14.02.2024

Przeciwdziałanie kryzysom egzystencjalnym i zaburzeniom psychicznym uczniów i nauczycieli – raport z badań

hasła i terminy dysfunkcji psychicznych i społecznych

Krakowski Instytut Logoterapii w roku 2023 we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził badania ankietowe dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.

Badania w formie ankiet zostały przeprowadzone wśród uczniów w następujących aspektach: depresja, uzależnienie od Internetu, poczucie sensu życia, relacje z rodzicami, wsparcie społeczne, aktywność w sieci, marzenia i cele, wartości. Przygotowano zestawy ankiet dla dwóch kategorii wiekowych: w szkołach podstawowych (klasy VI – VIII) badaniu poddano 4 tysięcy uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych 7 – tysięcy.

Wyniki badań podkreślają istotną rolę, jaką w procesie dojrzewania i socjalizacji odgrywa zbudowanie życia w oparciu o horyzont sensu, co pozwala osiągnąć odpowiedni poziom integracji psychicznej i zapewnia harmonijny rozwój młodego człowieka. Jednocześnie, realizacja marzeń, dążeń i wartości – przy odpowiednim wsparciu środowiska społecznego: rówieśniczego, szkolnego, a w szczególności rodziny – znacznie zmniejsza wskaźniki depresji i uzależnienia od Internetu.

Logoterapia jako nurt psychoterapii egzystencjalnej zajmuje się leczeniem poprzez pomoc w odnalezieniu sensu życia, który – w myśl określonych założeń – stanowi najsilniejszy rodzaj motywacji, nawet w najtrudniejszych chwilach. Terapia pomaga ustalić lub przywrócić młodym ludziom hierarchię wartości oraz określić cele w życiu, co umożliwia zbudowanie lub odzyskanie poczucia stabilności, integracji i sensu (więcej o Logoterapii można znaleźć tutaj).

Badania ankietowe dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży oraz nauczycieli realizowane przez Krakowski Instytut Logoterapii we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia będą realizowane także w tym roku. Przyjęta strategia działania pozwoli skutecznie monitorować kondycję psychiczną uczniów i nauczycieli w Małopolsce i podejmować adekwatne działania profilaktyczno-interwencyjne.

Raport z badania ankietowego kondycji psychicznej młodzieży przeprowadzonego w ramach projektu MCDN i KIL – szkoły podstawowe

Raport z badania ankietowego kondycji psychicznej młodzieży przeprowadzonego w ramach projektu MCDN i KIL – szkoły ponadpodstawowe

Raport z badania ankietowego kondycji psychicznej młodzieży przeprowadzonego w ramach projektu MCDN i KIL – nauczyciele

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube