Najbliższe wydarzenia edukacyjne

24.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

37. Jak kształtować kreatywność uczniów?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.09.2019
godz. 15.00
Kurs doskonalący

Kurs kierowników wycieczek szkolnych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

53. Praktycznie o działaniach innowacyjnych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

21. Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

32. Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.09.2019
godz. 9.00
W

6. Wykorzystanie diagnozy ucznia w procesie rozpoznawania, zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.09.2019
godz. 9.00
Warsztaty

97. Uczymy się programować wizualnie w środowisku Scratch.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

51. Co nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego powinien wiedzieć o prawie oświatowym?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych z języka polskiego

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.10.2019
godz. 15.00
Sieć przedmiotowa

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.10.2019
godz. 11.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Dyrektor na starcie”.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

58. Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.10.2019
godz. 9.00
Warsztaty

43. Sprawdzanie wiedzy ucznia. Jak otrzymać szybką informację zwrotną?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15.00
W

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych z geografii.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15.00
W

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

39. Projekt edukacyjny w procesie nauczania i uczenia się. Zarządzanie projektem.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Mieć wyobraźnię Miłosierdzia

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.10.2019
II grupa 15.10.2019r.
godz. 15.00
Warsztaty

38. Uczę i uczę się doskonale.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

22. Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

89. Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.10.2019
godz. 12.00
Seminarium

3. Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.10.2019
grupa II 12.10.2019r.
godz. 15.00 i 9.00
Warsztaty

2. Kompetencje kluczowe w planie pracy i planie nadzoru pedagogicznego.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.10.2019
godz. 9.00
Warsztaty

34. Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

30. Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

87. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

7. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

24. Substancje zabronione – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Metoda Pytań i Doświadczeń – propozycje na ciekawe lekcje.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.10.2019
godz. 9.00
Warsztaty

96. Programowanie komputerowe od podstaw.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

61. Zabawa motorem nauczania języka angielskiego

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

16. Praktycznie o motywowaniu uczniów.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

29. Style i strategie uczenia się uczniów a organizacja pracy z uczniami.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

80. Moje laboratorium.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

56. Obserwacja zajęć i ich omawianie z nauczycielem.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

44. Lapbook jako metoda aktywizująca.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.10.2019
godz. 9.00
Warsztaty

95. Uniwersalne oprogramowanie do tablic interaktywnych. Technika i metodyka pracy.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

36. Samorząd uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.10.2019
godz. 15.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Kreatywny wychowawca świetlicy”.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Cztery pory roku z tańcem Rudolfa Labana (część 1-jesień, zima)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
29.10.2019
godz. 15.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli „na starcie”.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
29.10.2019
godz. 15.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Nauczyciele historii”.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

62. Jak uczyć języka angielskiego w klasach I-III?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.10.2019
II grupa 06.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 06.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

15. Zostań mistrzem dialogu, czyli jak prowadzić rozmowy z wymagającymi rozmówcami?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

20. Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych uczniów

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15.00
S

88. Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.11.2019
godzina 15.00
Termin kolejnego spotkania :13.11.2019r. godzina 15.00
Warsztaty

14. Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

7 nawyków skutecznego nauczyciela

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.11.2019
godz. 15.00
Seminarium

17. Kształtowanie postaw patriotycznych w szkole – od celebracji do wychowania. Przykłady rozwiązań na lekcję wychowawczą i nie tylko…

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.11.2019
godz. 15.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli realizujących staż zawodowy oraz opiekunów stażu.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

63. Eureka! Odkrywamy świat wokół nas

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 14.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

12. Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

68. Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2019
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Ruch Rozwijający w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

72. Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

9. Praca z uczniem ze SPE w szkołach ogólnodostępnych

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 25.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15.00
W

11. Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

10. Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze SPE Rodzaj: warsztaty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 15.00
Seminarium

54. Prawa i obowiązki nauczyciela

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.11.2019
godz. 09.00
Warsztaty

65. Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III Rodzaj: warsztaty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

33. Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

55. ABC notowania graficznego

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

13. Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej