Najbliższe wydarzenia edukacyjne

28.09.2020
godz. 16:30-18:00
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, Kraków, ul. Mirtowa 2
warsztaty

Tablica interaktywna i mikroskop cyfrowy na lekcjach biologii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2020
godz. 16:00 - 18:15
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1

Co niezbędne, co konieczne, a co może poczekać- podstawa programowa na lekcjach wdż wobec aktualnych wyzwań

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2020
godz. 15:00-18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
sieć

Indywidualizacja pracy na lekcjach języka polskiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
01.10.2020
godz. 15:30 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
warsztaty

Spotkanie z doradcą metodycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.10.2020
godz. 15:30-18:30
Zajęcia odbywać się będą w auli Zespołu Szkół nr3 im. A. Kocjana, Olkusz ul. Fr. Nullo 32
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
warsztaty

Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w warunkach rygorów sanitarnych związanych z pandemią COVID – 19

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.10.2020
godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych Edukacji dla Bezpieczeństwa województwo małopolskie
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.10.2020
godz. 16:00-19:00 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
sieć współpracy

Sieć religia – nowe wyzwania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.10.2020
godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
warsztaty

Odpowiedzieć, pomóc zrozumieć, nie skrzywdzić – trudne zagadnienia i trudne pytania na lekcjach wdż

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.10.2020
godz. 16:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jeżówce.
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowskim i proszowickim
warsztaty

Diagnoza ucznia z języka polskiego? Tak

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.10.2020
godz. 16:30 - 18:45 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
sieć współpracy

Poruszyć, zaskoczyć, rozbawić, zainspirować – Pomysły na ciekawe lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.10.2020
godz. 15:00-17:00 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w szkole podstawowej z powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego i limanowskiego.

sieć

Sieć nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. 15:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych Edukacji dla Bezpieczeństwa województwo małopolskie
warsztaty

Jak odczarować ucznia po zdalnym nauczaniu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej