Najbliższe wydarzenia edukacyjne

21.01.2020
II termin: 25.01.2020r.
godz. 15.00 i 9.00
Warsztaty

Poznajemy z dziećmi świat sterowania urządzeniami cyfrowymi.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.02.2020
godz. 15.00
Warsztaty

40. Zarządzanie sobą w czasie, sposób na stres w zawodzie nauczyciela.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.02.2020
godz: 15.00
Warsztaty

Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II – świętujemy tworząc lapbook

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.02.2020
godz: 15.00
Warsztaty

Praca z lekturą na lekcjach języka polskiego – praktyczne rozwiązania

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15.00
Warsztaty

79. Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.02.2020
godz: 15.30
Warsztaty

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15.00
Warsztaty

Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji przyrodniczej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.02.2020
II termin 22.02.2020 r.
godz. 15.00 i 9.00
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie –kompetencje przyszłości.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.02.2020
Godz: 15.00
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Nauczyciele realizujący staż zawodowy oraz opiekunowie stażu” – II spotkanie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.02.2020
II grupa 04.03.2020r
godz. 15.00
Warsztaty

38. Uczę i uczę się doskonale.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.03.2020
Godz: 15.00
Warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
warsztaty

„Cyfrowy” dyrektor

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

„Zadbaj o siebie” –przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Seminarium

Asertywność w pracy nauczyciela

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.03.2020
godz: 15.00
Warsztaty

Wizualizacja wybranych pojęć matematyki szkolnej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2020
godz. 9.00
Warsztaty

Cztery pory roku z tańcem, Rudolfa Labana (część 2 – wiosna, lato)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Seminarium

Uczniowski savoir-vivre

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.03.2020
godz. 10.00
Seminarium

Zasady techniki prawodawczej w placówkach oświatowych – poprawna konstrukcja zarządzeń, uchwał i innych dokumentów wewnętrznych

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
Warsztaty

Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2020
Godzina rozpoczęcia warsztatów: 15.00
Termin kolejnego spotkania 18.03.2020r. godzina 15.00
Warsztaty

Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Kompetencje uczniów a wymagania rynku pracy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Literacki kompas wartości – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.30
Warsztaty

Umuzykalnienie według metody Carla Orffa

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

Zgubne nawyki(uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Warsztaty

„QReatywna lekcja” –czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
Warsztaty

Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej