Najbliższe wydarzenia edukacyjne

28.09.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

63. Wsparcie dziecka i ucznia z orzeczeniem w przedszkolu, w szkole ogólnodostępnej – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
29.09.2020
godz. od 15.30 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

Wiatrak matematyczny – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.09.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Warsztaty

60. Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

35. Jak zaktywizować ucznia? – efektywna nauka języka obcego w szkole i w domu

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

54. Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.10.2020
Zmiana terminu szkolenia na 01.10.2020 r.
od godz. 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Warsztaty

37. Trendy w nauczaniu matematyki w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.10.2020
godz. od 15.00 do 19.50
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
kurs doskonalący

Kurs kierowników wycieczek szkolnych – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.10.2020
godz.16.00 – 18.15
Pierwsze spotkanie prowadzone będzie w formie zdalnej.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
sieć online

Sieci współpracy i samokształcenia ”Pracownia matematyczna’’ – cykl spotkań (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
seminarium

16. (Nie)Bezpieczeństwo w Internecie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.10.2020
godz. od 15.00 do 18.15
Termin kolejnego spotkania 09.10.2020r. godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

20. Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

39. Śladami Pólyi – o rozwiązywaniu zadań

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

46. Organizacja doradztwa zawodowego w szkole – warsztat pracy doradcy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

75. Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2020
godz. od 15 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
seminarium

1. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

26. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.10.2020
w godz. od 15.00 do 16.30
Kolejny termin szkolenia: 12.10.2020r.
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.10.2020
godz. od 9.00 do 13.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

9. Matematyka wokół nas

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.10.2020
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

12. Dawanie i branie – nauka wymiany społecznej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

10. Zapraszamy na dywanik! Gry i zabawy na zajęciach z języka angielskiego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.10.2020
w godz. od 15.00 do 16.30
Kolejny termin szkolenia: 16.10.2020r.
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.10.2020
w godzinach od 13:00 do 14:45
Seminarium prowadzone zdalnie.
seminarium online

Samobójstwa i samookaleczenia wśród nastolatków – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.10.2020
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
seminarium

Zdalne nauczanie j.polskiego z perspektywy i w perspektywie czasu (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.10.2020
godz. od 9.00 do 15.30
Termin kolejnego spotkania 24.10.2020r. godz. od 9.00 do 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

53. Programowanie w języku C++

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

21. Dyscyplina i ład w klasie, czyli rzecz o zarządzaniu klasą

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.10.2020
godz. od 10.00 do 14.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
seminarium

6. Rola dyrektora w tworzeniu warunków dla pracy nauczyciela wspomagającego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.10.2020
godz. 15:00-19:00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
seminarium online

Śpiew nie tylko dla tych którzy potrafią – praktycy dla praktyków

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

30. Strategia kształcenia wyprzedzającego na lekcji historii w pracy zdalnej z uczniami

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

80. Działania innowacyjne środkiem do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.10.2020
w godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: seminarium online
seminarium online

Rada pedagogiczna w okresie pandemii – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.10.2020
godz. od 15.00 do 19.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

31. Rozwijanie sprawności stylistycznej uczniów w kontekście przygotowań do egzaminacyjnego wypracowania argumentacyjnego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.10.2020
godz. od 9.00 do 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

78. Zmierzmy się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.10.2020
godz. od 15.00 do 18.15
Termin kolejnego spotkania 29.10.2020r. godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

32. Różne inspiracje w nauczaniu języka polskiego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

67. Jak mądrze wyznaczać granice? – praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.10.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Polonista” (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

62. Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Warsztaty

19. Jestem odpowiedzialny za swoje życie – kształtowanie dobrych nawyków nastolatka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.11.2020
godz. od 15.00 do 18.15
Termin kolejnego spotkania: 05.11.2020 r. godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

33. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

40. Rozumowanie matematyczne w przedmiotach przyrodniczych

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Kolejny termin spotkania: 12.11.2020 r.
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

29. Nie tylko gry i questy, czyli rozwijanie kluczowych kompetencji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

25. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.11.2020
w godz. od 9.00 do 15.30
Kolejny termin spotkania: 14.11.2020 r.
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

56. Moodle – kładka między nauczycielem a uczniem

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

15. Cyfrowy przybornik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – jak wykorzystać zasoby edukacyjne w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Termin kolejnego spotkania: 18.11.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

45. Prace plastyczne z matematyką w tle

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.11.2020
w godz. od 15.00 do 18.15
Następny termin spotkania: 17.11.2020 r.
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

66. Jak wspierać ucznia z dysleksją

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.11.2020
godz. od 9.00 do 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

76. „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” – ABC młodego wychowawcy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2020
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.11.2020
godz. od 10.00 do 14.00
Kolejny termin zajęć: 25.11.2020r. w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

4. Obserwacja w pracy dyrektora

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.11.2020
godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Warsztaty

47. Realizacja doradztwa zawodowego na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Kolejny termin spotkania: 26.11.2020 r.
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

51. Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.11.2020
w godz. od 15.00 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
seminarium

Bądź Kulturalny! Kreacja w formach ekspresji twórczej. Działania indywidualno-zespołowe rozwijające kapitał społeczny – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

65. Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole – co musisz wiedzieć

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

43. Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.50
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.11.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.11.2020
godz. od 13.00 do 16.15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

49. Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.12.2020
w godz. od 15.00 do 18.15
Kolejny termin spotkania: 07.12.2020 r. godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

68. Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Kolejny termin spotkania: 08.12.2020 r. godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

14. Programowanie krok po kroku w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
seminarium

27. Storytelling w kształtowaniu umiejętności narracji historycznej w pracy z uczniami

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej