Projekt Cokleeco (pol.: Mak) – (z angielskiego COmmon KnowLEdge between Education and Company – szerzenie wzajemnej wiedzy pomiędzy systemem edukacji a przedsiębiorstwami) w ramach programu Erasmus+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji, realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.

  Cel projektu Promowanie i aktualizacja obustronnej wiedzy pomiędzy przedstawicielami systemu edukacji a przedsiębiorcami oraz rozwijanie współpracy między tymi dwoma sferami poprzez opracowanie programów szkoleń dostosowanych do realiów poszczególnych regionów partnerskich. Partnerzy projektu W przedsięwzięciu uczestniczy 9 partnerów wywodzących się ze środowiska edukacyjnego i biznesowego, reprezentujących 5 państw: FREREF (Francja) – Fundacja Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacja i Kształceniem Zawodowym, która jest koordynatorem projektu, MCDN (Polska) – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ENSE (Hiszpania) – Departament ds. Edukacji Regionu Katalonii, Medef Rhône-Alpes (Francja) – Związek Zawodowy Pracodawców Francuskich, Rektorat Grenoble (Francja) – instytucja regionalna zajmująca się edukacją w Regionie Rodan Alpy, CCGPE-DGEO (Belgia) – Departament ds. Projektów MEN federacji walońskiej, Bruksela Cofindustria Emilia-Romagna (Włochy) – Związek Zawodowy Pracodawców Sektora Przemysłowego w Regionie Emilie-Romagne. Unimore (Włochy) – Uniwersytet w Modenie-Emilie-Romagne FPE (Belgia) – Fundacja na rzecz kształcenia, pracuje na rzecz zbliżenia środowiska edukacyjnego i biznesowego we francuskojęzycznej części Belgii Uczestnicy projektu 90 nauczycieli uczestniczących w modułach 60 osób reprezentujących środowisko przedsiębiorców 150 uczniów biorących udział w działaniach pilotażowych Wypracowanie rezultatu pracy intelektualnej 1. – Innowacyjne praktyki w zakresie relacji szkoła-przedsiębiorstwo październik 2016 – wrzesień 2017 Rezultat pracy intelektualnej 1. składa się z trzech działań: 1. Przygotowanie przewodnika opisującego metodologię dokumentowania innowacyjnych praktyk współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami. 2. Przygotowanie repozytorium innowacyjnych praktyk. 3. Analiza i synteza innowacyjnych praktyk. Wypracowanie rezultatu pracy intelektualnej 2. –  Opracowanie i testowanie ścieżki kształcenia na potrzeby nauczycieli zawodu i osób reprezentujących środowisko przedsiębiorców sierpień  2017 – maj 2019 Rezultat pracy intelektualnej 2. składa się  z 5 działań: 1. Przygotowanie prototypu ścieżki kształcenia. 2. Opracowanie koncepcji i testowanie lokalnych ścieżek kształcenia. 3. Opracowanie koncepcji europejskiej ścieżki kształcenia. 4. Eksperymentalne wdrożenie europejskiej ścieżki kształcenia. 5. Opracowanie koncepcji i wdrażanie działań pilotażowych skierowanych do uczniów i młodych osób kształcących. Wypracowanie rezultatu pracy intelektualnej 3.  –  Kapitalizacka efektów realizacji dwóch wcześniejszych rezultatów pracy intelektualnej listopad 2018 – sierpień 2019 Rezultat pracy intelektualnej 3. składa się z 4 działań: 1. Opracowanie przewodnika nt tworzenia partnerstwa szkoła-przedsiębiorstwo. 2. Przygotowanie dokumentu prezentującego wnioski z eksperymentalnego wdrażania ścieżek kształcenia i działań pilotażowych. 3. Opracowanie zaleceń i rekomendacji. 4. Konferencja końcowa.