11.12.2023

Building Resilience. Strategie radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi — konferencja

grafika promująca konferencję

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Fundacją Auxilium mają zaszczyt zaprosić na inspirującą konferencję „Building Resilience. Strategie radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi”, która odbędzie się 14 grudnia br. w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, al. Wolności 40, w godz. 9.30 – 15.30.

To wyjątkowe wydarzenie adresowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, katechetów, rodziców i uczniów, a także wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego.

Prelegenci konferencji – doświadczeni eksperci i praktycy zachęcą słuchaczy do refleksji i dyskusji na temat diagnostyki, analizy, profilaktyki oraz terapii zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży, przedstawią także metody przeciwdziałania kryzysom zdrowia psychicznego:

  • dr Józef Partyka, psycholog i prezes Fundacji “AUXILIUM” z Tarnowa opowie o rodzinnych uwarunkowaniach zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
  • dr Roman Solecki, pedagog, logoterapeuta i psychoterapeuta uzależnień z Krakowa przedstawi swoje spostrzeżenia na temat kondycji psychicznej młodzieży w kontekście logoterapii,
  • dr Marcin Rzegocki, manager z Fundacji “AUXILIUM” podda analizie wpływ prężnych organizacji na rozwój osobisty,
  • Tomasz Gubała, prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie „ARCHEZJA” zaprezentuje koncepcję logoprofilaktyki jako narzędzia przeciwdziałania kryzysom zdrowia psychicznego młodzieży.

W konferencji wezmą także udział goście honorowi:

  • dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podzieli się swoimi przemyśleniami na temat roli edukacji religijnej w budowaniu odporności psychicznej młodzieży,
  • Marta Mordarska, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego w swoim wystąpieniu przedstawi zagadnienie wsparcia rodzin i młodzieży z perspektywy samorządowych inicjatyw społecznych,
  • dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie omówi znaczenie ciągłego rozwoju i edukacji w kontekście wyzwań współczesnego świata.

Specjalnym punktem programu będzie występ Joanny Słowińskiej, wybitnej postaci polskiego folku, w wykonaniu której wysłuchamy koncertu adwentowych pieśni i pastorałek.

Program konferencji wraz z możliwością zapisów

program konferencji

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube