05.12.2023

Start-upy, innowacje, nowe technologie – jak pobudzać postawy przedsiębiorcze uczniów?

tłum ludzi na Rynku, mały robocik

Biznes i zarządzanie to przedmiot, podczas którego uczniowie m.in. rozwijają kompetencje przyszłości: współpracę, komunikację, kreatywność oraz innowacyjne podejście do wyzwań gospodarczych oraz społecznych.

MCDN Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych uczących przedmiotu biznes i zarządzanie oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli 13-godzinny bezpłatny kurs doskonalący w formule online „Start-upy, innowacje, nowe technologie – jak pobudzać postawy przedsiębiorcze uczniów?”

Kurs jest zorganizowany w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Główne cele kursu to podniesienie efektywności uczestników m.in. poprzez poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela przedmiotu biznes i zarządzanie, doskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, nabycie umiejętności rozwijania u uczniów kompetencji proinnowacyjnych, w tym generowania pomysłów i myślenia startupowego.

Prowadzący: Aleksandra Witoszek-Kubicka, Małgorzata Smaga-Szczepańczyk oraz Konrad Szczukiewicz podzielą się praktycznymi pomysłami i udzielą porad dotyczących uatrakcyjnienia zajęć dot. szeroko pojętej przedsiębiorczości na przedmiocie biznes i zarządzanie.

Program kursu wraz z możliwością zapisu

logotypy

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube