Najbliższe wydarzenia edukacyjne

01.07.2024
Zajęcia odbywać się będą od września 2024 r. do czerwca 2025 r. w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin I. spotkania planowany na 27 września 2024 r. (piątek); godz. 16.00
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
TRWA REKRUTACJA !
kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (2024/2025)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.08.2024
środa w godz. od 10.00 do 13.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Jak się przygotujesz…tak skończysz rok szkolny czyli o czym powinien pamiętać nauczyciel muzyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.08.2024
od 12.00 do 15.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Planowanie pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego gr. I – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.08.2024
wtorek w godz. od 11.00 do 14.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Jak wykorzystać wyniki egzaminu zewnętrznego do rozwoju pracy szkoły

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.08.2024
środa w godz. od 11.00 do 14.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Doświadczenia i eksperymenty na lekcjach matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.08.2024
środa w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Jak dobrze się bawić ucząc muzyki? – atrakcyjna edukacja muzyczna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.08.2024
środa w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w formie online.
Adresaci: nauczyciele języka polskiego zainteresowani nowymi technologiami
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

MULTIMEDIALNY DESIGN DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.08.2024
czwartek w godz. od 18.00 do 19.30
Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Metody aktywizujące i nie tylko – w sieci dobrych praktyk nauczycieli wdż szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.08.2024
od 9.00 do 12.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Planowanie pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego gr. II – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.09.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Metody nauczania wspierające proces uczenia się matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.09.2024
środa w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie poprzez aplikację MSTeams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

O Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.09.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok 2024/2025 – aktualizacja i modyfikacja dokumentu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.09.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„O muzyce ciekawie, twórczo, kreatywnie” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli muzyki szkół ponadpodstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.09.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 18.30
Pierwsze spotkanie odbędzie się stacjonarnie w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Matematyka jest wszędzie” dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.09.2024
środa w godz. od 18.00 do 19.30
Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„ Wuefista na medal”- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Wychowania Fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.09.2024
środa w godz. od 17.30 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Motywowanie uczniów do nauki przedmiotów zawodowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.09.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbędą się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43, sala konferencyjna
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„Ruch to zdrowie – każdy przedszkolak to powie!”(spotkanie organizacyjne)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.09.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w roku szkolnym 2024/25

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.09.2024
środa w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.09.2024
środa w godz. od 09.30 do 12.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć Dyrektorów Przedszkoli

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.09.2024
czwartek w godz. od 15.30 do 18.30
MCDN Ośrodek w Krakowie, Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele kontraktowi realizujący staż według dotychczasowych przepisów
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Staż na stopień nauczyciela mianowanego awans zawodowy nauczyciela według dotychczasowych przepisów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.09.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Zadania problemowe i ich rola w procesie uczenia się matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.09.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00
Zajęcia odbędą się stacjonarnie w Zespole Szkół Nr3 w Olkuszu
Adresaci: Nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Wytyczne do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2024/2025

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.09.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.30
Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„Kuferek pomysłów plastycznych” – sieć współpracy samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.09.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Geoturystyka i jej znaczenie w edukacji szkolnej.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.09.2024
poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowym
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Małopolska mapa geoedukacyjna – nowa pomoc dydaktyczna nauczycieli geografii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.09.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„Do, re, mi i nie tylko – edukacja muzyczna” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.09.2024
wtorek w godz. od 15.30 do 18.30
MCDN Ośrodek w Krakowie, Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele początkujący w trakcie przygotowania się do zawodu nauczyciela według nowych przepisów
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Nauczyciel początkujący w drodze do stopnia nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.09.2024
wtorek w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„Dydaktyczne cuda – nie grozi nam nuda!” – kreatywne i nietypowe pomoce dydaktyczne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.09.2024
wtorek w godz. od 16.30 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Aminy i Amidy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.09.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Edukacja prozdrowotna w szkole i na wychowaniu fizycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.09.2024
środa w godz. od 16.30 do 19.45
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Mietniów 354
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Dwa łyki matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.09.2024
środa w godz. od 18.00 do 19.30
Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Razem kształtujemy przyszłość- lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.09.2024
środa w godz. od 17.30 do 19.00
Spotkania Sieci odbywać się będą zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Poznać matematykę” dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.09.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„Kompetentny wychowawca”- I spotkanie sieci

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.09.2024
czwartek w godz. od 15.30 do 18.30
MCDN Ośrodek w Krakowie, Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych – niełatwe ale wykonalne”

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.09.2024
piątek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Biologia i przyroda w szkole podstawowej NA START

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.09.2024
sobota w godz. od 9.30 do 12.30
Konferencja odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
konferencja

„Z muzyką za pan brat, bo warto” – wszechstronny rozwój ucznia.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.09.2024
wtorek w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

„OBSERWACJA i RELACJA czyli słów kilka o kluczach otwierających drzwi przedszkola”

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.09.2024
wtorek w godz. od 16.30 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Aminokwasy, peptydy i białka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.09.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Lekcje z języka polskiego w nowym roku szkolnym. (szkoła podstawowa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.09.2024
środa w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, Rajbrot 110
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Jesienne granie i rymowanie!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.09.2024
środa w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Grunt to rodzina- 1 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.09.2024
środa w godz. od 16.00 do 17.30
Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego zainteresowani nowymi technologiami
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Strefa polonistycznych inspiracji

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.09.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„WF z klasą i energią” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Wychowania Fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.09.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach (nie realizowali stażu)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Awans bez stażu, czyli nowa ścieżka do dyplomowania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.09.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

„Bo zdrowie zaczyna się w głowie” czyli o wspieraniu zdrowia psychicznego ucznia i nauczyciela – realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2024/25.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.09.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: osoby ubiegające się o stopień nauczyciela mianowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

Spotkanie diagnostyczne sieci „Pierwsze kroki w zawodzie. O awansie zawodowym nauczycieli i nie tylko”

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.09.2024
piątek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„Efektywne nauczanie biologii i przyrody”

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.09.2024
piątek w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbędą się w Parku Zakrzówek (WARSZTATY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRZY PRZYSTANKU KAPELANKA (OD STRONY BANKU PKO SA)
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Walory geoedukacyjne Parku Zakrzówek

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2024
poniedziałek w godz. od 17.00 do 19.15
Pierwsze spotkanie z cyklu całorocznych spotkań sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszystkie Panie pracujące w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, chcące poszerzyć swoje kompetencje miękkie i umiejętności życiowe w zakresie rozwoju osobistego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
sieć współpracy i samokształcenia

„Zadbaj o siebie abyś mogła zadbać o innych” – grupa rozwojowa dla kobiet – nauczycielek chcących zwiększyć swoje kompetencje interpersonalne.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję mentora lub opiekuna stażu
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Mentor i opiekun stażu wsparciem dla nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.10.2024
poniedziałek w godz. od 17.00 do 19.30
Kolejne spotkania zaplanowano w poniedziałki oraz środy. Planowane zakończenie kursu 25 listopada 2024 r.
Liczba godzin: 40 (30 godzin stacjonarnie + 10 godzin online)
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek zajmujących się kształceniem zawodowym
i technicznym, doradcy zawodowi, pracownicy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Informacje dotyczące kursu pod numerami: 510090264; 789077073
kurs doskonalący

Kurs języka angielskiego Business English (poziom początkujący – A2)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.10.2024
wtorek w godz. od 17.00 do 19.30
Kolejne spotkania zaplanowano we wtorki oraz czwartki. Planowane zakończenie kursu 26 listopada
Liczba godzin: 40 (30 godzin stacjonarnie + 10 godzin online)
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek zajmujących się kształceniem zawodowym
i technicznym, doradcy zawodowi, pracownicy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Informacje na temat kursu pod numerami: 510090264, 789077073
kurs doskonalący

Kurs języka angielskiego Business English (poziom średniozaawansowany)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
arrow
Facebook
YouTube