Najbliższe wydarzenia edukacyjne

24.10.2019
godz. 15:00
Miejsce szkolenia:
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska 1
Pierwszy zjazd odbędzie się 26-27.10.2019
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Seminarium

31 Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.12.2019
godz. 15:00 - 18:15
Temat zajęć: Klimat klasy
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli – realizatorów Programu „Golden Five”

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2019
godz. 9:00 -15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

93 Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2019
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Sztuka pozytywnego myślenia – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2019
godz. od 15.30 do 18.30
MCDN ul. Lubelska 23, sala nr 201
Warsztaty

Strategiczna gra planszowa „Drogi do niepodległości” i jej zastosowanie w nauczaniu historii

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.01.2020
godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Edukacja regionalna” – II warsztatowe spotkanie sieci

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
Termin kolejnego spotkania 22.01.2020 godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki (poziom podstawowy i średniozaawansowany) – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.01.2020
Godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1


Warsztaty F89 Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą ? - grupa IV
odbędą się 20.01.2020r.
Warsztaty

89 Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą? – III grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15:00 -19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

44 Lapbook jako metoda aktywizująca – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

40 Zarządzanie sobą w czasie – sposób na stres w zawodzie nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15.00-19.00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

32 Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
11.01.2020
godz. 9.00-15.30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska1
Warsztaty

98 Programujemy wizualnie w środowisku Scratch na drugim etapie edukacyjnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Pierwszy krok w uzależnienie ? Ryzykowne zachowania nastolatków ze środkami psychoaktywnymi – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

91 Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela i wychowawcy – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2020
godz. 15:00-19:00
Termin kolejnego spotkania:
16.01.2020 godz. 15:00-19:00
Miejsce: MCDN ODN w Krakowie
ul. Garbarska 1
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2020
godz. 15:00 -18:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

59 Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia ?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
15.01.2020
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1

Prosimy o przyniesienie ze sobą nośników elektronicznych w celu skopiowania materiałów szkoleniowych
Warsztaty

Gry i zabawy rozwijające przedsiębiorczość i umiejętności matematyczne dzieci w przedszkolu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
15.01.2020
godz. 15:00 – 19;00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

87 Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

79 Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
17.01.2020
godz. 16.00-17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Kurs kwalifikacyjny
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r.(piątek) o godz. 16.00
(termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie)
Kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą- grupa II.

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.01.2020
godz. 9:00 – 13:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

37 Jak kształtować kreatywność uczniów?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska1
Warsztaty

95 Uniwersalne oprogramowanie do tablic interaktywnych. Technika i metodyka pracy

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.01.2020
godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
sala nr 2

Warsztaty Aktywne słuchanie muzyki wegług Batii Strauss - grupa II
odbędą się 24.02.2020r.
Warsztaty dla nauczycieli muzyki

Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

89 Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą? – IV grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
21.01.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

42 Asertywność w pracy nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
23.01.2020
godz. 15.00 - 19.00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

13 Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
23.01.2020
godz. 16:00 - 18:30
sala 4
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Sieć

Sieć „Nauczyciel na starcie”

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

34 Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2020
godz. 9:30 – 16:00
Termin kolejnego spotkania 29.01.2020 godz. 9:30 – 16:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

83 Pierwsze kroki z językiem C++ – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
11.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów stażu – III warsztatowe spotkanie sieci

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
11.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

86 Kompetencje uczniów a wymagania rynku pracy

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

18 Jak pracować z agresywnym nastolatkiem?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

39 Projekt edukacyjny w procesie nauczania i uczenia się. Zarządzanie projektem

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.02.2020
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 20.02.2020 godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

92 Komputerowe ABC wizualizacji w szkole – czyli jak uczyć obrazem cyfrowych tubylców?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15:00 – 18:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

5 „Cyfrowy” dyrektor

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15.00-18.15 cz. 1
24 lutego 2020 - w godz. 15.00-18.15 cz. 2
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

60 Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

78 Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1

Warsztaty

26 Szkoła bez rywalizacji – jak wspierać uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce zajęć MCDN ODN
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:10
Termin kolejnego spotkania 25.02.2020 godz. 15:00 - 18:10
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

88 Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 – 18:00
MCDN ODN Kraków, ul. Garbarska 1

Sieć

Sieć pedagogów szkolnych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.02.2020
godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
sala nr 2
Warsztaty dla nauczycieli muzyki

Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss- grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

90 „QReatywna lekcja” – czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

41 „Zadbaj o siebie” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

4 Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

77 Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 12.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

48 Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
10.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

75 Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
Termin kolejnego spotkania 28.03.2020 godz. 9:00 - 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1

Warsztaty

82 Pierwsze kroki z językiem Python

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 19.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

49 Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.03.2020
godz. 15:00 - 18:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

28 Uczniowski savoir-vivre

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
23.03.2020
godz. 15.00 – 19.00, sala nr 2
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Krakowie ul, Garbarska 1
Warsztaty dla nauczycieli muzyki

Umuzykalnienie według metody Carla Orffa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej