11.04.2023

Konferencja pedagogiczna „Chcę być ojcem, chcę być matką – ale komu to dzisiaj potrzebne?”

Grafika przedstawiająca kobietę i mężczyznę trzymających w ręku zdjęcie z USG, pokazujące dziecko.

Już 19 kwietnia Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza katechetów, wychowawców i pedagogów, a także dyrektorów szkół i placówek oświatowych na konferencję pod nieco prowokacyjnym tytułem Chcę być ojcem, chcę być matką – ale komu to dzisiaj potrzebne? Inspiracją dla tego przedsięwzięcia jest serial telewizyjny The Chosen będący twórczą adaptacją motywów ewangelicznych ukazujących dzieło Jezusa Chrystusa oraz apostolską pracę Jego uczniów, natomiast celem konferencji jest dostarczenie nauczycielom dydaktycznego, psychologicznego oraz biblijnego materiału do refleksji nad wychowaniem.

Tematyka religijna filmu otwiera szeroki horyzont dla refleksji, jednakże organizatorzy konferencji postanowili skoncentrować się na jednym z mniej oczywistych wątków, a mianowicie na obrazie rodzicielstwa – zarówno w filmie, jak i w autentycznym przekazie ewangelicznym jako przesłaniu do współczesnego świata i kierunku na przyszłość.

Podczas Konferencji postaramy się odpowiedzieć na wiele pytań nurtujących młodych ludzi w kontekście istotnych wyborów życiowych takich jak: macierzyństwo, ojcostwo, wyzwania i nadzieje związane z ich wizją dorosłości.  Również nas – wychowawców i nauczycieli czeka odpowiedzialne zadanie, by jak najlepiej wspierać naszych uczniów. Inspiracji możemy szukać właśnie w Ewangelii, także przy odpowiednim wykorzystaniu kultury popularnej.

Program konferencji uwzględnia kierunki polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym, szczególnie ten wskazujący na potrzebę wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji oraz wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

Wykłady i dyskusja Konferencji odbędzie się w Ośrodku MCDN w Nowym Sączu z udziałem publiczności, ale forma hybrydowa i transmisja online umożliwia także uczestnictwo zdalne w Wydarzeniu.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz ks. dr. Andrzeja Jeża – Biskupa Diecezji Tarnowskiej.

Więcej Informacji, szczegółowy program konferencji oraz możliwość zapisów znajduje się pod linkiem: Chcę być ojcem, chcę być matką – ale komu to dzisiaj potrzebne?

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube