Projekt Cokleeco (pol.: Mak) – (z angielskiego COmmon KnowLEdge between Education and Company – szerzenie wzajemnej wiedzy pomiędzy systemem edukacji a przedsiębiorstwami) w ramach programu Erasmus+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji, realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Cel projektu
Promowanie i aktualizacja obustronnej wiedzy pomiędzy przedstawicielami systemu edukacji a przedsiębiorcami oraz rozwijanie współpracy między tymi dwoma sferami poprzez opracowanie programów szkoleń dostosowanych do realiów poszczególnych regionów partnerskich.

Partnerzy projektu
W przedsięwzięciu uczestniczy 9 partnerów wywodzących się ze środowiska edukacyjnego
i biznesowego, reprezentujących 5 państw:
FREREF (Francja) – Fundacja Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacja
i Kształceniem Zawodowym, która jest koordynatorem projektu,
MCDN (Polska) – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ENSE (Hiszpania) – Departament ds. Edukacji Regionu Katalonii,
Medef Rhône-Alpes (Francja) – Związek Zawodowy Pracodawców Francuskich,
Rektorat Grenoble (Francja) – instytucja regionalna zajmująca się edukacją w Regionie Rodan Alpy,
CCGPE-DGEO (Belgia) – Departament ds. Projektów MEN federacji walońskiej, Bruksela
Cofindustria Emilia-Romagna (Włochy) – Związek Zawodowy Pracodawców Sektora Przemysłowego w Regionie Emilie-Romagne.
Unimore (Włochy) – Uniwersytet w Modenie-Emilie-Romagne
FPE (Belgia) – Fundacja na rzecz kształcenia, pracuje na rzecz zbliżenia środowiska edukacyjnego i biznesowego we francuskojęzycznej części Belgii

Uczestnicy projektu
90 nauczycieli uczestniczących w modułach
60 osób reprezentujących środowisko przedsiębiorców
150 uczniów biorących udział w działaniach pilotażowych

Wypracowanie rezultatu pracy intelektualnej 1. – Innowacyjne praktyki w zakresie relacji szkoła-przedsiębiorstwo
październik 2016 – wrzesień 2017
Rezultat pracy intelektualnej 1. składa się z trzech działań:
1. Przygotowanie przewodnika opisującego metodologię dokumentowania innowacyjnych praktyk współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami.
2. Przygotowanie repozytorium innowacyjnych praktyk.
3. Analiza i synteza innowacyjnych praktyk.

Wypracowanie rezultatu pracy intelektualnej 2. –  Opracowanie i testowanie ścieżki kształcenia na potrzeby nauczycieli zawodu i osób reprezentujących środowisko przedsiębiorców
sierpień  2017 – maj 2019
Rezultat pracy intelektualnej 2. składa się  z 5 działań:
1. Przygotowanie prototypu ścieżki kształcenia.
2. Opracowanie koncepcji i testowanie lokalnych ścieżek kształcenia.
3. Opracowanie koncepcji europejskiej ścieżki kształcenia.
4. Eksperymentalne wdrożenie europejskiej ścieżki kształcenia.
5. Opracowanie koncepcji i wdrażanie działań pilotażowych skierowanych do uczniów i młodych osób kształcących.

Wypracowanie rezultatu pracy intelektualnej 3.  –  Kapitalizacka efektów realizacji dwóch wcześniejszych rezultatów pracy intelektualnej
listopad 2018 – sierpień 2019
Rezultat pracy intelektualnej 3. składa się z 4 działań:
1. Opracowanie przewodnika nt tworzenia partnerstwa szkoła-przedsiębiorstwo.
2. Przygotowanie dokumentu prezentującego wnioski z eksperymentalnego wdrażania ścieżek kształcenia i działań pilotażowych.
3. Opracowanie zaleceń i rekomendacji.
4. Konferencja końcowa.

arrow
Facebook
YouTube