Najbliższe wydarzenia edukacyjne

15.10.2021
Pierwsze spotkanie: 4 lutego 2022 r
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Kurs kwalifikacyjny

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2021
Termin I. spotkania planowany na 25 lutego 2022 r. (piątek); godz. 16.00
Zajęcia odbywać będą się od lutego do grudnia 2022
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2021/2022

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2022
w godz. 10.00 – 12.30
Adresaci: nauczyciele języków obcych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Jak konstruować i modyfikować wymagania edukacyjne z języka obcego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2022
w godz.: 15.45 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2022
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Inspirować? Ale jak? –wybrane narzędzia i materiały multimedialne w pracy nauczyciela polonisty

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2022
w godz. 10:00-13:00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tworzeniem własnego programu lub działania innowacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium, oferta specjalna

Własny program lub innowacja – to łatwiejsze, niż myślisz – (gr. III)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
31.01.2022
w godz. od 17.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Praca indywidualna z dzieckiem w przedszkolu – praktyczne rozwiązania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
01.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F6 Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Power Point jakiego nie znasz! Nieoczywiste funkcje popularnego narzędzia cz. 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Sprawni, silni i zdrowi”, czyli wsparcie dla lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. 16.00 -19.15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

„Język żyrafy” czy „język szakala” – praktyczny warsztat o skutecznej komunikacji interpersonalnej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Metody aktywizujące na lekcjach biologii i przyrody – grupa 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 9.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F28 Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Realizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem indywidualizacji procesu dydaktycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. 16:00 – 18:30
Adresaci: nauczyciele języków obcych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Jak konstruować i modyfikować wymagania edukacyjne z języka obcego (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.02.2022
w godz. 17.00 - 19.15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów szkół ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców klas, pedagogów szkolnych oraz inni zainteresowani
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium, oferta specjalna

Jak prawidłowo pisać opinię o uczniu?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.02.2022
BRAK WOLNYCH MIEJSC - zapisy na trzecią grupę poniżej
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 8.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F75 Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.02.2022
w godz. 16.00 – 19.15
Zajęcia odbywać się będą online w aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Umuzykalnienie metodą Carla Orffa

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.02.2022
w godz. od 10:00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: Nauczyciele Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Synod w Kościele cz. II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 14.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F46 Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.02.2022
w godz. 16.00 – 18.15
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele chemii i historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Wybitni polscy chemicy i ich dorobek z cyklu Polskie dziedzictwo

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.02.2022
w godz.: 16.30 do 18.45
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zajęcia terenowe i geoturystyka na lekcjach geografii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.02.2022
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11 Eksperymentowanie na ekranie – spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak wspomagać dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 19 lutego 2022, w godz. 9:00-13:30
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Jestem uważny

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F66 „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Praca z uczniem zdolnym ruchowo na wychowaniu fizycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego, oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wymagań

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 1

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.02.2022
w godz. 16.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.02.2022
w godz. 16.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Stop wypaleniu zawodowemu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.02.2022
w godz. 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kreatywne pomysły – angażujemy zmysły! Lutowe pudełko inspiracji

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F67 Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F16 Pozytywnie o emocjach

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 17.02.2022
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F31 Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2022
godzina 11.00 - 14.00
Konferencja odbywać się będzie zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja

Jak zarządzać szkołą? Budowanie kultury współpracy.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Siła fotograficznej opowieści – o fotoreportażu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Plan motywacyjny dla nauczyciela wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wykorzystanie TIK na lekcjach biologii i przyrody

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Gdy życie boli… – lekcje WdŻ a trudne doświadczenia dzieci i młodzieży

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
BRAK WOLNYCH MIEJSC - możliwość zapisu na gr. III
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 21.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F75 Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2022
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Multimedialna ewaluacja na lekcji języka polskiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F83 Myślenie pytajne sposobem na uczniowską kreatywność

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2022
w godz. 15.30 – 18.45
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Postawa badawcza nauczyciela i ucznia na lekcjach matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych II etapu edukacyjnego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F19 NVC (Nonviolent Communication) – porozumienie bez przemocy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ekorozwój i edukacja krajobrazowa w nauczaniu geografii z wykorzystaniem metody problemowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ja i Ty to razem My czyli o rozwijaniu umiejętności współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.02.2022
w godz. 16.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Zarządzanie emocjami

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zabawy z literami, czy nauka czytania w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole podstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Projekt edukacyjny jako sposób na osiąganie celów zawartych w podstawie programowej i przykład innowacji pedagogicznej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jak odnaleźć się w gąszczu trudnych pytań na lekcjach WdŻ w szkole ponadpodstawowej?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Twórcze i kreatywne lekcje z dziełem literackim w roli głównej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. 16.00-18.15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium, oferta specjalna

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela i wychowawcy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w procesie motywacji szkolnej uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Z Froeblem zabawa to świetna sprawa! – Pedagogika Freblowska w wychowaniu przedszkolnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach IV‑VIII
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F65 Indywidualizacja pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F76 „Między radością życia a codziennością trosk”, czyli jak budować wewnętrzny kapitał?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
01.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 7.03.2022 r.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F73 Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 7.03.2022 r.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F79 Efektywne techniki nauczania – mity w edukacji i zasady Rosenshine’a

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F27 „Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.03.2022
w 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F13 „Paweł i Gaweł w jednym stali domu” – mediacje szkolne drogą do pojednania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.03.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 14.03.2022 r.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F75 Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (gr. III)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.03.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Potrzebne, trudne, często niewypowiedziane – pytania uczniów na lekcjach wdż

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlic
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F7 Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F82 Aby uczeń myślał twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.03.2022
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11 Eksperymentowanie na ekranie – spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.03.2022
w godz.: 9:00-15:00
Termin drugiego spotkania: 26.03.2022 r.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F49 Grafika rastrowa i wektorowa na potrzeby szkolne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.03.2022
w godz.: 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani pedagodzy
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online – cykl czterech spotkań online

F38 Plastyczny live – ozdoby wielkanocne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F44 Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31