Najbliższe wydarzenia edukacyjne

23.08.2021
od 10.30 do 13.00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Statystyka opisowa w praktyce – grupa II – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.08.2021
godzina 12.30 - 15.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
warsztaty online

Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego? – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.08.2021
w godz. od 16.30 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Na dobry początek – planowanie pracy nauczycieli wdż oraz współpracy z doradcą metodycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.08.2021
godzina 12.30 - 15.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
warsztaty online

Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.08.2021
od 10.00 do 13.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium online

Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego (gr. I)- Akademia Zarządzania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej