Najbliższe wydarzenia edukacyjne

30.09.2020
godz. 18:00-19:30
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: Nauczyciele doradztwa zawodowego szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
warsztaty

Sukces szyty na miarę, czyli jak zaplanować karierę?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
warsztaty

F63 Wsparcie dziecka i ucznia z orzeczeniem w przedszkolu, w szkole ogólnodostępnej – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET – grupa 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F60 Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F64 Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.10.2020
godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 27.10.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F66 Jak wspierać ucznia z dysleksją

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F67 Jak mądrze wyznaczać granice? – praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

warsztaty

F65 Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole – co musisz wiedzieć

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

F11 Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej