05.04.2023

O wiedzy teoretycznej i praktycznej – publikacja pokonferencyjna

MCDN Ośrodek w Tarnowie 31 marca był organizatorem konferencji pt. „Zaburzenia percepcji słuchowej a rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania.”

Ideą konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy nauczycielom, pedagogom, logopedom z zakresu zaburzeń percepcji słuchowej, ich wpływu na rozwój sprawności językowych, umiejętności czytania i pisania u dzieci w wieku szkolnym. Zaburzenia percepcji słuchowej dotykają coraz większej grupy uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych.

W organizowanym wydarzeniu wystąpiła Aleksandra Stojak specjalistka z zakresu zaburzeń percepcji słuchowej z Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA w Warszawie. Prelegentka w swoim wystąpieniu omówiła treści związane z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD oraz wskazała dostępne terapie i treningi słuchowe. Drugą prelegentką była Aleksandra Kaczyńska, neurologopeda, logopeda, specjalista Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA w Warszawie, która przedstawiła możliwości terapeutyczne i kierunki oddziaływań logopedycznych w pracy z pacjentem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD. Dr Agnieszka Dłużniewska surdologopeda, afazjolog, adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie omówiła praktyczne aspekty pracy z uczniami z zaburzeniami analizatora słuchowego i trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Uczestnicy konferencji docenili jej wysoki poziom. Wskazali na optymalny dobór prelegentów jak i ogrom wiedzy przekazany w trakcie ich wystąpień. Z uwagi na ważność poruszanego zagadnienia konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube