13.02.2024

Znamy laureatów II edycji konkursu „Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie!”

kolaż zdjęć uczestników konkursu

Małopolscy uczniowie szkół ponadpodstawowych będący finalistami II etapu konkursu „Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie!” przekonali, że ich zmysł przedsiębiorczości i kreatywna wizja zaowocuje w przyszłości wymiernymi sukcesami w prowadzeniu własnego biznesu. Natomiast na laureatów konkursu już teraz czeka wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli!

9 lutego br. w siedzibie MCDN w Krakowie zespoły uczniów prezentowały przed Komisją Konkursową i Kapitułą Konkursu własne projekty przygotowane na szablonie modelu biznesowego (Business Model Canvas). Ocenie podlegały m.in. forma prezentacji, poprawność językowa, obrona własnych poglądów i odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, wszystkie zespoły znalazły atrakcyjną formułę przekazu prezentowanych treści oraz przedstawiały przekonującą argumentację przemawiającą za realnymi szansami na komercyjny sukces swojej firmy. Zarówno postawa, jak i merytoryczne przygotowanie drużyn odzwierciedlały słowa dra Łukasza Cieślika, Dyrektora MCDN, który w początkowym wystąpieniu zwrócił się bezpośrednio do finalistów: „Już teraz wszyscy powinniście się czuć zwycięzcami!”.

Uczestnicy II etapu Konkursu wykazali się ogromną kreatywnością i innowacyjnością w wyborze oferowanego produktu/usługi, tym niemniej każda z koncepcji poparta była konkretnymi analizami i pogłębionymi badaniami rynku wskazującymi na realne szanse powodzenia przedsięwzięcia. Wśród prezentowanych pomysłów, oprócz różnorodnych aplikacji wyposażonych w nowoczesne narzędzia technologiczne, w tym AI, oferujące zaawansowane usługi i usprawnienia wirtualne, znalazły się także projekty przewidziane do realizacji w przestrzeni rzeczywistej, a wśród nich m.in. zwycięski projekt przedstawiający biznesplan dla wyspecjalizowanego salonu fryzjerskiego dla dzieci, dostosowanego także dla potrzeb małych klientów z różnorodnymi dysfunkcjami.

Konkurs zorganizowany został przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i przebiegał w dwóch etapach. Po pierwszym etapie, w którym Komisja Konkursowa oceniała 51 projektów biznesowych, do etapu II – polegającego na prezentacji zgłoszonego projektu – zakwalifikowała 10 zespołów składających się z trzech uczniów pracujących pod opieką nauczyciela.

W przerwie poprzedzającej ogłoszenie listy laureatów Konkursu zebrani goście oraz wszyscy uczestnicy finału mogli podziwiać występ wychowanków i zawodników klubu „ARS Klub Kyokushinkai”, którzy w widowiskowym pokazie zaprezentowali m.in. elementy sztuki samoobrony oraz łamanie twardych przedmiotów.

Kapituła Konkursu w składzie:
Jan Tadeusz Duda – przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego;
Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Województwa Małopolskiego;
Dariusz Styrna – dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
Małgorzata Małek – dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;
Aleksandra Witoszek-Kubicka – pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Adam Ślusarczyk – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości;
dr Wioletta Kilar – Kierownik Zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
Anna Samborska-Milewska – Wicedyrektor MCDN ds. administracyjno-projektowych
zatwierdziła wyniki Komisji Konkursowej.

Laureatami zostali:

  • I miejsce – projekt PIĘKNO TO KAŻDY CZŁOWIEK, BEZ WYJĄTKU, uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie: Dominika Rajda, Katarzyna Grabiec, Samanta Wiewióra (pod opieką p. Aliny Radwan);
  • II miejsce – TUTORS OF TOMORROW, uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie: Aleksandra Pala,Magdalena Śliwa,Gabriela Wesołowska (pod opieką p. Bogumiły Latinek);
  • III miejsce – GREEN CHARGE HUB CZACHURSKI SA, uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Prof. J. Tischnera w Limanowej: Karol Czachurski, Kacper Dutka, Ernest Sikoń (pod opieką p. Jolanty Libury).

Nagrodę dra Marka Makowca otrzymał projekt LET’S INVOLVE. ZAANGAŻUJMY SIĘ przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie: Michał Karp, Bartosz Trojan, Karol Sulima (pod opieką p. Barbary Wakszyńskiej).

Projekt SPOTITRAINER przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie: Bogusław Augustyniak, Piotr Ignaciak, Jakub Surówka (pod opieką p. Joanny Ciupek) otrzymał wyróżnienie.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji „Wyzwania w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie” organizowanej przez MCDN Ośrodek w Oświęcimiu w dniu 28 lutego br.
Realizacja głównej nagrody – wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbędzie się w dniach 2-6 marca br.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zwycięzcom gratulujemy!

Galeria zdjęć

*Konkurs realizowany jest w ramach projektu: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

logotypy projektowe

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube