Najbliższe wydarzenia edukacyjne

25.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

11 Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

10 Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze SPE

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.12.2019
godz. 15:00 -18:00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

13 Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.01.2020
Godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
23.01.2020
godz. 15.00 - 19.00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

13 Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

18 Jak pracować z agresywnym nastolatkiem?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1

Warsztaty

26 Szkoła bez rywalizacji – jak wspierać uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej