Formularz zgłoszenia instytucji >>

 

Zgłoszenia szkoleń zespołów nauczycieli są realizowane za pomocą elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń. Zgłoszenia można również dokonać, korzystając ze wsparcia pracowników Biura Obsługi Klienta poszczególnych Ośrodków w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.

Zasady zgłoszeń zespołów nauczycieli:

  • Formy doskonalenia dla zespołów nauczycieli na zamówienie dyrektora szkoły/placówki oświatowej realizowane są w siedzibie szkoły/placówki lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Programy takich szkoleń są uzgadniane z Zamawiającym oraz dostosowane do potrzeb i oczekiwań szkoły/placówki oświatowej.
  • Zgłoszenie formy doskonalenia dla zespołów nauczycieli następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zgłoszenia instytucji.
  • Każdy uczestnik będący członkiem zespołu nauczycieli biorących udział w szkoleniu zobowiązany jest do indywidualnego wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia na szkolenie, udostępnionego na stronie MCDN dyrektorowi placówki lub osobie odpowiedzialnej za organizację szkolenia. Rekrutacja członków zespołu nauczycieli odbywa się analogicznie jak dla uczestników indywidualnych.

Płatność za formę doskonalenia zespołów nauczycieli zamówioną przez szkołę/ placówkę dokonywana jest po zrealizowaniu szkolenia na podstawie faktury wystawionej w oparciu o dane wskazane w elektronicznym formularzu zgłoszenia instytucji, przy czym w treści przelewu należy podać numer faktury.

Regulamin szkoleń organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli>>

Formularz zgłoszenia instytucji >>

 

arrow
Facebook
YouTube