Najbliższe wydarzenia edukacyjne

28.09.2020
godzina 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia- Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
28.09.2020
godzina 14.00 – 16.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2020
godz. 15.30 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli klas IV-VIII wykorzystujących TIK w swojej pracy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
30.09.2020
godz. 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy- spotkanie organizacyjne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
30.09.2020
godzina 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia- Praca z uczniem zdolnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
30.09.2020
godzina 14.00 – 16.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
01.10.2020
godz. 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Lekcje z Jackiem Kaczmarskim”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
06.10.2020
godz. 14.00-16.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Sieć współpracy i samokształcenia

„Godziny polskiego” dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych – spotkanie organizacyjne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2020
godz. 15.30 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta Specjalna. Sieć nauczycieli klas I-III wykorzystujących TIK w swojej pracy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej