Najbliższe wydarzenia edukacyjne

04.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 06.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

15. Zostań mistrzem dialogu, czyli jak prowadzić rozmowy z wymagającymi rozmówcami?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.11.2019
godzina 15.00
Termin kolejnego spotkania :13.11.2019r. godzina 15.00
Warsztaty

14. Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 14.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

68. Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

12. Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2019
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

72. Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Ruch Rozwijający w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 14.00
Konferencja

W poszukiwaniu literackich drogowskazów – czytelnictwo dzieci i młodzieży.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

9. Praca z uczniem ze SPE w szkołach ogólnodostępnych

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15.00
W

11. Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Cztery pory roku z tańcem Rudolfa Labana (część 1-jesień, zima) II grupa

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 15.00
Seminarium

54. Prawa i obowiązki nauczyciela

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

W królestwie matematyki – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

10. Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze SPE Rodzaj: warsztaty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.11.2019
godz. 09.00
Warsztaty

65. Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III Rodzaj

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

33. Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 29.11.2019 r. godz. 15.00

Warsztaty

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli realizatorów programu GOLDEN FIVE

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

55. ABC notowania graficznego

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 10.00
Seminarium

Nadzór dyrektora przedszkola i szkoły nad organizacją kształcenia dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15.00
Seminarium

Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przepisy prawa i praktyczne wskazówki.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczyciele przedmiotów zawodowych

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

13. Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Elementy sztuki ludowej – ozdoby świąteczne ze słomy.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

16. Praktycznie o motywowaniu uczniów.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

91.Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela i wychowawcy

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Elementy sztuki ludowej – ozdoby świąteczne ze słomy.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.12.2019
godz. 15.00
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia : Wychowanie i profilaktyka

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.12.2019
godz. 15.00
K

Konferencja metodyczna. Innowacje w praktyce polonistycznej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.12.2019
godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Choinka w stylu japońskim – origami. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej dziecka

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.12.2019
godzina 15.00
Warsztaty

94.Alternatywa dla PowerPointa i Prezi – prezentacje on-line

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.12.2019
godzina 15.00
w

18. Jak pracować z agresywnym nastolatkiem?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.12.2019
godzina 15.00
Termin kolejnego spotkania: 16.12.2019r. godzina 15.00
Warsztaty

71. Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.12.2019
godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
Warsztaty

98. Programujemy wizualnie w środowisku Scratch na drugim etapie edukacyjnym

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.12.2019
godz. 15.00
W

Odkrywamy talenty w edukacji czyli jak znaleźć w sobie i innych to co wychodzi nam najlepiej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Gry i zabawy rozwijające przedsiębiorczość i umiejętności matematyczne dzieci w przedszkolu.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.01.2020
godz. 15.00
Warsztaty

Cztery pory roku z tańcem, Rudolfa Labana (część 2 – wiosna, lato)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.01.2020
godz. 14.30
Warsztaty

95. Uniwersalne oprogramowanie do tablic interaktywnych. Technika i metodyka pracy.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 14.30
Warsztaty

97. Uczymy się programować wizualnie w środowisku Scratch.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15.00
Warsztaty

64. Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15.00
W

Sztuka pozytywnego myślenia.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.01.2020
II warsztaty : 16.01.20120 r.
godz. 15.00
Warsztaty

76. Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.01.2020
godz. 15.00
W

Pierwszy krok w uzależnienie? Ryzykowne zachowania nastolatków ze środkami psychoaktywnymi.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.01.2020
II termin: 25.01.2020r.
godz. 15.00 i 9.00
Warsztaty

Poznajemy z dziećmi świat sterowania urządzeniami cyfrowymi.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.01.2020
godz. 15.00
Warsztaty

59. Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.02.2020
godz. 15.00
Warsztaty

40. Zarządzanie sobą w czasie, sposób na stres w zawodzie nauczyciela.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15.00
Warsztaty

79. Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.02.2020
II termin 22.02.2020 r.
godz. 15.00 i 9.00
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie –kompetencje przyszłości.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.02.2020
II grupa 04.03.2020r
godz. 15.00
Warsztaty

38. Uczę i uczę się doskonale.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej