06.11.2023

Zapraszamy na cykl spotkań „Odczarowujemy doradztwo zawodowe”

Odpowiednie metodologiczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji może zachęcić uczniów do realnego wykorzystania wiedzy płynącej z przedmiotu szkolnego do zaprojektowania wizji swojej przyszłości zawodowej i budowania ścieżki kariery. Tej problematyce będzie poświęcony cykl spotkań „Odczarowujemy doradztwo zawodowe” zorganizowany przez MCDN wspólnie z MARR-em oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Kariery”.

Szybkie tempo zmian we współczesnym świecie wymaga nieustannego podnoszenie kwalifikacji i pracy nad odpowiednimi kompetencjami – kompetencjami przyszłości. Jest to proces długotrwały, dlatego ważne jest, ażeby rozpocząć jak najwcześniej i wykorzystać wszystkie możliwe czynniki i środki.

W procesie rozwoju i wyboru przyszłej drogi zawodowej uczniów niezbędne jest wsparcie przede wszystkim nauczycieli. To oni niejednokrotnie pełnią funkcję nie tylko pedagogów, ale także pierwszych doradców zawodowych, którzy mają wpływ na wzrost zainteresowania młodzieży danym przedmiotem, tym bardziej, gdy stoi przed nim również zadanie wsparcia w tym zakresie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez nich narzędzi/pomysłów do podjęcia się tej misji.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy cykl spotkań dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców metodycznych oraz rodziców.

MCDN, którego przedstawiciele wystąpią w charakterze prelegentów, zaprasza na cykl 10 hybrydowych spotkań planowanych na okres 10 miesięcy. W trakcie trwania cyklu wysłuchamy także nauczycieli danego przedmiotu/mówców motywacyjnych, doradców zawodowych, przedsiębiorców oraz rodziców. W tym gronie i w swobodnej atmosferze uczestnicy będą mogli porozmawiać oraz podzielić się doświadczeniami.

Podczas spotkań pokażemy doradztwo zawodowe w praktyce z 10 wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole (chemia, język polski, matematyka, fizyka, biologia, informatyka, plastyka, geografia, wychowanie fizyczne, historia).

Szkoły, których nauczyciele wezmą udział w całym cyklu spotkań otrzymają certyfikat: Szkoła wspierająca wybór zawodu!

W październiku przedmiotem stanowiącym inspirację do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego był język polski. W listopadzie zapraszamy z kolei nauczycieli wychowania fizycznego na  seminarium „I wuefista jest doradcą zawodowym!” – drugie spotkanie z cyklu.

Link do zapisów: https://mcdn.edu.pl/krakow/i-wuefista-jest-doradca-zawodowym/

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube