Najbliższe wydarzenia edukacyjne

23.08.2022
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół oraz nauczyciele zainteresowani tematyką seminarium
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Specjaliści w przedszkolu i szkole oraz inne zmiany w oświacie od 1 września 2022 roku – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.08.2022
w godz.: od 11.30 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty; oferta specjalna

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy szkoły

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.08.2022
w godz. 13.00-14.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych (Miasto Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wielicki)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
spotkanie informacyjne

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – gr. III

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.08.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
spotkanie informacyjne (oferta specjalna)

Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 roku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
29.08.2022
godzina 12.00 - 13.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych z powiatów: chrzanowski, oświęcimski, suski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
spotkanie informacyjne online

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – (gr. I)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej