04.03.2024

XIII Salon Edukacyjny – publikacja pokonferencyjna

Organizatorzy, goście i prelegenci: w górnym rzędzie od lewej: dr Łukasz Cieślik - dyrektor MCDN; Krystyny Szmigel – wicedyrektor OKE w Krakowie i przewodnicząca PTDE; Małgorzata Dutka-Mucha - wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie, Katarzyna Cyran - Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie, Halina Pulchny – konsultant MCDN Ośrodek w Krakowie, w dolnym rzędzie od lewej: prof. Robert Stawarz – prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju UKEN, dr Małgorzata Turczyk - Uniwersytet Jagielloński, Katarzyna Sieniawska - Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie, Danuta Sterna - Centrum Edukacji Obywatelskiej, Marcin Pałys - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

XIII Salon Edukacyjny był niezwykle inspirującym i wartościowym wydarzeniem, które 7 marca br. zgromadziło blisko 200 nauczycieli w gościnnych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dyskusje i prezentacje prowadzone przez wybitnych specjalistów skupiły się na temacie rozwoju kompetencji uczniowskich w kontekście procesu uczenia się.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr Łukasz Cieślik – dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz prof. Robert Stawarz – prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Danuta Sterna – autorka licznych publikacji i książek dla nauczycieli. W swoim wystąpieniu poszukiwała odpowiedzi na pytanie: „Jak pomoc uczniom w motywacji do nauki?”. Konkluzją wspólnych rozważań było stwierdzenie, że należy: „wzmacniać autonomię, poczucie kompetencji i więzi”.

Dr Małgorzata Turczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosiła uczestników konferencji do spojrzenia na proces uczenia w perspektywie czynników wspierających motywację młodych ludzi do kształcenia się i osiągających satysfakcję z procesu nauczania.

Marcin Pałys z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przekonywał, że gry mogą stanowić przyszłość edukacji i przedstawił propozycje, jak włączyć to medium do procesów dydaktycznych. Katarzyna Sieniawska i Katarzyna Cyran z Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie dzieliły się swoim doświadczeniem w zakresie budowania infrastruktury, dydaktyki szkolnej i metod pracy terapeutycznej tworzących przyjazne środowisko dla pracy ucznia.

Wsparcie ze strony firm edukacyjnych oraz wydawnictw miało istotny wpływ na zróżnicowanie oferty prezentowanych materiałów i narzędzi wspierających procesy edukacyjne. Dzięki ich zaangażowaniu, uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i innowacjami w dziedzinie edukacji.

Podsumowania konferencji dokonała Małgorzata Dutka-Mucha – wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie.

Wśród gości byli m.in.:

  • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska z Instytutu Socjologii UJ, współautorka książki pt. „Szkoła wartości”,
  • Agata Tatara – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa,
  • Krystyna Szmigel – wicedyrektor OKE w Krakowie i przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej,
  • Sebastian Waloszczyk – starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty,
  • Daria Grodzka – redaktor naczelna „Hejnału Oświatowego”.

Obecność znamienitych gości podkreśliła znaczenie podejmowanych zagadnień dla całego systemu oświaty. Patronat honorowy udzielony przez: Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz dr Gabrielę Olszowską – Małopolskiego Kuratora Oświaty dodatkowo podniósł prestiż wydarzenia i jego znaczenie dla społeczności edukacyjnej Małopolski.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konferencji za aktywny udział. Mamy nadzieję, że spotkanie przyniosło nowe spojrzenia, pomysły i inspiracje, które będą kontynuowane w Państwa codziennej pracy na rzecz edukacji i rozwoju społecznego.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube