Najbliższe wydarzenia edukacyjne

22.04.2021
godz. 16.30-18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
warsztaty

Power Point jakiego nie znasz! Nieoczywiste funkcje popularnego narzędzia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.04.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
seminarium

Jak efektywnie wykorzystać TIK na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej? Część II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.04.2021
w godz. 15.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic.
warsztaty

Jak pomóc uczniowi się uczyć? Rozwijanie procesów myślowych w toku zajęć edukacyjnych – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.04.2021
w godz. 15.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty on-line

Jak pomóc uczniowi się uczyć? Rozwijanie procesów myślowych w toku zajęć edukacyjnych – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2021
godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Warsztaty online

Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń(wypadków masowych i katastrof) w nauczaniu Edukacji dla Bezpieczeństwa a zgodność z podstawą programową

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej