01.02.2024

Inaczej, czyli jak? O alternatywnej edukacji, która sprzyja relacji – zaproszenie na konferencję

Współczesne dzieci żyją w niezwykle szybko zmieniającym się świecie a co za tym idzie nauczyciel wychowania przedszkolnego podążając za dzieckiem musi poszukiwać takich metod pracy, które będą wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci, ich możliwościom i zainteresowaniom. Słowa klucze, które otwierają drzwi konferencji i powinny otwierać drzwi każdego przedszkola? Na pewno ZABAWA, NATURA, RELACJE.

Wiek przedszkolny to czas kiedy na pierwszy plan wysuwa się zabawa, zwłaszcza ta swobodna. Jest podstawową aktywnością dziecka, niezwykle cenna w procesie nabywania doświadczeń oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego. Mówiąc o zabawie, warto podkreślić walory zabaw outdoorowych, które niwelują wśród dzieci zjawisko deficytu natury. Konferencja „Inaczej czyli jak ? O alternatywnej edukacji, która sprzyja relacji” będzie okazją nie tylko do wysłuchania prelekcji fantastycznych pedagogów, całym sercem zaangażowanych w podnoszenie jakości edukacyjnej w Polsce ale będzie też szansą na doświadczenie różnorodnych metod pracy z dziećmi od strony praktycznej i warsztatowej. Każdy nauczyciel, zarówno ten na początku swojej ścieżki pedagogicznej jak i ten doświadczony, którego codziennością jest przedszkole i praca z dziećmi, znajdzie warsztat dla siebie, warsztat który go wzbogaci i stanie się trampoliną do dalszych poszukiwań.

Sesja plenarna to spotkanie z dr hab. Jolantą Karbowniczek, która opowie o nauczycielu wychowania przedszkolnego jako refleksyjnym praktyku, Anną Turską, która pokaże bogactwo metodycznych możliwości na przykładzie koncepcji pedagogicznej F. Froebla, dr hab. Barbarą Surmą, która będzie mówiła o edukacji dla zrównoważonego rozwoju w przedszkolu oraz dr Ireną Pulak i dr Dorotą Zdybel, które opowiedzą o rozwijaniu kompetencji STEAM w przedszkolu.

Część warsztatowa to czas na praktyczne działania i poznanie różnorodnych metod od strony, która pozwoli już następnego dnia zacząć wdrażać elementy i urozmaicić proces edukacyjny. Spotkamy się m.in. z pedagogiką freblowską, pedagogiką M. Montessori, Reggio Emilia i pedagogiką leśną. Nie zabraknie warsztatów dotyczących dociekań filozoficznych z dziećmi, zajęć rozwijających myślenie krytyczne, myślenie naukowe a także warsztatu z książką edukacyjną w oparciu o „Teaching for Wisdom” R. Sternberga.

Wydarzenie  honorowym patronatem objęli:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

dr Gabriela Olszowska – p.o. Małopolski Kurator Oświaty

Zapraszamy do zapisów.

2. Plakat wydarzenia

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube