Najbliższe wydarzenia edukacyjne

24.01.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Edukacja architektoniczno-urbanistyczna na lekcjach geografii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 6, ul. Ogrodowa 7, Myślenice
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2022
w godz. od 17.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Praca indywidualna z dzieckiem w przedszkolu – praktyczne rozwiązania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2022
w godz. 10.00-12.15
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Power Point jakiego nie znasz! Cz.1 warsztaty dla początkujących

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.01.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Planowanie rodziny metodą Birmingham

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.01.2022
godz. od 14.00 do 17.45
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (DM)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2022
w godz.: 15.45 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2022
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Inspirować? Ale jak? –wybrane narzędzia i materiały multimedialne w pracy nauczyciela polonisty

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Realizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem indywidualizacji procesu dydaktycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Sprawni, silni i zdrowi”, czyli wsparcie dla lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Metody aktywizujące na lekcjach biologii i przyrody – grupa 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.02.2022
w godz. 16.00 – 19.15
Zajęcia odbywać się będą online w aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Umuzykalnienie metodą Carla Orffa

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.02.2022
w godz. od 10:00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: Nauczyciele Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Synod w Kościele cz. II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.02.2022
w godz. od 17.45 do 20.00
Adresaci: nauczyciele Archidiecezji Krakowskiej
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Synod w Kościele (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.02.2022
w godz.: 16.30 do 18.45
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zajęcia terenowe i geoturystyka na lekcjach geografii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak wspomagać dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 1

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego, oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wymagań

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Praca z uczniem zdolnym ruchowo na wychowaniu fizycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.02.2022
w godz. 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kreatywne pomysły – angażujemy zmysły! Lutowe pudełko inspiracji

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Siła fotograficznej opowieści – o fotoreportażu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Plan motywacyjny dla nauczyciela wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Gdy życie boli… – lekcje wdż a trudne doświadczenia dzieci i młodzieży

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wykorzystanie TIK na lekcjach biologii i przyrody

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2022
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Multimedialna ewaluacja na lekcji języka polskiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ja i Ty to razem My czyli o rozwijaniu umiejętności współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ekorozwój i edukacja krajobrazowa w nauczaniu geografii z wykorzystaniem metody problemowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zabawy z literami, czy nauka czytania w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Twórcze i kreatywne lekcje z dziełem literackim w roli głównej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w procesie motywacji szkolnej uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Projekt edukacyjny jako sposób na osiąganie celów zawartych w podstawie programowej i przykład innowacji pedagogicznej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole podstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jak odnaleźć się w gąszczu trudnych pytań na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Z Froeblem zabawa to świetna sprawa! – Pedagogika Freblowska w wychowaniu przedszkolnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.03.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31