Najbliższe wydarzenia edukacyjne

26.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.01.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
seminarium

Zabawy matematyczne w przedszkolu – część I

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.01.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
warsztaty online

Wdrażanie podstawy programowej a przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – Grupa III

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
godz. od 16.30 do 18.45 - REKRUTACJA DODATKOWA - II spotkanie Sieci
Zajęcia odbywać się będą przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, krakowski ziemski
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
warsztaty

„Kiedy jest smutno, to kocha się zachody słońca”- uskrzydlają, zasmucają, są w nas – emocje. Oswajanie emocji na lekcjach wdż

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy 27.01.2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
seminarium

Lekturowe szaleństwo, czyli metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego. Teatrzyk kamishibai, stacje zadaniowe. Grupa II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wykorzystanie platformy „WAKELET” do tworzenia cyfrowej pracy projektowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.02.2021
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Lekcja z Quizizz i kodami QR

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wizer.me bez tajemnic 10.02.2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 1

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 1

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.02.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wykorzystanie platformy „WAKELET” do tworzenia cyfrowej pracy projektowej 12.02.2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2021
w godz.: od 17.45 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkoły podstawowej Archidiecezji Krakowskiej
warsztaty online

Metody aktywizujące w katechezie online przy użyciu platformy MS Teams gr.3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
seminarium

Zabawy matematyczne w przedszkolu – część II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2021
od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
warsztaty

Wychowanie Fizyczne – kreatywny nauczyciel=twórczy uczeń (II grupa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2021
w godz. od 16.00. do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
warsztaty

„Mandalorianin”, czyli jak aktywizować uczniów na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2021
w godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym
w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 17.02.2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
warsztaty

Odwrócona lekcja online – Grupa I

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2021
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Lekcja z Quizizz i kodami QR – 18.02.2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
warsztaty

Odwrócona lekcja online – Grupa II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.02.2021
w godz.: od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
seminarium online

Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki gr.5

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
warsztaty

„Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie.”/E.E.Schmitt/- oswajamy dzieci na lekcjach wdż z niepełnosprawnością, chorobą, rzeczywistością przemijania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.02.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.02.2021
w godz. 16:30-18:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
seminarium

Teoria koloru. Część 1: Wprowadzenie do zagadnienia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.02.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 25.02.2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.02.2021
w godz. 16:15-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
warsztaty

Twórz świetne materiały wizualne w Canvie! Warsztaty dla początkujących

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.02.2021
od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
warsztaty

„Po pierwsze: ĆWICZYMY!”, czyli skuteczne motywowanie na WF

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej