30.04.2024

Wychowanie do wartości w kontekście wyzwań współczesności – konferencja

kolaż przedstawiający zarys drzewa, puzle kart, dłonie trzymające karty

Już po raz czwarty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza dyrektorów szkół i zainteresowanych nauczycieli (kandydatów na dyrektorów oraz osoby wspierające dyrektorów w procesie zarządzania szkołą/placówką) do udziału w kolejnym z cyklu spotkaniu pt. „Porozmawiajmy o wartościach”.

Podczas konferencji realizowanych w nowatorskiej i przyjaznej formule „kawiarenki edukacyjnej” (z dostępem online) analizujemy wartości ważne dla szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów w kontekście wyzwań współczesności. Zastanawiamy się, jakie wartości są ważne dla danej społeczności szkolnej oraz jak może i powinien przebiegać proces wychowania w wartościach i do wartości.

Tematem ostatniego w tym roku szkolnym spotkania organizowanego 21 maja br. będą wyzwania, jakie przed wychowawcami i wychowankami stawiają współczesna kultura, technologia i społeczna dynamika.

Zwrócimy też uwagę na to, jak poważne znaczenie – właśnie wobec dynamicznego („płynnego”) charakteru współczesności – ma uwzględnianie w procesach pedagogicznych elementów stałych i obiektywnych oraz uniwersalnych punktów odniesienia.

Zgodnie z przyjętą w całym cyklu formułą pierwsza część konferencji będzie miała charakter wykładowy, zaś druga – praktyczny (dyskusja moderowana i analiza dobrych praktyk).

Spotkanie współorganizuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Program wraz z możliwością zapisu

Zapraszamy serdecznie!

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube