Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 25.08.2020
godz. :16.00 – 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS,
otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
Warsztaty online

Wideolekcje – jak budować relacje z uczniami pracując zdalnie.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.08.2020
godz. 13:00 - 16:15
Zajęcia odbywać się będą na platformie Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online

Magia matematyki. Rozmowy o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.08.2020
godz. 9.00- 12.00
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny.
Seminarium; oferta specjalna

Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Przygotowanie do nauki w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.09.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.09.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.09.2020
godz. 15:00 - 18:15
Seminarium

Projektowanie szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego organizacji pracy i kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.09.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.09.2020
godz.: 15:00 - 19:00
Warsztaty

Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.09.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 25.10.2020
Warsztaty

Zmierzmy się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2020
godz. 14:00 - 19:00
Termin kolejnego spotkania 8 i 22.10.2020
Warsztaty

Pierwsze kroki dyrektora w zarządzaniu przedszkolem, szkołą, placówką oświatową

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2020
godz. 15:00 -18:15
Seminarium

Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.09.2020
godz: 15:00 - 19:00
Warsztaty

Wsparcie dziecka i ucznia z orzeczeniem w przedszkolu, w szkole ogólnodostępnej – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.09.2020
godz. 15:00 - 19:00
Termin drugiego spotkania 29.09.2020
Warsztaty

Obserwacja w pracy dyrektora

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2020
godz. 9:00 - 15:30
Termin kolejnego spotkania 3.10.2020
Warsztaty

Programowanie w języku C++

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

Szkoła wobec „infodemii” – kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji i zarządzania nimi na lekcji stacjonarnej i zajęciach zdalnych.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.10.2020
godz. 9.00 - 15.30
Miejsce: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Wykład interaktywny

Złota Piątka czyli kilka prostych rzeczy, które mają w edukacji MOC!

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej