Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 26.09.2022
godz.15.00- 18.15.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Wsparcie ucznia z orzeczeniem – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
w godz. 15:00-17:15
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium , oferta specjalna

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (język angielski)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 15:00 – 17:15
Zajęcia odbędą się w formie online z użyciem aplikacji Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Katecheza Maryjna – grupa II

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
Termin realizacji: 29.09.2022 - 31.05.2023
Pierwsze spotkanie stacjonarne odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. w godz. 15.00- 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarne oraz platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

„Aktywny powrót do szkoły” – czyli jak motywować i oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.10.2022
Termin realizacji sieci: 3.10.2022 -31.05.2023
Pierwsze spotkanie stacjonarne odbędzie się w dniu 3.10.2022r. w godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: spotkania stacjonarne oraz z użyciem platformy edukacyjnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli informatyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F68. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F7. Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I– III

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
w godz. 15.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Jestem nowy w szkole. Kilka rad dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F22. O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
Termin realizacji: 4.10.2022 r. w godz. 14.30 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Pogotowie awansowe – jak szybko przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F59. Jak zdrowo żyć? – realizacja projektu przedmiotowego i szkolnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2022
godz. od 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Matura 2023 i 2024 – zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego – poziom podstawowy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2022
godzina 10.00 - 15.45
Miejsce realizacji: Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach, ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim - Harmęże
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja

„Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja a wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości – konferencja metodyczna dla wychowawców i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2022
w godz. 10:00-12:15 (każde spotkanie - 3 godz. dydaktyczne)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarna
Koszt udziału: Istnieje możliwość wpłaty za cały cykl (8 spotkań) w kwocie 650 zł lub zgodnie z tabelą
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
cyklu seminariów dla dyrektorów szkół i przedszkoli

DYREKTOR W SIECI

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy specjalni i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty – cykl czterech spotkań online

F43 Zmysłoplastyka na cztery pory roku – jesień

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F83. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F18. Wychowawca zarządzający klasą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
Termin realizacji: 22.09.2022 – 31.05.2023
Pierwsze spotkanie stacjonarne odbędzie się w dniu 6 października 2022 r. w godz. 14.00-15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarne oraz platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Młodego Dyrektora”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F57. Wizualizacja sposobem wzbogacania przekazu treści edukacyjnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 10:00 – 13:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F4. Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Zabawy plastyczno – sensoryczne dla uczniów w klasach I – III

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Termin drugiego spotkania: 10.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F81. Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F51. Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa – poziom szkolny i użytkownika

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2022
w godz. 15:00 - 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F26. Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2022
w godz. 10.00 – 11.30.
Miejsce realizacji: Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Być świadkiem miłości

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2022
Godz. 9.00 - 15.30
Realizacja zajęć planowana jest od 8.10.2022 w kolejne soboty
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Kurs nadający uprawnienia

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.10.2022
w godz.: 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: Tel. 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych z użyciem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
Termin realizacji: 11.10.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Leporello pomysł na lekturę

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
Termin realizacji: 11.10.2022 r. w godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Innowacyjne nauczanie matematyki”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
Termin realizacji: 11.10.2022r. godz. 15.00-17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak wspierać i pracować z uczniami z Ukrainy w nowym roku szkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
Termin realizacji: 11.10.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja online

Dobrostan czy Niedobrostan? Jak działać w kryzysie i nie tylko

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2022
Godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Edukacja religijna dzieci w młodszym wieku szkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2022
Termin realizacji: 12.10.2022, Godz. 15.00 -16.30
Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole w Żabnie ul. Jagiełly12
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Sieć współpracy i samokształcenia w ramach oferty doradcy metodycznego

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F61. Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2022
Data rozpoczęcia szkolenia: 12.10.2022 r. godz. od 15.00 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Praca metodą projektu na lekcji wychowania fizycznego.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F17. Budowanie wspólnoty klasowej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2022
godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbędą się w formie online z użyciem aplikacji Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium online; oferta specjalna

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F23. O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Kolejne spotkanie w dniu 26.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F33. Praca z tekstem literackim i innymi tekstami kultury przygotowująca do testu historycznoliterackiego w ramach matury z języka polskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F12. Gimnastyka mózgu dla każdego – metody rozwijania wyobraźni i pamięci

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
Termin I spotkania 19.10.2022 r. w godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna oraz z użyciem platformy edukacyjnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Sieć współpracy i samokształcenia

„Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w edukacji przedszkolnej” – sieć współpracy nauczycieli edukacji przedszkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
godz. od 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Rutyny myślenia krytycznego na lekcjach niemieckiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
Termin realizacji: 19.10.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium

Uczeń, bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F25. A można inaczej – pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty

Projekty edukacyjne STEAM na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
Termin realizacji: 19 października 2022 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna

Bezpieczeństwo państwa – działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F40. Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
Termin realizacji: 20.10.2022 r. w godz. 15.00 – 17:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium

Dbam o swoje bezpieczeństwo, uczę się poruszać na drodze

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
Godz. od 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Praca z przypowieściami na katechezie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
Termin I spotkania 20.10.2022 r. w godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna oraz z użyciem platformy edukacyjnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Sieć współpracy i samokształcenia

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w edukacji wczesnoszkolnej” – sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F64. Praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F45. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2022
w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F37. Matematyka nie musi być nudna. Pozwólmy uczniom działać

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F52. Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F35. Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F9. Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2022
w godz.: 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Laboratorium przyszłości – sprawczość ucznia receptą na sukces edukacyjny (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Kolejne spotkanie w dniu: 26.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F14. Zajęcia z klockami LEGO Education

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F84. Wyjdź poza schemat, czyli o przygotowaniu działania innowacyjnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
Termin realizacji: 26. 10.2022 r. godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci a problemy w uczeniu się – oferta specjalna

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
godz.15.00- 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Ocena funkcjonalna – podstawą pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sporządzania WOPFU

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
Termin realizacji: 26 października 2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna

Pierwsza pomoc – postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F31. Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
Termin realizacji: październik – maj 2022
Data rozpoczęcia szkolenia: 26.10.2022, godz. 15:00 – 16:30
Informacje pod numerem telefonu kom.: 604 697 156
Spotkanie odbędzie się stacjonarnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Wychowanie fizyczne z pomysłem” dla nauczycieli szkół podstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
Termin realizacji: 19 października 2022 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna

Bezpieczeństwo państwa – działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 – warsztaty stacjonarne
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2022
w godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty – cykl dwóch spotkań online

F6 Eksperymenty i zabawy badawcze dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2022
w godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Czy STEAM to problem? Projektowe modele nauczania do wykorzystania w „Laboratoriach Przyszłości” (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2022
Termin realizacji: 27.10.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Przygoda z lapbookiem

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2022
w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F53. Przykładowe narzędzia TIK z uwzględnieniem tablic interaktywnych oraz rozszerzonej rzeczywistości, które sprawdzą się na każdym etapie edukacji

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.10.2022
w godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

FAKE NEWS A SZKOŁA? – mechanizmy i przeciwdziałanie (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.11.2022
Godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty stacjonarne
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2022
w godz.: 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Narzędzia TIK i zasoby edukacyjne wspierające nauczyciela w pracy z uczniami w edukacji zdalnej i stacjonarnej (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2022
w godz.: 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

„Giętki umysł”- metody rozwijania myślenia pytajnego i krytycznego (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F28. Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2022
w godz. 15.00 – 19.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Aktywizujące prezentacje edukacyjne – czyli techniki tworzenia i publikacji interaktywnych materiałów edukacyjnych (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2022
godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak skutecznie wdrażać zmiany innowacyjne w szkole?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F50. Testy, quizy i kwestionariusze na zajęciach z doradztwa zawodowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2022
Termin realizacji: 9 listopada 2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna

Edukacja obronna – kształtowanie postaw

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Termin drugiego spotkania: 21.11.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F56. Robotyka, która „styka”. Tworzenie ciekawych projektów i doświadczeń z użyciem płytek rozwojowych oraz robotów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F13. Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Termin drugiego spotkania: 23.11.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F32. Jak przygotowywać uczniów do ustnej matury z języka polskiego?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F38. Zadania maturalne z matematyki, których nie ma w podręcznikach szkolnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
Termin realizacji: 16.11 i 23.11.2022 r. godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarne
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Kurs nadający uprawnienia

Kurs na kierownika wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F1. Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy – o wielokulturowości w polskiej szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F29. Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2022
Rozpoczęcie kursu: 17.11.2022 r. godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389Kurs nadający uprawnienia

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online

Zaburzenia przetwarzania słuchowego u uczniów z problemami w uczeniu się – oferta specjalna

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.11.2022
Termin pierwszych zajęć: 18.11.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F78. Skuteczny nauczyciel i wychowawca, czyli jak realizować prawdziwą edukację, która ma sens

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F15. By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2022
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w kl. IV – VIII

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30