logotypy projektowe

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Lider projektu:
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Realizatorzy projektu:
Departament Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na stawach 1, 30-107 Kraków
Partner projektu:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Działanie projektowe są realizowane w okresie od  01.01.2023 r. do 30.06.2026 r.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

W ramach projektu przydzielono dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli następujące zadania:

 1. Opracowanie analizy dotyczącej doradztwa metodycznego w szkołach,
 2. Badanie kondycji psychicznej młodzieży i nauczycieli,
 3. Stworzenie i prowadzenie ”bazy” dla nauczycieli kształcenia zawodowego i dyrektorów szkół branżowych, w której będą˛ zamieszczane oferty pracodawców gotowych przyjąć nauczycieli na szkolenia branżowe,
 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących metodycznych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 6. Prowadzenie forum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów językowych dla nauczycieli szkół zawodowych,
 8. Organizacja i prowadzenie Centrum Metodycznego dla Doradców Zawodowych,
 9. Organizacja konferencji dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego , w tym na rzecz szkolnictwa zawodowego, uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych,
 10. Przeprowadzenie cyklicznego konkursu pn.”Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej ojczyźnie”,
 11. Realizacji kursów doskonalących dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pn.: Start-upy, innowacje, zarządzanie zespołem– jak pobudzać postawy przedsiębiorcze uczniów?”
 12. Organizacja Kongresów Doradztwa Zawodowego
 13. Przygotowanie bazy z podcastami, webinarami i innymi formami wspierającymi doradztwo zawodowe z wykorzystaniem technik umożliwiających pracę na odległość.

Centrum Metodyczne dla Doradców Zawodowych:
nauczyciel-konsultant Bogusława Bebak, b.bebak@mcdn.edu.pl, tel.: 33 844 43 14 w. 40,
nauczyciel-konsultant Mariusz Stinia, m.stinia@mcdn.edu.pl , tel.: 510 090 264,

Osoby do kontaktu:

Dariusz Iwaszko, d.iwaszko@mcdn.edu.pl, tel. 789 076 782,
Jerzy Kala, j.kala@mcdn.edu.pl, tel. 789 077 073.

arrow
Facebook
YouTube