16.04.2023

Jak poprawnie tworzyć protokół z rady pedagogicznej

Grafika promująca Akademie Zarządzania

25 kwietnia odbędzie się seminarium w ramach Akademii Zarządzania dotyczące protokołowania i dokumentowania prac rady pedagogicznej, które adresowane jest do kadry zarządzającej placówek oświatowych oraz osób zajmujących się protokołowaniem zebrań rad.

W ramach szkolenia omówione zostaną sprawy dotyczące sposobów i form protokołowania zebrań rady oraz dokumentowanie zebrań i pracy rady pedagogicznej. Podczas szkolenia, w ramach ćwiczeń praktycznych, zostaną omówione sposoby przygotowania uchwał rady pedagogicznej, w tym w wyniku głosowania tajnego. Prowadzący szczegółowo omówi aspekty prawne protokołowania, przedstawi co zawiera dobry protokół.

Szkolenie przeprowadzi Janusz Szklarczyk – specjalista prawa oświatowego. Wydarzenie będzie miało formę stacjonarnego spotkania w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1.

Link do zapisów: Rada Pedagogiczna – protokołowanie zebrań i dokumentowanie pracy pedagogicznej – Akademia Zarządzania

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube