28.02.2024

„Wyzwania w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie” – publikacja pokonferencyjna

ręka z długopisem przy kalkulatorze

28 lutego br. w oświęcimskim Ośrodku MCDN odbyła się konferencja poświęcona budowaniu i kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczości w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie, który od 1 września 2023 r. zastąpił w szkołach ponadpodstawowych podstawy przedsiębiorczości. Podczas wydarzenia wręczono także nagrody zwycięzcom II edycji konkursu „Bądź nowoczesnym Przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie”.

logo partnerów

O wyzwaniach w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie, w tym realizacji projektów oraz wykorzystaniu studiów przypadków biznesowych w kształceniu mówił dr hab. Tomasz Rachwał, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Handlu Zagranicznego, autor i współautor podręczników do szkół z podstaw przedsiębiorczości, geografii, programów nauczania i poradników dla nauczycieli. Podkreślił jednocześnie, jak istotne jest kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych uczniów, zarówno w edukacji formalnej na wszystkich jej poziomach, jak również pozaformalnej i nieformalnej. Przedstawił także cenne wskazówki dotyczące efektywnej realizacji projektów uczniowskich i wykorzystywania studium przypadków na lekcjach biznesu i zarządzania.

O trendach i zmianach kształtujących rynek pracy w perspektywie 2030+ mówił Adam Biernat, kierownik Zespołu Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zwrócił uwagę m.in. na kurczenie się populacji, spadek liczby osób pracujących przy wzroście liczby emerytów, automatyzację rutynowych i nierutynowych czynności, zmieniający się rynek pracodawcy oraz procesy typu offshoring.

Aleksandra Witoszek-Kubicka, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie swoje wystąpienie „Synergia Głosów. Kluczowe aspekty efektywnej pracy zespołowej” poświęciła zagadnieniu budowania zespołu i rolom pełnionym przez jego członków. Nauczyciele mogli poznać także dobre praktyki w pracy grupowej uczniów, w tym podczas realizacji projektów edukacyjnych.

Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród zwycięzcom II edycji konkursu „Bądź nowoczesnym Przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie”. O konkursie oraz laureatach informowaliśmy już 13.02 br. (Znamy laureatów II edycji konkursu „Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie!”)

Wydarzenie zostało zwieńczone pamiątkowym zdjęciem laureatów konkursu, wyróżnionych zespołów, zaproszonych gości oraz uczestników konferencji.

Konferencja, którą honorowym patronatem objął Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, została zorganizowana przez MCDN Ośrodek
w Oświęcimiu.

Galeria zdjęć

 Konferencję zorganizowano w ramach projektu: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube