Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 27.10.2021
Godz. 15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie – online, platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
cykl seminariów online; oferta specjalna

„Wirtualna klasa” — koszmar czy nowe możliwości? Przykłady projektowania e-tywności w nauczaniu zdalnym i mieszanym – II spotkanie w ramach cyklu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
I spotkanie: 27.10.2021r. godz. 15.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
Godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 03.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F14. ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. od 16:00 do 18:15
Zajęcia odbędą się w formie z użyciem Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Sprawności językowe i zadania egzaminacyjne 2023 z języka niemieckiego w kontekście podstawy programowej i ESOKJ – poziom B2+/C1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
Godz. 15.00 -18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty

Rozwijanie umiejętności motorycznych dziecka przedszkolnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
Godz. od 15:00 do 17:15
Zajęcia odbywać się będą w formie On-Line na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty online

„Katecheza XXI wieku – wyzwania współczesnej katechezy” I edycja

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

„Mało znane a lubiane” – bezkontaktowe gry i zabawy atrakcyjną formą prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2021
Termin realizacji sieci: 28.10.2021 – 31.05.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 oraz platforma MS Teams
Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 15.00 w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego „Sfera ruchu – współpraca, wspieranie, współdziałanie”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F27. „Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – wychowanie fizyczne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2021
godz. od 15:00-16:30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Elektroniczne portfolio, czyli refleksja o tym, czego nauczyliśmy się na lekcjach języka niemieckiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.11.2021
Termin realizacji: 02.-05.11.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Warsztaty online

F51. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.11.2021
godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Warsztaty; oferta specjalna

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2021
godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Termin realizacji sieci: 4.11.2021 r. – 31 maja 2022r.
I zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2021
Godz. 14:30-17:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F15. W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.11.2021
od 9.00 do 12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Zgrany zespół – zabawy integracyjne na lekcjach muzyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie odbędzie się online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Polskie drogi do niepodległości 1914 – 1918 – Jak uczyć historii o I wojnie światowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F44. Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F48. Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
godz. 16.00 - 19.00
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Narzędzia ewaluacyjne w nauczaniu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
Godz. 15:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja w formie hybrydowej

Aktualność myśli społeczno-edukacyjnej Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F20. Budowanie relacji społecznych w klasie po okresie nauki zdalnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.11.2021
godz. 15.00 – 17.00
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
godz. 14.00 – 17.45
Termin kolejnego spotkania: 17.11.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs nadający uprawnienia

Kurs na kierownika wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 22.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F12. Akademia robotyki dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
godz. 15.00- 19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Forma online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja online; oferta specjalna

Czy szkoła może być czuła na potrzeby człowieka? Tak pod warunkiem, że zadba o dobrostan

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2021
godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie – online, platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
cykl seminariów online; oferta specjalna

Praca grupowa online – jak wykorzystać możliwości wybranych narzędzi internetowych na zajęciach zdalnych – III spotkanie w ramach cyklu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2021
Godz. 15:00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 23.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F21. Zaburzone zachowania uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F23. Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Godz. 15.00 -18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Pląsy, tańce i zabawy muzyczne w przedszkolu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Termin realizacji: I spotkanie 17.11.2021 godz. 15.00 - 19.00
II spotkanie 27.11. 2021, godz. 9.00-13.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Jestem uważny

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F32. Każdy może nauczyć się języka obcego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F16. Pozytywnie o emocjach

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Godz. od 15:00 do 17:15
II edycja
Zajęcia odbywać się będą w formie On-Line na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty online

„Katecheza XXI wieku – wyzwania współczesnej katechezy” II edycja

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
17.11.2021, godz. 15:00 – 16:30
Informacje pod numerem telefonu kom.: 604 697 156
Spotkanie odbędzie się online na platformie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Wychowanie fizyczne z pomysłem” dla nauczycieli szkół podstawowych – II spotkanie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
godz. od 16:00 do 18:15
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Sprawności językowe i zadania egzaminacyjne 2023 z języka niemieckiego w kontekście podstawy programowej i ESOKJ

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.11.2021
Godz. 15:00-18:00
Termin kolejnego spotkania: 25.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F46. Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.11.2021
godz. 14 .00 – 17.45
Termin drugiego spotkania 25.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F78. Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F41. „Mój przyjaciel prąd”. Konkurs ciekawym pomysłem na lekcję powtórzeniową z techniki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2021
Godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

„Aktywni – Kreatywni” – radość samodzielnego działania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2021
godz. 14.30 - 17.30
II spotkanie - dotychczasowi uczestnicy nie wymagają rejestracji.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych – II spotkanie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 25.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F2. Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F39. Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
godz. 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak efektywnie przygotować lekcję geometrii do przeprowadzenia w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
godz.15.00- 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
Godz. 15.00 -18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Rozwijanie umiejętności motorycznych dziecka przedszkolnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F5. Laboratorium przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. 15:00 – 18:15
Konferencja będzie prowadzona online na platformie MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Konferencja online

Prawidłowa dieta i aktywność fizyczna, jako inwestycja w zdrowie dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. od 15.00 do 17.00
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Jak zdyscyplinować grupę na zajęciach wychowania fizycznego? – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych – II spotkanie, rekrutacja dodatkowa

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Odpowiedzialność nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. od 15.00 do 17.00
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Pozytywna dyscyplina na zajęciach wychowania fizycznego – spotkanie II

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. od 15:00-16:30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Design Thinking na lekcjach języka niemieckiego, czyli metoda uwzględniająca zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. 14.30 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.11.2021
godz. 14.00 – 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak pracować z uczniami powracającymi z zagranicy?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.11.2021
w godz.: 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online cykl 4 spotkań

F38 Plastyczny live – ozdoby świąteczne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.11.2021
Termin realizacji: 29.11.2021 – 31.05.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 oraz platformy Moodle i MS Teams
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii przedszkoli i szkół podstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.11.2021
godz.15.00- 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Notatki wizualne – jak je tworzyć i wykorzystywać na lekcjach w pracy z dziećmi ze SPE – II grupa

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
Godz. 14:00-17:00
Termin kolejnego spotkania: 2.12.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F22. Zespół klasowy – praca z grupą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
godz. 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zastosowanie prawa w praktyce oświatowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F30. By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F24. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F42. Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Termin realizacji: 07.-10.12.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Warsztaty online

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F68. Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty

„Dlaczego dinozaury wymarły? Bo nie chodziły na wdż! Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Bo przecież o dobro dziecka chodzi nam wszystkim… – nauczyciel WDŻ w dialogu z rodzicami

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F9. Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F82. Aby uczeń myślał twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.12.2021
Godz. 9:00-15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F56. Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Odpowiedzialność karna nauczyciela w świetle przepisów prawa karnego oraz Karty Nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F18. Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2022
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F10. Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

F60. Wsparcie zdrowia psychicznego ucznia w praktyce szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2022
Godz. 9:00-15:30
Termin kolejnego spotkania: 24.01.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F49. Grafika rastrowa i wektorowa na potrzeby szkolne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 18.01.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2022
I spotkanie: 4.02.2022r., godziny 15.00- 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.02.2022
Godz. 9:00 - 14:00
Termin kolejnego spotkania: 12.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F47. Uczymy się programować w języku Python

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 15.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F43. Wykorzystanie TIK w szkolnym doradztwie zawodowym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F66. „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 24.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F6. Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F45. Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F25. Chronologiczne łamigłówki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F67. Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F58. Promocja zdrowego stylu życia – wykorzystanie metody projektu lokalnego w działaniach wychowawczych szkoły

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F62. W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 28.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F29. Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F33. Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 10.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F28. Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 09.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F31. Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 09.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F73. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F7. Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F83. Myślenie pytajne sposobem na uczniowską kreatywność

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 11.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F74. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31