05.03.2024

Autonomia nauczyciela – warsztaty

nauczycielka, uczniowie, klasa

Czy nauczyciel – jako wychowawca i dydaktyk – jest tylko wykonawcą odgórnych zaleceń, czy może aktywnym twórcą lub współtwórcą szkolnej rzeczywistości? Gdzie przebiega granica jego autonomii w zakresie działań wychowawczych? Na czym polega samodzielność nauczyciela w obszarze dydaktyki? Czy jest tylko realizatorem, czy także autorem programu nauczania? Ile swobody przysługuje mu w zakresie oceniania?

Na te i inne pytania uczestnicy warsztatów pt. „Autonomia nauczyciela” organizowanych przez MCDN Ośrodek w Nowym Sączu odpowiedzą już 15 marca br. wspólnie z autorem warsztatów, drem Jerzym Lackowskim – wieloletnim (1990-2002) Kuratorem Oświaty w Krakowie, nauczycielem akademickim, badaczem i ekspertem oświatowym od lat wspierającym postulaty zwiększania zakresu nauczycielskiej wolności i odpowiedzialności.

Czterogodzinne warsztaty prowadzone w formule zdalnej kierowane są do kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką autonomii zawodowej nauczyciela.

Program warsztatów wraz z możliwością zapisu.

Zapraszamy serdecznie!

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube