Najbliższe wydarzenia edukacyjne

02.12.2020
w godz. od 15.30 do 17.45
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Kreatywność w procesie wzmacniania relacji w grupie klasowej – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
warsztaty

„Ślubuję Ci miłość, wierność” – słowa archaiczne, obciachowe, czy recepta na szczęśliwe, spełnione życie? Z dziećmi i młodzieżą o wartości rodziny.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. 15:00 - 19:00
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Konferencja dydaktyczna online

Edukacja kształtująca kompetencje

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 2-8.12.2020 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym, w dogodnym dla siebie czasie.
Uczestnictwo w warsztatach polega na zapoznaniu się uczestników z zamieszczonymi na platformie materiałami edukacyjnymi oraz wykonaniu zadań i ćwiczeń.
Warsztaty e-learningowe

Oferta specjalna. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami – warsztaty zdalne na platformie Moodle

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. od 16.00 do 17.30
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
seminarium

Lekturowe szaleństwo, czyli metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego. Lekcja odwrócona i escape room

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Lekcja z Quizizz i kodami QR

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
w godz. od 15:00 do 19.00
Konferencja prowadzona zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
konferencja online

Zagrajmy w MATEMATYKĘ, czyli o gamifikacji na lekcjach matematyki – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
Liczba godzin: każde spotkanie 2 godziny
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2020
godz. 16.00-18.15 - II spotkanie sieci opiekunów stażu
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Drugie z cyklu czterech spotkań sieci opiekunów stażu. Osoby, które już się zarejestrowały w sieci, nie muszą tego robić po raz drugi.
seminarium

II spotkanie sieci opiekunów stażu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2020
w godz. 10.00 – 13.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół wszystkich etapów edukacyjnych
seminarium

Ochrona danych osobowych w pracy szkoły w czasie epidemii COVID-19

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Budowanie strategii postepowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze. Profilaktyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2020
godz. 09:00-14:00
Termin drugiego spotkania: 12.12.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F55 Grafika komputerowa w pracy nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2020
w godzinach 09.00 – 12.00 oraz 19.12.2020 w godzinach 09.00 – 12.00
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej Moodle w sposób asynchroniczny
i synchroniczny (wykorzystanie platformy Google Meet).
warsztaty online

Edukacja szachowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F8 Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2020
godz. 16.00-20.00
Zajęcia odbywać się będą na platformie ZOOM
Adresaci: nauczyciele/nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
warsztaty online

Liczby naturalne, liczenie i dziesiątkowy system pozycyjny – wprowadzanie pojęć arytmetycznych na pierwszych etapach kształcenia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2020
08 –11 grudnia 2020 r.
Każdego dnia w godzinach od 16:00 – 17:30 (4 x 2 godz. dyd.)
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
cykl bezpłatnych seminariów online

Wsparcie rodziców i nauczycieli w sytuacjach trudnych dotyczących dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2020
godz. od 16.00 do 19.00
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, nauczyciele bibliotekarze, zainteresowani nauczyciele
seminarium

Zbigniew Herbert – historia i literatura w szkole – Seminarium z cyklu Literatura i Pamięć

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2020
w godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie odbędzie się online - zajęcia w oparciu o platformę MS Teams
warsztaty online, oferta specjalna

MS Teams w pracy nauczyciela i wychowawcy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
seminarium

Z TIK na tak! Niezbędnik zd@lnego nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
webinarium

Metody aktywizujące na lekcjach biologii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F62 Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 17.30 do 19.50
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkoły podstawowej.
warsztaty online

Metody aktywizujące w katechezie online przy użyciu platformy MS Teams

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski
Warsztaty

Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w formie projektu edukacyjnego. Metoda projektów w kształceniu zawodowym na odległość

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. od 16.00 do 17.30
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
seminarium

Lekturowe szaleństwo, czyli metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego. Teatrzyk kamishibai, stacje zadaniowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim.
warsztaty

Zdalny „WF-ista”: bezpieczeństwo i przepisy w realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Wykorzystanie materiałów z platformy e-WF nauczając stacjonarnie i zdalnie (DM)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. od 15:00-16:30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
konferencja

„JAKOŚ A JAKOŚĆ w wychowaniu fizycznym” (II grupa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. od 15.30. do 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
warsztaty

Niebezpieczne motyle, czyli o niedojrzałych uczuciowo związkach- warsztaty dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godzina 15.00-18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Konferencja online; oferta specjalna

Niepokojące skutki braku możliwości zaspakajania potrzeb psychicznych u dzieci w czasie izolacji rówieśniczej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz.: od 19.00 do 20.30
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
warsztaty

Zainteresuj edukacją zdrowotną – wykorzystaj TiK!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.40
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Dzieci są jak zegarki – czego „zegarmistrzowie” mogą nauczyć się z różnych koncepcji pedagogicznych? – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 15:00-19:00
Warsztaty odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
warsztaty

F64 Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych online

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 15.00
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
konferencja online

„One są wśród nas” – o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 15.00- 18.00
Zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele języka obcego nowożytnego
warsztaty

Rozwijanie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej z języka obcego nowożytnego na drugim etapie edukacyjnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 15.12.2020 r.
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
warsztaty

F74 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
w godz. 10.00 – 12.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół wszystkich etapów edukacyjnych
seminarium - Akademia Zarządzania

Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności w placówce oświatowej jako forma wspierania rozwoju pracowników

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 17.00-18.30
Termin II spotkania: 14.12.2020 godz.17.00-18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
warsztaty

Projektowanie i drukowanie w technice 3D

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia – powtórzenie i odświeżenie najważniejszych zagadnień (II grupa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2020
godz. 15:00-19:00
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
warsztaty

Oferta specjalna – Ogród doświadczeń-zabawy przyrodniczo-ekologiczne w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2020
godz. 15.00 - 19.00
Szkolenie online z użyciem platformy Zoom
warsztaty online, oferta specjalna

STEAM-owe lekcje

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2020
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne 11.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Arteterapia dzieci i młodzieży jako element profilaktyki zdrowia psychicznego – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. 15.00 – 16.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
konferencja

Uczę się mimochodem – jak sprawić, żeby edukacja była radosnym odkrywaniem świata

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
godz. od 15:00-16:30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
warsztaty

Jak oceniać uczniów na wychowaniu fizycznym w czasie zdalnego nauczania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
webinarium

Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams
Seminarium online; oferta specjalna

Uczeń ofiarą, uczeń sprawcą – prawny obowiązek reakcji szkoły na przestępstwo

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty online na platformie Zoom
Warsztaty online; oferta specjalna

System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- aspekty edukacyjne i terapeutyczne oraz praca z uczniem zdolnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2020
godz. 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
Liczba godzin: każde spotkanie 2 godziny
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2020
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu – zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką: dyrektorów i nauczycieli, wychowawców i pedagogów do udziału w konferencji „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.
konferencja

Konferencja „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2020
16.12.2020
Adresaci: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół branżowych i techników
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest współorganizatorem konferencji. 
konferencja

Kształtowanie umiejętności uczniów szkół branżowych i techników niezbędnych na rynku pracy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2020
godz. 15.00- 18.00
Zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele języka obcego nowożytnego
warsztaty

Jak osiągnąć poziom samodzielności w rozumieniu tekstu czytanego i słuchanego z języka obcego nowożytnego na drugim etapie edukacyjnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2020
godzina 15.00-18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Konferencja online; oferta specjalna

Autoagresja, depresja, zagrożenie samobójstwem dzieci i młodzieży. Modele pomocy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2020
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
szkolenie

Aktywizujące metody pracy z dziećmi w przedszkolu – część I

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Liczba godzin: każde spotkanie 2 godziny
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
seminarium

Plastyka w szkołach ponadpodstawowych – wyzwania i możliwości w świetle nowej podstawy programowej oraz metodyka nauczania przedmiotu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. 15:00-19:00
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
warsztaty

F39 Śladami Pólyi – o rozwiązywaniu zadań online

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
w godz. od 15.30. do 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
seminarium

„Widzicie, gospodarzu, świętowanie dobra rzecz…( S. Żeromski, Popioły) o celebrowaniu, obchodzeniu świąt w rodzinie”- warsztaty dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
webinarium

Dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach biologii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
16.12.2020 r. godz. od 16.30 do 18.45 - REKRUTACJA DODATKOWA - II spotkanie Sieci
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, krakowski ziemski
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. od 15.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa szkół ponadpodstawowych, obszar: województwo małopolskie
warsztaty

Edukacja dla Bezpieczeństwa w zdalnym nauczaniu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Lekcja z Quizizz i kodami QR 16.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. 15.00- 17.30
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół małopolskich
konferencja dydaktyczna

Dlaczego tak trudno być dobrym nauczycielem?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne 17.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
warsztaty online

Jak zrealizować sprawdzian z chemii w nauczaniu zdalnym, oraz omówienie dostępnych zbiorów zadań i pomocy dla nauczyciela (II grupa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. 15.00 - 19.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę MS Teams
warsztaty online, oferta specjalna

ZŁOTA PIĄTKA – jak budować zespół klasowy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.12.2020
w godz.: od 19.00 do 20.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
warsztaty

Wychowanie Fizyczne: kreatywny nauczyciel-twórczy uczeń

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 21.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.12.2020
w godz. od 15:00-16:30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
warsztaty online

e-WF – warsztaty z platformą e-Wychowanie Fizyczne wspierające realizację wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.12.2020
godz. 19:30- REKRUTACJA TRWA - II spotkanie Sieci
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
sieć przedmiotowa

Sieć religia – nowe wyzwania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 22.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.12.2020
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
szkolenie

Aktywizujące metody pracy z dziećmi w przedszkolu – część II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.12.2020
w godz. od 19.00 do 20.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
warsztaty

Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego z wykorzystaniem platformy eWF w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym (DM)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.01.2021
godz. 15:00-18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin drugiego spotkania 14.01.2021 r.
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
warsztaty

F29 Nie tylko gry i questy, czyli rozwijanie kluczowych kompetencji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.01.2021
roku w godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, pedagodzy specjalni
warsztaty

F59 Spraw, by troska o zdrowie była super przygodą

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.01.2021
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Termin drugiego spotkania 19.01.2021 r.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F45 Prace plastyczne z matematyką w tle

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2021
godz. 9:00-13:45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F31 Rozwijanie sprawności stylistycznej uczniów w kontekście przygotowań do egzaminacyjnego wypracowania argumentacyjnego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2021
godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
seminarium

F27 Storytelling w kształtowaniu umiejętności narracji historycznej w pracy z uczniami

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2021
w godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

F15 Cyfrowy przybornik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – jak wykorzystać zasoby edukacyjne w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2021
godz. 15:00-19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F26 Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
warsztaty

F36 Dlaczego TAK, dlaczego NIE – dowodzenie twierdzeń na lekcjach matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa I)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2021
godz. 15:00-19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

F13 Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.01.2021
godz. 15:00-18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin drugiego spotkania 25.01.2021 r.
Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych
warsztaty

F68 Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.01.2021
w godz. 16.00 do 19.00
Termin kolejnego spotkania: 26.01.2021 r. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
warsztaty online

Zespoły klasowe w Microsoft Teams. Komunikacja i współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców. Oferta specjalna.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.01.2021
godz. 15:00-18:15
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej przez aplikację MS Teams.
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
warsztaty

F24 Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.01.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
seminarium

Lekcje języka polskiego w klasach łączonych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.01.2021
godz. 09:00-15:15
Warsztaty online przez aplikację MS Teams
Termin drugiego spotkania 06.02.2021 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki II i III etapu edukacyjnego rozpoczynający pracę z językiem C++
warsztaty

F53 Programowanie w języku C++

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
w godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka obcego ukierunkowanego zawodowo i inni zainteresowani nauczyciele
warsztaty

F34 Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
warsztaty

F40 Rozumowanie matematyczne w przedmiotach przyrodniczych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
warsztaty

F82 Szkoła wobec „infodemii” – kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji i zarządzania nimi na lekcji stacjonarnej i zajęciach zdalnych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2021
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, wychowawcy klas, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi
warsztaty

F61 Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2021
godz. 15:00 - 18:00
Szkolenie online w oparciu o platformę Microsoft Teams
konferencja online

Kompetencje cyfrowe kluczem kreatywnej edukacji

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.02.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, świetlicy
warsztaty

F44 Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.02.2021
godz. 15:00-18:15
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: opiekunowie stażu i inni zainteresowani nauczyciele
warsztaty

F75 Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2021
w godz. 16.30 – 19.30
Warsztaty w formie online na platformie MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Film na receptę. Praktyczne wykorzystanie filmu w pracy wychowawczej i dydaktycznej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.03.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams
warsztaty online, oferta specjalna

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.03.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

warsztaty

F38 Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej