17.10.2023

Kondycja psychiczna uczniów i nauczycieli – zapraszamy do udziału w badaniach

hasła i terminy dysfunkcji psychicznych i społecznych

Serdecznie zapraszamy małopolskie szkoły do udziału w badaniach kondycji psychicznej młodzieży i nauczycieli. Badania realizowane są przez Krakowski Instytut Logoterapii we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Pragniemy stale monitorować kondycję psychiczną młodzieży w województwie małopolskim, aby jeszcze lepiej i bardziej adekwatnie odpowiadać działaniami profilaktycznymi na wszelkie zagrożenia integralnego rozwoju uczniów i nauczycieli.

Udział w badaniach może znacząco wspomóc działania zapobiegające zagrożeniom zdrowotnym i społecznym, na jakie we współczesnym świecie narażeni są uczniowie i nauczyciele. Wyniki badań, dedykowane dla każdej szkoły, zostaną przekazane danej placówce biorącej w nich udział, dzięki czemu dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz nauczyciele uzyskają wiedzę, by efektywniej monitorować kondycję psychiczną uczestników życia szkolnego oraz szybciej i skuteczniej reagować. Wyniki ankiet będą mogły być wykorzystane m.in. w tworzeniu szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych w następujących obszarach: depresyjność, problematyczne używanie Internetu, wsparcie społeczne, poczucie sensu życia, relacje rodzinne. Dodatkowo ankiety uwzględnią kryterium wypalenia zawodowego nauczycieli.

Udział w badaniu można wziąć do końca października br.

Link do formularza badań: https://forms.gle/wp6aETXjpfX7DeHMA.

Badanie, do którego pragniemy Państwa zaprosić, jest kontynuacją działań podjętych przez Krakowski Instytut Logoterapii i Fundację Archezja w ramach projektu logoprofilaktycznego „Żyj z sensem”. W 2021 roku przeprowadzono badania obejmujące następujące obszary: objawy depresji, objawy uzależnienia od Internetu, relacje w rodzinie, poczucie sensu życia. Wyniki przebadanej grupy ponad 4000 uczniów ze 140 małopolskich szkół pokazały szeroką skale objawów depresji, uzależnienia od Internetu oraz zachowań autodestrukcyjnych.

Jednym z wymiernych efektów tych badań stało się stworzenie bezpłatnych i otwartych grup wsparcia dla młodzieży. Spotkania, które odbywają się w szkołach, są prowadzone przez pedagogów i psychologów w oparciu o program „Drogowskazy do Sensu” opracowany przez Krakowski Instytut Logoterapii.

Szkoły Ponadpodstawowe, które są chętne do uruchomienia takich grup wsparcia są proszone o wypełnienie formularza:

https://forms.gle/GNuWFP7TTdUhcEJQ8

Inspiracją do powyższych działań badawczych, metodologicznych oraz profilaktycznych Krakowskiego Instytutu Logoterapii jest teoria zintegrowanego rozwoju osoby w oparciu o sens życia w znaczeniu logosu, której twórcą był słynny XX-wieczny austriacki psychiatra Viktor Frankl.

Więcej informacji znajdą Państwo w linku: https://www.logoterapia-krakow.pl/

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube