Najbliższe wydarzenia edukacyjne

23.03.2020
Termin realizacji: od 30 marca do 9 kwietnia 2020 r.-
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!

I spotkanie sieci na platformie Moodle 30.03.2020 - dla osób które nie uczestniczyły w szkoleniu stacjonarnym o tej tematyce w terminie 16.03.2020
W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia- „Jak przygotować się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego?”- I spotkanie sieci na platformie Moodle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Działanie na platformie Moodle rozpoczynamy 23.03.2020 - Nabór trwa !

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie.
Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia: Zdalne nauczanie języka polskiego – metody i narzędzia

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
2 kwietnia 2020 r. godz. 16.00 – 17.30
I spotkanie sieci na platformie Moodle - Nabór trwa !

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie.
Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Praca doradcza wychowawcy oddziału z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych on line”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Termin realizacji: 30.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle - Nabór trwa !

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie.
Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – „Fabryka pomysłów w wirtualnej bibliotece”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Termin realizacji: 25.03.2020
Działanie na platformie Moodle rozpoczynamy 25.03.2020 - Nabór trwa !

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
Sieć współpracy i samokształcenia

Bezpłatne zasoby i serwisy internetowe w zdalnym nauczaniu Informatyki, II-go etapu edukacyjnego – Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Termin realizacji: 30.03.2020 r
I spotkanie sieci na platformie Moodle - Nabór trwa !

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia- Narzędzia do zdalnego nauczania historii na 2 etapie edukacyjnym – Oferta Specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Termin realizacji: 30.03.2020 r.
I spotkanie sieci na platformie Moodle - Nabór trwa !

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia- Narzędzia do zdalnego nauczania języka angielskiego na 2 i 3 etapie edukacyjnym – Oferta Specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Termin realizacji: 06.04.2020 r.
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!


W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń.
Sieć współracy i samokształcenia

„Przygotowanie lekcji nauczania zdalnego z wykorzystaniem darmowej aplikacji on-line”- Oferta specjalna- Grupa 1

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Termin realizacji : 01.04.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń.

Sieć współpracy i samokształcenia

„Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego” – Sieć współpracy i samokształcenia- Grupa 1

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2020
Termin realizacji: 26-31.03.2020 r.
Spotkanie sieci na platformie Moodle

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się.

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Programowanie w szkole podstawowej”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
31.03.2020
Termin realizacji: 15.04.2020 r
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!


W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń.
Sieć współpracy i samokształcenia

Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego – Sieć współpracy i samokształcenia- Grupa 2

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
31.03.2020
Termin realizacji: 22.04.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie.
Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń.
Sieć współpracy i samokształcenia

Przygotowanie lekcji nauczania zdalnego z wykorzystaniem darmowej aplikacji on-line- Sieć współpracy i samokształcenia- Grupa 2

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej