15.05.2023

Biznes i zarządzanie – praktyczny wymiar nauczania przedsiębiorczości – publikacja pokonferencyjna

Zdjęcie główne - konferencja pt. Biznes i zarządzanie – praktyczny wymiar nauczania przedsiębiorczości- żółty domek na ręce uczestnika konferencji

24 maja br. w oświęcimskim Ośrodku MCDN odbyła się hybrydowa konferencja poświęcona budowaniu i kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczości w ramach przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, który od 1 września br. zastąpi w szkołach ponadpodstawowych „Podstawy przedsiębiorczości”.

Konferencja została zorganizowana przez MCDN wraz z Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu, a honorowych patronatów udzielili : Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez dr Łukasza Cieślika – dyrektora MCDN oraz dr Radosława Folgę – prorektora MUP, do uczestników w swoim wystąpieniu zwrócił się minister MEiN prof. Przemysław Czarnek. Zwrócił uwagę, iż nowy przedmiot będzie kształcił kompetencje przedsiębiorcze, menadżerskie oraz liderskie. Toteż przedmiot zyska bardzo praktyczny wymiar, co oznacza, że uczniowie nauczą się także zarządzania osobistymi finansami. Minister  podkreślił, iż przedmiot wykształci w uczniach kompetencje, dzięki którym będą mogli świadomie podejmować decyzje związane z ich zawodową przyszłością.

Rafał Kosowski, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego, a także Edyta Sitarz, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na konieczność kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczych, pracy zespołowej rozwijającej różne  kompetencje. Nawiązali do zorganizowanego konkursu „Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie”, pogratulowali zwycięskim i wyróżnionym zespołom życząc dalszej aktywności, rozwoju.

Po tym wystąpieniu wykład wygłosił dr hab. Tomasz Rachwał prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Handlu Zagranicznego, autor i współautor podręczników do szkół z podstaw przedsiębiorczości i geografii oraz programów nauczania i poradników dla nauczycieli. Zwracając się do uczniów pokreślił, jak istotna jest nauka przedsiębiorczości, która oprócz przygotowania do tworzenia własnego biznesu, pomaga także realnie w życiu codziennym, w sytuacjach niejednokrotnie nieoczywistych. Przybliżył również założenia podstawy programowej nowego przedmiotu.

Kolejny prelegent dr Marcin J. Piątkowski, związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, certyfikowany tutor akademicki, uczestnik projektów naukowych oraz autor publikacji z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, konkurencyjności i rozwoju firm podzielił się z nauczycielami dobrymi praktykami pomocnymi w nauczaniu biznesu i przedsiębiorczości. Ostanie wystąpienie dr Justyny Dąbrowskiej – absolwentki Manchester Business School w Wielkiej Brytanii, pracownika naukowego Małopolskiej Uczelni Państwowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczyło postaw przedsiębiorczych, które są podstawą nowoczesnych systemów innowacji.

Konferencja zakończyła  się uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu „Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie”. O konkursie oraz laureatach informowaliśmy 10 maja br., w dniu ogłoszenia wyników.
Całość wydarzenia zakończyło pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu, wyróżnionych zespołów, zaproszonych gości oraz uczestników konferencji.

Galeria zdjęć

Biorąc pod uwagę znaczenie przedsiębiorczości w życiu codziennym, warto przytoczyć na zakończenie słowa Ministra: „Nowoczesny przedsiębiorca w swojej ojczyźnie to ten, który na biznesie i zarządzaniu będzie się uczył podejmowania odpowiedzialnych decyzji także w gospodarstwie domowym, ale przez to będzie miał więcej odwagi w podejmowaniu decyzji o założeniu działalności gospodarczej. Wiedza na temat tego, jak się zakłada i prowadzi biznes, jak się prowadzi rodzinę pod względem finansowym, dodaje odwagi. Chcemy takiego nowoczesnego przedsiębiorcy w naszej ojczyźnie w przyszłości.”

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube