Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 01.06.2020
godz. 15:00
Warsztaty online na platformie Moodle

Jak stworzyć własny program nauczania? – Grupa II

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.06.2020
Zajęcia prowadzone w trybie online w dniach od 3.06.2020r. do 10.06.2020r.
szkolenie online

Wykorzystanie dysku Google w zdalnym nauczaniu matematyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.06.2020
godz. 16.00 - 19.00
Szkolenie online
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
warsztaty online

Narzędzia i metody poprawiające skuteczność i atrakcyjność zajęć online

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.06.2020
godz. 14.30 – 18.30
Konferencja przeprowadzona zostanie zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja online

Matematycznie połączeni. O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.06.2020
godz. 15.30 – 17.15 szkolenie online
Warsztaty online

Talenty w edukacji – wykorzystanie indywidualnych predyspozycji ucznia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.06.2020
godz. od 15:00 do 16:30
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Szkolna codzienność w niecodziennej sytuacji – roczne ocenianie uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.06.2020
Termin: 4 - 9.06.2020
warsztaty online na platformie Moodle

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – zdalnie i stacjonarnie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.06.2020
godz. od 14.00 do 15.30
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Pomysł, wdrażanie i realizacja innowacji pedagogicznej – aspekt prawny i praktyczny

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2020
Termin realizacji: 08.06.2020 godz. 15.00 – 16.30; MS Teams (2 h dyd.)
08.06 (od godz.16.30) – 15.06.2020 (do 23.55); zajęcia asynchroniczne na platformie edukacyjnej Moodle (3 h dyd.)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Projekt edukacyjny w procesie nauczania-uczenia się. Rola nauczyciela jako koordynatora projektu.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2020
godz. 15.00 – 17.15 szkolenie online w oparciu o aplikację MS Teams
warsztaty online

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń niesłyszący i słabo słyszący w klasie szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.06.2020
godz. 12.00 – 15.00 szkolenie online w oparciu o aplikację MS Teams
warsztaty online

Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
szkolenie online w dniach 15,16,17. 06.20r., godz. 15.00 - 20.00
warsztaty online

eduScrum czyli nowoczesny sposób na lekcje

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
godz. 15.00 – 19.00
szkolenie online w oparciu o aplikację MS Teams
warsztaty online

Czy znasz prawo oświatowe?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.06.2020
godz. od 15.00 do 16.30
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Jak prawidłowo sporządzić protokół zebrania rady pedagogicznej w wersji papierowej i elektronicznej?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.06.2020
godz. 15. 00 -19.00 szkolenie online
warsztaty online

Jak zmotywować niezmotywowanych online i offline?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.06.2020
godz. od 15.00 do 17.15
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Trudności nastolatków w dobie koronawirusa

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.06.2020
godz. 15:00 - 18:15
Zajęcia odbywać się będą na platformie Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online

Magia matematyki. Rozmowy o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.06.2020
23.06.2020 godz. 15.00 – 17.15; MS Teams (3 h dyd.)
23.06 (od godz.17.15) – 29.06.2020 (do 23.55); zajęcia asynchroniczne na platformie edukacyjnej Moodle (3 h dyd.)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Uczeń – świadomy i krytyczny odbiorca mediów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej