Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 26.10.2020
godz.15.00 - 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Inny w podobieństwie i podobny w inności. Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2020
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 26.10 - 04.11.2020.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty online

33. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2020
Pierwsze spotkanie w formie online w dniu 26.10.2020 o godz. 15:00
Termin realizacji:26.10.2020 – 31.05.2021
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy nauczycieli opiekunów samorządu uczniowskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
26.10.2020
godz. od 13.00 do 15.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 oraz z użyciem platformy Moodle i MS Teams
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
26.10.2020
godz. od 15.00 do 17.00
Warsztaty; oferta specjalna

Wychowanie fizyczne online – wybrane zagadnienia dotyczące zdalnego nauczania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2020
godz.15.00- 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Inny w podobieństwie i podobny w inności. Uczeń niesłyszący i słabo słyszący w szkole ogólnodostępnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
27.10.2020
godz. 16.30 – 18.00
seminarium online
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
28.10.2020
Godz. 15.00 -18.15
Warsztaty; oferta specjalna

„Gry i zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
28.10.2020
16.30 – 18.00
seminarium online
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
29.10.2020
godz. od 17.00 do 19.00
spotkanie online
sieć współpracy – spotkanie online na platformie MS Teams

Sieć współpracy dla nauczycieli muzyki „Nowe wyzwania”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
29.10.2020
Pierwsze spotkanie w ramach sieci: 29 października 2020 r. o godz. 13.00.
Termin realizacji: 29.10.2020 – 31.05.2021
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli wychowania fizycznego “Sfera ruchu – współpraca, wspieranie, współdziałanie”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

67. Jak mądrze wyznaczać granice? – praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2020
godz. 15:00 -19:00
Warsztaty

39. Śladami Pólyi – o rozwiązywaniu zadań

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.11.2020
3.11.2020 godz.15.00- 19.00 /5 h/
24.11.2020 godz. 15.00- 17.15 /3h/

Warsztaty; oferta specjalna

Dekoracyjna ceramika użytkowa

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

19. Dyscyplina i ład w klasie, czyli rzecz o zarządzaniu klasą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2020
godz. 15:00 -19:00
Warsztaty

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

15. Cyfrowy przybornik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – jak wykorzystać zasoby edukacyjne w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.11.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty; oferta specjalna

Escape Room – nowa metoda nauczania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

25. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.11.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 12.11.2020
Warsztaty

32. Różne inspiracje w nauczaniu języka polskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

40. Rozumowanie matematyczne w przedmiotach przyrodniczych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2020
Terminy: 07, 14, 21.11. 2020 r. godz. 9.00 - 15.30
28.11.2020 r. godz. 9.00 - 14.00
Kurs nadający uprawnienia

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (II edycja)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

47. Realizacja doradztwa zawodowego na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.11.2020
godz. 14:30 - 19:15
Warsztaty

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.11.2020
godz. 15:00 -19:00
Warsztaty

37. Trendy w nauczaniu matematyki w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2020
godz. 9:00
Termin kolejnego spotkania 21.11.2020r.
Warsztaty

55. Grafika komputerowa w pracy nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty; oferta specjalna

Jak utworzyć wirtualny Escape Room

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

23. Samorządność – proces wychowawczy i formalna struktura uczniowskiej samodzielności

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
17.11.2020
16.30 – 18.00
seminarium online
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2020
godz. 11:30
Konferencja naukowa online

Konferencja naukowa – Aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. Pedagogiczne inspiracje nauczaniem Papieża Jana Pawła II.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

80. Działania innowacyjne środkiem do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

19. „Jestem odpowiedzialny za swoje życie” – kształtowanie dobrych nawyków nastolatka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2020
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 17-23.11.2020 r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty e-learningowe

Oferta specjalna. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne! (gr. 2)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
18.11.2020
16.30 – 18.00
seminarium online
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

2. Dyrektor – kreatorem i przywódcą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
18.11.2020
Godz. 15.00 -17.30
Warsztaty; oferta specjalna

ClassDojo – system poprawy zachowania i motywowania uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

61. Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 26.11.2020
Warsztaty

66. Jak wspierać ucznia z dysleksją

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin drugiego spotkania: 25.11.2020
Warsztaty

79. „Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 20.11.2020
Warsztaty

68. Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.11.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 27.11.2020
Warsztaty

78. Zmierzmy się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.11.2020
godz. 9:00 - 15:30
Termin kolejnego spotkania: 28.11.2020
Warsztaty

56. Moodle – kładka między nauczycielem a uczniem

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Termin kolejnego spotkania: 25.11.2020
Warsztaty

28. Lekcja historii on-line – cyfrowe narzędzia internetowe wspomagające uczenie się historii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

22. Zbudować więź – sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
termin kolejnego spotkania 08.12.2020r.
Warsztaty

45. Prace plastyczne z matematyką w tle

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
24.11.2020
16.30 – 18.00
seminarium online
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 2

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.11.2020
16.30 – 18.00
seminarium online
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 2

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.11.2020
godz.15.00 – 18:00
Warsztaty; oferta specjalna

Nowoczesna edukacja – katecheza w szkole XXI

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.11.2020
godz. 15:00 -18:15
Seminarium

49. Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.11.2020
godz. 15:00 -19:00
Warsztaty

24. Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.11.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

81. „Nie bój się użyć główki, ruszaj na planszówki” – gry edukacyjne w nauczaniu przedmiotowym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.11.2020
godz. 15:00
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.11.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 09.12.2020
Warsztaty

76. „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” – ABC młodego wychowawcy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.11.2020
godz. 9:00
Warsztaty

29. Nie tylko gry i questy, czyli rozwijanie kluczowych kompetencji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.11.2020
godz. 15:00 19:00
Termin kolejnego spotkania: 7.12.2020r.
Warsztaty

51. Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
01.12.2020
godz. 16.30
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli historii – Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.12.2020
godz. 15:00 -19:00
Warsztaty

42. Geografia XXI wieku – jak zaciekawić współczesnego nastolatka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.12.2020
godz. 15:00 -19:00
Termin kolejnego spotkania 10.12.2020
Warsztaty

14. Programowanie krok po kroku w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. 15:00
Termin realizacji: 09.12.2020 – 31.05.2021
Sieć współpracy i samokształcenia

Katecheta kreatywny i wierny

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
09.12.2020
Godz. 15.00 -17.30
Warsztaty; oferta specjalna

Programowanie dla najmłodszych – platforma Code.org

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.01.2021
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

62. Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2021
godz. 15:00 - 19:00
Termin kolejnego spotkania: 11.02.2021r.
Warsztaty

52. Tworzymy interaktywne gry i historyjki w Scratchu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej