Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 20.11.2019
godz. 14:30
Termin kolejnego spotkania: 27.11.2019 r. godz. 14:30
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.11.2019
godz. 10.00 – 12.30
Seminarium

Nadzór pedagogiczny – kontrola zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

44. Lapbook jako metoda aktywizująca

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 03.12.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

30. Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.11.2019
godz. 15.00 – 18.00
Warsztaty; oferta specjalna

Wartości edukacji ekologicznej w przedszkolu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.11.2019
godz. 10.00 – 14.00
Seminarium; oferta specjalna

Nadzór dyrektora przedszkola i szkoły nad organizacją kształcenia dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.11.2019
godz. 9.00 - 15.00
Warsztaty; oferta specjalna

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.12.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 05.12.2019 r. godz 15.00
Seminarium

Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.12.2019
godz. 14:30
Kurs

KU-2. Kurs na wychowawcę wypoczynku

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.12.2019
godz. 15:00
Warsztaty

Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.12.2019
godz. 14.00 – 16.30
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zaplanować międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów i kadry pedagogicznej szkół szkolnictwa branżowego (staże zawodowe, praktyki zawodowe, szkolenia branżowe) w oparciu o akcje programu Erasmus+?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.12.2019
Uwaga! Zmiana terminu formy z 16.10 na 4.12.2019 r.
godz. 15:00
Warsztaty

62. Jak uczyć języka angielskiego w klasach I- III

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.12.2019
godz. 14:30
Warsztaty

Opiekun stażu w roli nauczycielskiego mentora

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.12.2019
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Świąteczny medalion” oraz „Wklęsła bombka w stylu vintage”

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela i wychowawcy

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.12.2019
Uwaga! Zmiana terminu formy z 17.10 na 5.12.2019 r. godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 12.12.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

66. Poznajemy z dziećmi świat sterowania urządzeniami cyfrowymi

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.12.2019
godz. 15.00 - 18.15
Warsztaty; oferta specjalna

Wykorzystanie platformy multimedialnej MERIDIAN do realizacji podstawy programowej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.12.2019
godz. 15:00
kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2019
godz. 9.00
Warsztaty

Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.12.2019
godz. 15:00
Warsztaty

Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.12.2019
godz. 15:00
Warsztaty

58. Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci – grupa II

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Zarządzanie sobą w czasie – sposób na stres w zawodzie nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.12.2019
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Geograficzne System Informacyjne (GIS) w szkole

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Obserwacja zajęć i ich omawianie z nauczycielem

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.01.2020
godz. 15:00
Warsztaty; oferta specjalna

Sztuka pozytywnego myślenia

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.01.2020
godz. 15:00
Warsztaty

80. Moje laboratorium

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2020
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 17.01.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

94. Alternatywa dla PowerPointa i Prezi – prezentacje on-line

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.01.2020
godz. 15:00
Warsztaty

41. „Zadbaj o siebie” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.01.2020
godz. 15:00
Warsztaty

5. „Cyfrowy” dyrektor

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.01.2020
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 21.01.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

71. Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.01.2020
godz. 15.00
Warsztaty

59. Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.01.2020
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 23.01.2020 r. godz. 15.00
Warsztaty

76. Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.01.2020
godz. 15:00
Warsztaty; oferta specjalna

Pierwszy krok w uzależnienie? Ryzykowne zachowania nastolatków ze środkami psychoaktywnymi.

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.01.2020
godz. 9:00
Warsztaty

37. Jak kształtować kreatywność uczniów

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

19. Zgubne nawyki (uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2020
godz. 9:00
Termin kolejnego spotkania: 22.02.2020 godz. 9:00
Warsztaty

82. Pierwsze kroki z językiem Python

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

90. „QReatywna lekcja” – czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.02.2020
godz. 15:00
termin kolejnego spotkania: 18.02.2019 godz. 15:00
Warsztaty

92. Komputerowe ABC wizualizacji w szkole – czyli jak uczyć obrazem cyfrowych tubylców

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

78. Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9:00
Warsztaty

77. Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

3. Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2020
Realizacja od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej