Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 20.01.2021
Nabór zamknięty. Zapraszamy na kolejna edycję.
godzina 15.00 -18.15
zajęcia prowadzone zdalnie na platformie edukacyjnej MS Teams
Seminarium online

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2021.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
20.01.2021
22.01.2020
Adresat: nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
seminarium

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.01.2021
godz. od 15:00-16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
warsztaty

Propozycje aktywnych lekcji z wychowania fizycznego w czasie zdalnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.01.2021
godzina 16.00-19.15
Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie edukacyjnej MS Teams
Seminarium online

Oferta specjalna. „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 3

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej