MCDN Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach realizuje II edycję projektu edukacyjnego Akademia Dziedzictwa Pamięci.

Wydarzenie jest skierowane do nauczycieli II i III etapu edukacyjnego oraz edukatorów.logo akademia

CELEM AKADEMII DZIEDZICTWA PAMIĘCI JEST:

  • pogłębienie wiedzy nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski, szczególnie Małopolski Zachodniej;
  • podkreślenie dydaktycznego znaczenia lokalnego dziedzictwa kulturowego jako niezbędnego elementu tożsamości jednostkowej i społecznej;
  • wzbudzenie zainteresowania nauczycieli i edukatorów rolą muzeów i miejsc pamięci w zachowaniu naszego dziedzictwa;
  • poznanie działalności oraz zbiorów lokalnych stowarzyszeń, muzeów, izb pamięci;
  • przygotowanie nauczycieli do uwzględnienia podczas codziennej pracy z uczniami zasobów muzeów i miejsc pamięci.

Spotkania odbywają się od października do czerwca według załączonego poniżej harmonogramu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
W RAMACH AKADEMII DZIEDZICTWA PAMIĘCI
L.P. DATA TEMAT SPOTKANIA MIEJSCE I GODZINA ZAJĘĆ
1. 17.10.2023 Ocalić od zapomnienia – pamiątki po św. Maksymilianie Kolbe zgromadzone w kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu godz. 16.00-18.15
zbiórka: Oświęcim
Plac św. Maksymiliana 2
2. 16.11.2023 Historia fabryki Jakoba Haberfelda
Sekrety piwnicy Mirosława Ganobisa
godz. 16.00-18.15
zbiórka: Oświęcim
ul. Dąbrowskiego 4
3. 07.02.2024 Izba Regionalna Doliny Karpia w Osieku godz. 16.00-18.15
zbiórka: Osiek
ul. Karolina 5
4. 14.03.2024 Śladami fabrykanta Tomasza Baty w Chełmku godz. 16.00-18.15
zbiórka: Chełmek
ul. Staicha 3
5. 13.04.2024 Szlakiem architektury drewnianej w Małopolsce na przykładzie kościoła św. Marcina w Jawiszowicach.
Skarby architektury drewnianej ukryte w Beskidzkim Muzeum Rozproszonym Diecezji Bielsko-Żywieckiej – szkoła przyparafialna w Starej Wsi.
godz. 9.00-14.00
wycieczka autokarowa,
wyjazd: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
6. 14.05.2024 Tajemnica figurki Matki Bożej zza drutów
Podsumowanie projektu
Spotkanie przy ognisku.
godz. 16.00-18.15
zbiórka: Harmęże
Centrum św. Maksymiliana

Osoba do kontaktu:
Ewa Kantyka – nauczyciel konsultant MCDN Ośrodek w Oświęcimiu e-mail: e.kantyka@mcdn.edu.pl, tel. 33 844 43 14

Zgłoszenia prosimy kierować  przez elektroniczny System Rezerwacji Szkoleń

Załączniki:
Instrukcja BHP
Załącznik – oświadczenie

arrow
Facebook
YouTube