Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 23.09.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

47. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego – gr. II

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2019
godz 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 02.10.2019 godz.14.00 - 17.10
Warsztaty

38. Uczę i uczę się doskonale

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.10.2019
Bezpłatne spotkanie organizacyjne, godz. 15.00-18.10
Termin realizacji: 25 października 2019 r. – 11 lipca 2020 r.
Kurs kwalifikacyjny

KK-2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

23. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

35. WebQuest – tworzenie krok po kroku

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
Warsztaty

7. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

30. Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny?

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2019
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

34. Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

53. Praktycznie o działaniach innowacyjnych

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2019
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

55. ABC notowania graficznego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 19.10.2019 godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

2. Kompetencje kluczowe w planie pracy i planie nadzoru pedagogicznego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

52. Opiekun stażu w roli nauczycielskiego mentora

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2019
godz. 14.30 - 17.40
Kurs doskonalący – spotkanie organizacyjne

Oferta specjalna – Język angielski na B2 (kurs przygotowujący do certyfikatu PTE – Pearson Test of English General)

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2019
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

29. Style i strategie uczenia się uczniów a organizacja pracy z uczniami

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

36. Samorząd uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2019
godz. 14.00 - 18.00
Seminarium

42. Asertywność w pracy nauczyciela

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej