26.04.2024

Polonistyczny przekładaniec na bis: Śladami Czesława Miłosza — publikacja pokonferencyjna

Polonistyczny przekładaniec Śladami Czesława Miłosza-konferencja

18 kwietnia br. odbyła się wiosenna odsłona „Polonistycznego przekładańca na bis”. Tym razem uczestnicy podążali śladami Czesława Miłosza. Życie noblisty oraz jego literackie dziedzictwo stały się dla nauczycieli praktyków inspiracją do kreatywnego działania na przedmiotach humanistycznych.

Celem konferencji było:

  • Zapoznanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych z twórczością Czesława Miłosza w szerokim spektrum działań wychowawczych i edukacyjnych.
  • Inspirowanie nauczycieli do oryginalnych rozwiązań metodycznych (m.in. metody STEAM, projektów wspieranych przez AI) na zajęciach szkolnych mających na celu wychowanie do wartości poprzez literaturę, sztukę i muzykę.
  • Wymiana doświadczeń nauczycieli różnych przedmiotów na temat kształtowania w uczniach wartościowych postaw i dojrzałych refleksji związanych z tożsamością człowieka, wpływu poezji i muzyki na emocjonalność oraz wrażeń estetycznych w odbiorze twórczości Czesława Miłosza.

Konferencję otworzyła Małgorzata Dutka-Mucha, Wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie, podkreślając rangę obchodów Roku Czesława Miłosza. Następie Joanna Kantor-Malik, doradca metodyczny ds. języka polskiego MCDN Ośrodek w Krakowie zarysowała sylwetkę twórczą Czesława Miłosza na tle przemian społeczno-kulturowych XX wieku. Zaprezentowała również pomysły na nowoczesne lekcje języka polskiego z poezją noblisty w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji AI.

Z kolei Agnieszka Gietner, doradca metodyczny ds. muzyki obrazowo i z polotem przedstawiła polisensoryczny wymiar twórczości noblisty, zastanawiając się „ile jest Miłosza w muzyce, a ile muzyki w jego dziełach”.

Natomiast Antonina Świeży, doradca metodyczny ds. wychowania do życia w rodzinie dla szkół ponadpodstawowych na podstawie wybranych utworów poetyckich i prozatorskich pisarza z pasją opowiedziała o postawach, wartościach i tradycjach stanowiących nasze wspólne dziedzictwo.

Drugą część spotkania rozpoczęła Agata Wójcik, doradca metodyczny ds. języka polskiego w szkołach podstawowych z Ośrodka MCDN w Krakowie, która znana jest z innowacyjnego podejścia do literatury. Podczas swojego wykładu pokazała także efekty uczniowskiego projektu metodą STEAM: „Ścieżki Miłosza. W poszukiwaniu wiary, nadziei i miłości”.

Na koniec wystąpiła Joanna Wołoszyn, doradca metodyczny ds. wychowania do życia w rodzinie dla szkół podstawowych w Ośrodku MCDN w Krakowie, która przygotowała niezwykle refleksyjne wystąpienie na temat motywu przemijania i starości pt.,,W życiu jest tylko życie. Ku starości i przemijaniu śladami Czesława Miłosza.”

Było to niewątpliwie wyjątkowe i wzbogacające warsztat nauczycielski spotkanie, o czym świadczą liczne, pozytywne informacje zwrotne. Dziękujemy za Państwa obecność i zaangażowanie.

Do zobaczenia podczas kolejnej edycji Polonistycznego przekładańca…

W spotkaniu online wzięło udział ponad 70 osób.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz dr Gabrieli Olszowskiej, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube