Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 23.09.2019
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 24.09.2019 r. godz. 14.30
Kurs doskonalący

Kurs dla organizatorów wycieczek szkolnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

85. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.09.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania: 1 października 2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

96. Programowanie komputerowe od podstaw

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.09.2019
godz. 15.00
W związku z dużym zainteresowaniem formą proponujemy dodatkowy termin Warsztatów z Informatora - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET - 1.10.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2019
godz. 15.00 - 18.15
Warsztaty oferta specjalna

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania: 1 października 2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

34. Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

73. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego dla 4- letnich liceów ogólnokształcących i 5- letnich techników

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

89. Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 2 października 2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

43. Sprawdzanie wiedzy ucznia. Jak otrzymać szybką informację zwrotną

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2019
godz. 15:00
Warsztaty oferta specjalna

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych z geografii

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 3 października 2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

6. Wykorzystanie diagnozy ucznia w procesie rozpoznawania, zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

86. Kompetencje uczniów a wymagania rynku pracy

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

16. Praktycznie o motywowaniu uczniów

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 11.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

38. Uczę i uczę się doskonale

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2019
godz. 15.00 – 18.15
Seminarium

Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 9.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

Przygotowanie projektu działań w ramach Małopolskiego Projektu “Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

9. Praca z uczniem ze SPE w szkołach ogólnodostępnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

54. Prawa i obowiązki nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

58. Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 15.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

97. Uczymy się programować wizualnie w środowisku Scratch

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.10.2019
godz. 14:30
Kurs

KU-2. Kurs na wychowawcę wypoczynku

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

30. Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

23. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

62. Jak uczyć języka angielskiego w klasach I- III

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 23.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

10. Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze SPE

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 24.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

66. Poznajemy z dziećmi świat sterowania urządzeniami cyfrowymi

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

29. Style i strategie uczenia się uczniów a organizacja pracy z uczniami

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 24.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

35. WebQuest – tworzenie krok po kroku

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

36. Samorząd Uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2019
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty

Gry i zabawy rozwijające przedsiębiorczość i umiejętności matematyczne dzieci w przedszkolu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 29.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

98. Programujemy wizualne w środowisku Scratch na drugim etapie edukacyjnym

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

87. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.10.2019
godz. 14:30
Warsztaty

95. Uniwersalne oprogramowanie do tablic interaktywnych. Technika i metodyka pracy

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

7. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

53. Praktycznie o działaniach innowacyjnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

80. Moje laboratorium

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2019
kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

61. Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2019
godz. 9:00
Warsztaty

65. Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 30.10.2019 r. godz. 15:00
warsztaty

67. Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej – cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2019
godz. 15:00
Seminarium

17. Kształtowanie postaw patriotycznych w szkole – od celebracji do wychowania. Przykłady rozwiązań na lekcję wychowawczą i nie tylko…

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

55. ABC notowania graficznego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

63. Eureka! Odkrywamy świat wokół nas

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

24. Substancje zabronione – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 14.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

27. Naucz dziecko Internetu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

3. Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

20. Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych uczniów

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2019
godz. 9.00
Termin kolejnego spotkania 16.11.2019 r. godz. 9.00
Warsztaty

83. Pierwsze kroki z językiem C++

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

68. Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

33. Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

84. Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 18.11.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

15. Zostań mistrzem dialogu, czyli jak prowadzić rozmowy z wymagającymi rozmówcami?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2019
godz. 9:00
Warsztaty

14. Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

32. Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.11.2019
godz. 14:30
Termin kolejnego spotkania: 27.11.2019 r. godz. 14:30
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

72. Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

39. Projekt edukacyjny w procesie nauczania – uczenia się. Zarządzanie projektem

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

44. Lapbook jako metoda aktywizująca

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2020
Realizacja od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej