o aktywną komunikację z uczniem

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty – cykl czterech spotkań online

F42 Przyrodnicze inspiracje plastyczne – wiosna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2024
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

“Yupanki – liczydło Inków ” czyli łatwa metoda liczenia przydatna w edukacji matematycznej – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.03.2024
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F61. Na półmetku – nauczyciel początkujący w drodze do stopnia nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.03.2024
godzina 17.00 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Wizualizacja w edukacji. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.03.2024
godzina 16.00 - 19.15
w ramach projektu edukacyjnego„ Historia Solidarności w Małopolsce”
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

„Edukacja patriotyczna dla uczniów” – rozwiązania metodyczne

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.03.2024
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Co kryje się za gniewem i agresją? – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.03.2024
Termin realizacji: 14. 03. 2024 r. w godz. 15.30 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: zdalnie (za pomocą aplikacji MS Teams)
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AIEkspres. Podróż do przyszłości edukacji”

Humanistyczny „krAIobraz” – czyli sztuczna inteligencja na przedmiotach humanistycznych i artystycznych

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.03.2024
godzina 16.00 - 19.00
Drugie spotkanie: 17 maja 2024 r. w godz. od 16.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Superwizja dla pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.03.2024
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Awans zawodowy nauczyciela początkującego – obowiązki dyrektora wobec nauczyciela w drugim roku przygotowania do zawodu – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2024
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F43. Pierwsza rozmowa rekrutacyjna – jak się do niej przygotować? Mały poradnik dla ucznia.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2024
Termin realizacji: 18.03.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

„Giętki umysł” – metody rozwijania myślenia pytajnego i krytycznego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2024
godzina 16.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Gra inwestycyjna „Kawiarenki” – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.03.2024
godzina 17.00 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

A wiosna tuż, tuż – pomysły na zajęcia w przedszkolu i szkole – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.03.2024
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F38. Myślenie matematyczne ma przyszłość, czyli jak uczyć twórczego rozwiązywania zadań

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.03.2024
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy) – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.03.2024
godzina 16.30 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Praca w klasie zróżnicowanej – praktyczne rozwiązania w pigułce – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.03.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
warsztaty online

F15. Nasze dzieci wobec nowoczesnych technologii – jak przeciwdziałać zagrożeniom behawioralnym. Gr. III

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.03.2024
godzina 16.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Gra inwestycyjna „Kawiarenki” – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.03.2024
Termin realizacji: 21. 03. 2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: zdalnie (za pomocą aplikacji MS Teams)
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AIEkspres. Podróż do przyszłości edukacji”

Symulacje i eksperymenty z AI w nauczaniu przedmiotów ścisłych

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.03.2024
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Edukacja to relacja – dla wsparcia zdrowia psychicznego uczniów – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.03.2024
godzina 16.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Interaktywne prezentacje w kształceniu zawodowym – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Prymas Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II w obronie narodu polskiego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.04.2024
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Matematyczne laboratorium dla najmłodszych – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.04.2024
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Uczeń pełnoletni w szkole – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.04.2024
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Trudne emocje i zmienne nastroje u nastolatka w wieku dojrzewania – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.04.2024
8 kwietnia 2024 r. w godz. od 15.00 do 19.00 cz1
29 kwietnia 2024 r. w godz. od 15.00 do 19.00 cz2
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Arteterapeutyczny trening umiejętności społecznych z treningiem relaksacji – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.04.2024
godzina 16.00 - 17.30
Miejsce realizacji: Przedszkole Żyrafa, ul. Kazimierza Wielkiego 38, Brzeszcze
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.04.2024
godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online; oferta specjalna

Podstawy programowania w języku C++ – nie tylko dodawanie i odejmowani

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.04.2024
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Cyfrowa dydaktyka – escape room z TIK-owym narzędziownikiem – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.04.2024
w godz. od 15.30 do 18.45
13 kwietnia 2024 r. w godz. od 09.00 do 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F50. Mikrokontrolery w szkolnym „Laboratorium Przyszłości”. Przykładowe projekty i rozwiązania.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.04.2024
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania – nowe przepisy – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.04.2024
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
kurs doskonalący online

Kurs kierownika wycieczek szkolnych – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Profilaktyka szkolna wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Technologiczne pułapki – jak zapobiegać i nie ulec?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.05.2024
godzina 16.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Interdyscyplinarny STEAM jako projekt w edukacji – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Walka o pamięć. Jak uczyć o przeszłości w zgodzie z prawdą historyczną?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.05.2024
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Prawo oświatowe dla nauczycieli – wybrane zagadnienia – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Bunt czy depresja nastolatka z perspektywy wychowawcy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
arrow
Facebook
YouTube