30.09.2023

Ja, mój uczeń i matematyka – publikacja pokonferencyjna

Proces uczenia się matematyki to interakcja między uczniem a nauczycielem. Uczeń naśladuje nauczyciela, a nauczyciel doskonali się wraz z uczniem działają razem. Kiedy nauczyciel lubi zajmować się matematyką, to jego uczeń też to polubi.

25 października br., blisko 200 nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczyło w konferencji pt. „Ja, mój uczeń i matematyka” zorganizowanej przez MCDN Ośrodek w Krakowie wraz z Krakowskiem Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.

Otwarcia konferencji dokonali Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie oraz Bartłomiej Kocurek, dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, życząc uczestnikom niesłabnących sił twórczych, nowych inspiracji oraz satysfakcji z efektów pracy dydaktycznej.

Celem konferencji było zaprezentowanie sposobów na przełamanie metodycznej rutyny w nauczaniu matematyki oraz wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk w zakresie niekonwencjonalnych metod i form pracy z uczniami.

Motywem przewodnim wykładu dra Jakuba Kabata z Instytut Matematyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie było wykorzystanie zasobów multimedialnych w celu urozmaicenia zajęć szkolnych lub organizacji konkursu, np. „Matematyczna Wideomania, czyli Matematyka okiem Sympatyka” (więcej informacji).

Marta Rajek, kierownik pracowni kultury nauki i informacji Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przedstawiła cele i założenia organizowanego wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego konkursu pn. „Małopolski Konkurs Prac Matematycznych” (więcej informacji).

Laureaci nagrody I stopnia ubiegłorocznej edycji tego konkursu: Jakub Skalany i Kacper Błachut z I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, Joanna Dobrowolska z VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Krakowie, Weronika Stypuła z X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Maja Wastag i Mateusz Wastag ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie zaprezentowali uczestnikom konferencji swoje prace konkursowe.

Nauczyciele matematyki i opiekunowie naukowi ww. uczniów: Joanna Trybuła, dr Bronisław Pabich, Daniel Danieluk i Anna Ryszka podzielili się z kolei swoim doświadczeniem w rozwijaniu matematycznej aktywności i zainteresowań uczniów.

 Nauczyciele i uczniowie zgodnie wykazali, że:

  • matematyka daje możliwość rozwoju procesów intelektualnych, rozwija rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne, twórcze myślenie i umiejętności komunikowania się,
  • matematyka jest istotną i charakterystyczną formą wiedzy człowieka, z własnymi koncepcjami i zasadami, własnym sposobem dokonywania twierdzeń, formułowania argumentów, uzasadniania wniosków,
  • uczenie się matematyki może być źródłem satysfakcji i przyjemności.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w anonimowej ankiecie dotyczącej wzajemnych oczekiwań uczniów wobec nauczycieli i nauczycieli wobec uczniów, będącej podsumowaniem dyskusji na temat roli nauczyciela w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube