18.05.2023

Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II – konferencja

Grafika przedstawia na tytuł konferencji, stylizowany wizerunek Jana Pawła II oraz loga organizatorów oraz patronów.

Namysł nad uniwersalnymi wartościami i ich praktyczną realizacją w oparciu o pisma i twórczość Jana Pawła II będzie tematem konferencji hybrydowej zatytułowanej „Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II” adresowanej do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych, która odbędzie się 31 maja.

„Kiedy twoje wartości są dla ciebie jasne, podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze”. Roy E. Disney. Powyższa myśl odzwierciedla motyw przewodni konferencji organizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie – wydarzenia wpisującego się w działania na rzecz realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 – „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”.

Prelegenci konferencji wspólnie z uczestnikami spotkania poddadzą refleksji platońską triadę wartości: prawdę, dobro i piękno, a zaproszeni Goście oraz doradcy metodycznymi przeanalizują myśli Jana Pawła II z różnych perspektyw: filozoficznej, teologicznej, literackiej i szerzej – kulturowej i artystycznej.

Szczegóły konferencji wraz z możliwością zapisu: Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube