04.04.2024

Trudna sztuka oceniania – konferencja

trzy ikonki na wyciągniętej ręce

22 kwietnia br. podczas konferencji online organizowanej przez MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, porozmawiamy z kadrą kierowniczą szkół i nauczycielami o procesie oceniania i sztuce ewaluacji postępów uczniów.

Zaproszenia do udziału w konferencji przyjęły: dr Adriana Kloskowska, Małgorzata Taraszkiewicz oraz Małgorzata Ostrowska.

Panuje powszechna opinia, iż – wbrew podstawowym założeniom – obiektywizm w ocenianiu jest znikomy, a ocena stanowi wypadkową wiedzy ocenianego i oceniającego. Dlatego warto poznać najczęstsze błędy popełniane przez oceniającego. Małgorzata Taraszkiewicz  – psycholog edukacyjny, ekspert ds. analityki edukacyjnej i rewitalizacji edukacyjnej powoła się w swoim wykładzie na przykład ciasteczek z wróżbą, które początkowo nie służyły do przewidywania przyszłości, lecz do przekazywania tajnych informacji. Prelegentka odpowie na pytanie: jakie treści kryją wystawiane oceny?

System ewaluacji służy różnym celom i ma znaczenie zarówno dla uczących się, jak i dla oceniających. Małgorzata Ostrowska,  która ma doświadczenie w stosowaniu oceniania kształtującego, podpowie jak oceniać, ażeby uczniowie dostrzegli postępy w nauce. Przykłady z praktyki nauczycielskiej wyjaśnią, co sprawia, że proces oceniania może u osób uczących się wpłynąć na pogłębienie świadomości rozwoju wiedzy i umiejętności.

Dr Adriana Kloskowska – pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, przybliży problematykę oceniania w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji wraz z możliwością zapisów

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube