Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 17.04.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć czerwiec 2024
Zajęcia w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.04.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć czerwiec 2024 - OTWARCIE KURSU UZALEŻNIONE JEST OD WYMAGANEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ
Zajęcia zorganizowane będą stacjonarnie w piątki i soboty
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs nadający uprawnienia

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.04.2024
Nowy termin rozpoczęcia kursu: 15.05.2024 r. godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs nadający uprawnienia

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.04.2024
Termin realizacji: 17.04.2024 r. godz.14.00- 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja

„Rozwój daje moc”. Niekonwencjonalne rozwiązania pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.04.2024
Termin realizacji: 17.04.2024 r. godz. 15:00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie; On-Line Platforma Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Metoda narracji w wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży na lekcjach religii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
17.04.2024
Termin realizacji: 17.04.2024 r. Godz. 15.00 -18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.04.2024
Termin realizacji: 18.04.2024 r. w godz. 14.30 -17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: Konferencja odbywać się będzie w formule hybrydowej – stacjonarnie MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 oraz na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja hybrydowa

Apetyt na antyk– inspiracje edukacyjne dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.04.2024
w godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium

F77. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.04.2024
Termin realizacji: 20.04.2024 r. w godz. 12:00-15:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

„Budowanie Myślącej Klasy na lekcjach matematyki”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2024
Termin realizacji: 22. 04.2024 r. w godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarne
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Awans zawodowy nauczyciela – analiza przypadków

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2024
godzina 15.30 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja online

Trudna sztuka oceniania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2024
Termin realizacji: 23.04.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu laboratoriów przyszłości

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2024
Termin realizacji: 23.04.2023 r. godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Co nauczyciel o prawie wiedzieć powinien – krótki instruktaż przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2024
w godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium

F68. Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2024
w godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji : stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F53. Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów – w kierunku budowania zasobów osobistych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
Termin realizacji: 24.04.2024, godz. 14.30 – 16.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Teren miejscem aktywności ruchowej ucznia – edycja I

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
Data rozpoczęcia szkolenia: 24.04.2024 r., godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w hali sportowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie, ul. ks. Skorupki 9, 33-100 Tarnów
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Fitness – trening zdrowotny na lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
środa w godz. od 15.30 do 19.40
Konferencja odbędzie się online.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i inni zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja online

ZŁAP ODDECH! ZIELONO MI! w ramach III MAŁOPOLSKIEGO FORUM PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
Data rozpoczęcia szkolenia: 24.04.2024 r., godz. 15:00 do 16:30
Zajęcia w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Gry i zabawy atrakcyjną formą prowadzenia lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
Termin realizacji: 24.04.2024 r. godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
Termin realizacji: 24.04.2024 godz. 15:00 – 17:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Problemy i wyzwania współczesnej katechezy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.04.2024
Data szkolenia: 24.04.2024, godz. od 15:00 do 16:30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

„Językowy Rubik’s Cube: Jedno zdanie, nieskończone możliwości zastosowania”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Profilaktyka szkolna wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Technologiczne pułapki – jak zapobiegać i nie ulec?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.04.2024
Data rozpoczęcia szkolenia: 25.04.2024 r.
Czas trwania szkolenia – godz. 15.00 – 16.30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Teatrzyk KAMISHIBAI w edukacji włączającej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.04.2024
Termin realizacji: 25.04.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Kreatywne przygotowania do Dnia Mamy i Taty

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.04.2024
Termin realizacji: 25.04.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Modelowanie obiektów 3D z użyciem aplikacji Blender

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.05.2024
Termin realizacji: 07.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak uzyskać awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.05.2024
Termin realizacji: 08.05.2024 r. w godz. 15.30 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Uwaga i słuch w dziecięcej rzeczywistości: ćwiczenia, zabawy rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.05.2024
Data szkolenia: 08.05.2024 r. w godz. od 15:00 do 16:30
Warsztaty stacjonarne odbywać się będą na sali gimnastycznej i boisku wielofunkcyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Metodyka nauczania biegów średnich i długich oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych na zajęciach wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.05.2024
Termin realizacji: 9.05.05.2024 r. w godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Wycieczka edukacyjna – jak ciekawie i efektywnie przygotować wycieczkę klasową?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.05.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty

Przyrodnicze inspiracje plastyczne – lato

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.05.2024
Termin realizacji: 9.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Ocenianie kształtujące. Informacja zwrotna, która pomaga uczniowi się uczyć a nie być nauczanym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.05.2024
Termin realizacji: 09.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.20
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Rozprawka w szkole podstawowej – vademecum nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.05.2024
Termin realizacji: 13 i 15.05.2024 r. w godz. 15.30 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Opowieści robotów i wykorzystanie AI w Storytellingu Czyli wyprawa po „klucz” do uczenia i aktywizacji ucznia przy realizacji projektów STEAM-owych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.05.2024
Termin realizacji: 13.05.2024 r. w godz. 15.00 – 16. 35
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium online; oferta specjalna

Storytelling jako metoda nauczania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.05.2024
Termin realizacji: 13. 05. 2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: zdalnie (za pomocą aplikacji MS Teams)
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AIEkspres. Podróż do przyszłości edukacji”

W jakim języku mówi sztuczna inteligencja? Narzędzia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.05.2024
Termin realizacji: 14.05.2024 r. w godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Wykorzystanie zasobów GeoGebry online na lekcjach matematyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.05.2024
Termin realizacji: 14.05.2024 r. godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Historia w kolorach kontynuacja projektu „Biało-Czerwona dla przedszkolaka”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.05.2024
Termin realizacji: 14.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Ocenianie kształtujące. Jak oceniać by uczeń się uczył? – efektywne formułowanie celów i kryteriów oceniania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.05.2024
w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak rozmawiać z rodzicami o trudnych problemach edukacyjno – wychowawczych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.05.2024
Termin realizacji: 15.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.20
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium online; oferta specjalna

Obserwacja w nadzorze pedagogicznym – okiem praktyka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Walka o pamięć. Jak uczyć o przeszłości w zgodzie z prawdą historyczną?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.05.2024
Data szkolenia: 16.05.2024 r. w godz. 15.00 –16.30
forma realizacji online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Jak współpracować z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.05.2024
Termin realizacji: 16.05.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Sztuczna inteligencja wsparciem dla nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.05.2024
Termin realizacji: 16.05.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Podsumowanie pracy pedagoga specjalnego. Jak skonstruować sprawozdanie?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.05.2024
Termin realizacji: 16.05.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Czym jest Pozytywna Dyscyplina i jak ją wprowadzać?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.05.2024
Termin realizacji: 17.05.2024 r. godz. 15.00-17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online w oparciu Platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Organizacja nauki uczniów z Ukrainy – zmiany w przepisach

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2024
Termin szkolenia: 18.05.24 (tj. sobota) w godzinach: 09:00 do 15:00
Miejsce: Centrum Edukacji przyrodniczo leśnej w Jastrzębi
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Wiosna w przyrodzie w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.05.2024
Termin realizacji: 20.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Metoda STEAM na lekcji geografii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.05.2024
Termin realizacji: 21.05.2024 r. w godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Poznaj mocne strony ucznia, jego preferencje i zainteresowania – narzędzia i metody pomocne do efektywnej pracy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.05.2024
Termin realizacji: 21.05.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć rozbudzanie motywacji wewnętrznej uczniów do uczenia się

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.05.2024
godzina 15.00 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja online

Czytelnictwo w świecie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.05.2024
Termin realizacji: 21.05.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak przygotować i wdrożyć w szkole innowacje z użyciem sprzętu Laboratoriów przyszłości

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.05.2024
Termin realizacji: 22.05.2024 r. w godz. 15.30 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Zabawy Fundamentalne i ich wpływ na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.05.2024
Termin realizacji: 22.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Wirtualne zbiory i archiwa – wsparciem dydaktycznym dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.05.2024
w godz. od 15:00 do 18:15
Konferencja będzie prowadzona hybrydowo: online z MCDN Ośrodek w Tarnowie i stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Tarnowie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się do SRS otrzymają link z dostępem do platformy MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja hybrydowa

Folklor, swoiste piękno, potencjał tradycji – edukacja i terapia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.05.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych i inni zainteresowani nauczyciele objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Seminarium online;

W rytmie dwóch serc- macierzyństwo i ojcostwo

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.05.2024
Data rozpoczęcia szkolenia: 22 .05.2024 r. godz. od 14.30 do 16.00
Warsztaty online na platformie Microsoft Teams. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Planowanie i realizacja lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.05.2024
Termin realizacji: 22.05.2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty online

Jak szybko przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.05.2024
Termin realizacji: 23.05.2024 r. w godz. 10.00 – 14.00
Miejsce realizacji: Bazylika Mniejsza w Tuchowie
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty

Pozwolić się kształtować przez Słowo Boga i rozpoznać w Nim fundament świadectwa na lekcjach religii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.05.2024
Data szkolenia: 23.05.2024 r.
Czas trwania szkolenia – godz. 15.00 –16.30
Zajęcia w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Od edukacji przyrodniczej do pasji odkrywania i doświadczania przyrody w edukacji włączającej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.05.2024
Termin realizacji: 23.05.2024 r. w godz. 9.30 – 14.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie - stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
seminarium w ramach Sieci Dyrektorów

Stosunek pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach niepublicznych lub publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd – interpretacje oraz praktyczne wskazówki”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.05.2024
Termin realizacji: 28.05.2024 r. w godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Wzmacnianie i świadome budowanie pozytywnych emocji – przykłady strategii i ćwiczeń

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Bunt czy depresja nastolatka z perspektywy wychowawcy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.06.2024
Termin realizacji: 10.06.2024 r. w godz. 9.00-16.00
Miejsce realizacji: Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – Wierzchosławice 698
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konkurs historyczny w formie gry terenowej

„W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO ZDJĘCIA”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.08.2024
Formy doskonalenia dla zespołów nauczycieli na zamówienie dyrektora szkoły/placówki oświatowej realizowane są w siedzibie szkoły/placówki lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Programy takich szkoleń są uzgadniane z Zamawiającym oraz dostosowane do potrzeb i oczekiwań szkoły/placówki oświatowej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Szkolenia zespołów nauczycieli

Propozycje tematów szkoleń zespołów nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 realizowanych przez Ośrodek w Tarnowie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
arrow
Facebook
YouTube